Správy z okolia

Nachádzate sa tu

Hlásenie rozhlasu 18.10.

moravskysvatyjan.sk - Pi, 10/18/2019 - 11:28

Upozorňujeme občanov, že v pondelok sa začne s rekonštrukciou cesty na Zámockej ulici.  Z tohto dôvodu prosíme obyvateľov tejto ulice, aby svoje autá neparkovali na ulici, prípadne aby boli pripravení v prípade potreby svoje vozidlá preparkovať.  Vopred ďakujeme za pochopenie.

Výbor Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na praktickú ukážku aranžovania kvetov. Ukážka sa uskutoční 19.10. o 14:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. Členovia, ktorí majú záujem si sami naaranžovať ikebany alebo kytice na cintorín, prinesú si aranžovaciu hmotu, kvety a iný potrebný materiál k aranžovaniu. Tešíme sa na stretnutie.

Oznamujeme občanom, že ešte stále máme k dispozícii kompostéry. Občania, ktorí majú o kompostér záujem, môžu si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade aj v prípade, že neboli zaregistrovaní a nezúčastnili sa prvého kola prednášky o kompostovaní.

Obecný úrad Kúty Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie hry “Naša pani Firštka”, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2019 o 19.00 hod. v kinosále obecného úradu v Kútoch. Vstupné: 4 eur. Predpredaj lístkov prebieha od pondelka 07.októbra v knižnici a na obecnom úrade v Kútoch.

Upozorňujeme občanov, že v pondelok 21.10. sa uskutoční vývoz papierového separovaného odpadu v modrých vreciach.

 

The post Hlásenie rozhlasu 18.10. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Rekonštrukcia Zámockej ulice, školského a škôlkárskeho chodníka a vybudovanie parkoviska pri kostole

moravskysvatyjan.sk - Pi, 10/18/2019 - 10:44

Dňa 15.10 2019 bola podpísaná zmluva s víťazom súťaže na rekonštrukciu cesty na Zámockej ulici – firmou Swietelsky – Slovakia, spol. s r.o.

Stavebné práce začnú už v pondelok  21.10. 2019, ukončené by mali byť do konca tohto roka.

Obsah rekonštrukcie a priebeh prác si môžete pozrieť v priloženej dokumentácii.

Rekonstrukcia_Zamocka_ulica351,0 KB Rekonstrukcia_Zamocka_ulica33,2 KB

Toto technické riešenie, kde sa zachová súčasná panelová cesta, ktorá sa prekryje asfaltom, je najprijateľnejším riešením tak z technického, ako i z finančného hľadiska.

Hlavným dôvodom rekonštrukcie cesty na Zámockej ulici je, okrem problematickej prejazdnosti, aj potreba vyriešenia odvodu dažďovej vody, nakoľko v prípade výskytu prívalových dažďov sú dva rodinné domy na tejto ulici a k nim priľahlé pozemky sústavne vytápané.

V priebehu tohto roka by sme chceli zrealizovať aj opravu školského chodníka (od križovatky pri Panenke Márii po hranicu obce – smerom ku škole) a chodníka pred materskou škôlkou, aby sa zvýšila bezpečnosť detí pri ceste do školy a škôlky. V tejto súvislosti chystáme v spolupráci s našimi dôchodcami aj hliadky pri prechodoch pre chodcov, ktoré budú lepšie osvetlené a označené.

V súčasnosti prebieha 3. kolo súťaže na realizáciu rekonštrukcie školského chodníka, nakoľko víťaz prvého kola z vážnych dôvodov od zákazky odstúpil a do druhého kola súťaže sa nezapojila žiadna firma. Tretie kolo súťaže bude ukončené 21.10.2019.

Ďalším projektom, ktorý by sme chceli stihnúť zrealizovať do konca tohto roka, je vybudovanie chodníka a parkoviska pri kostole.

The post Rekonštrukcia Zámockej ulice, školského a škôlkárskeho chodníka a vybudovanie parkoviska pri kostole appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Hlásenie rozhlasu 17.10.

moravskysvatyjan.sk - Št, 10/17/2019 - 14:59

Výbor Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na praktickú ukážku aranžovania kvetov. Ukážka sa uskutoční 19.10. o 14:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. Členovia, ktorí majú záujem si sami naaranžovať ikebany alebo kytice na cintorín, prinesú si aranžovaciu hmotu, kvety a iný potrebný materiál k aranžovaniu. Tešíme sa na stretnutie.

Oznamujeme občanom, že ešte stále máme k dispozícii kompostéry. Občania, ktorí majú o kompostér záujem, môžu si ho vyzdvihnúť na obecnom úrade aj v prípade, že neboli zaregistrovaní a nezúčastnili sa prvého kola prednášky o kompostovaní.

Zubná amublancia MUDr. Šindler oznamuje občanom, že dňa 18.10.2019, t.j v piatok sa na zubnej ambulancii  nebude pre chorobu  ordinovať. Zastupuje LSPP Bratislava a Trnava.

 

Obecný úrad Kúty Vás srdečne pozýva na divadelné predstavenie hry “Naša pani Firštka”, ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2019 o 19.00 hod. v kinosále obecného úradu v Kútoch. Vstupné: 4 eur. Predpredaj lístkov prebieha od pondelka 07.októbra v knižnici a na obecnom úrade v Kútoch.

Upozorňujeme občanov, že v pondelok 21.10. sa uskutoční vývoz papierového separovaného odpadu v modrých vreciach.

 

The post Hlásenie rozhlasu 17.10. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Železničné priecestia budú pod drobnohľadom polície

zahori.sk - Št, 10/17/2019 - 14:03
Ako už polícia viackrát avizovala, v záujme ochrany života a zdravia účastníkov cestnej premávky, nepoľaví v kontrolách. V najbližšom období si policajti posvietia na nebezpečné železničné priecestia, na ktorých polícia zaznamenala zvýšený počet dopravných nehôd.

Policajti budú v októbri a novembri kontrolovať dodržiavanie predpísaných rýchlostí vodičmi pri prejazde priecestím, nezabudnú ani na chodcov a cyklistov, veď aj títo účastníci cestnej premávky majú svoje povinnosti.

Polícia je síce represívna zložka, veľký dôraz však kladieme aj na prevenciu. Policajti preto budú sledovať aj to, či sú v okolí priecestí správne osadené dopravné značky, a či výhľadu nebránia napríklad stromy a kríky. V takom prípade budú ihneď kontaktovať príslušného správcu cestnej komunikácie, ktorý je povinný zjednať nápravu a odstrániť zistené chyby. Policajní preventisti navštevujú žiakov (napr. Oliho príbeh http://www.minv.sk/?o_projekte) i seniorov a vzdelávajú ich aj v tomto smere, veď opatrnosti nie je nikdy dosť.

 

Zákon a povinnosti

Pred železničným priecestím je vodič povinný počínať si mimoriadne opatrne a najmä presvedčiť sa, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie maximálnou povolenou rýchlosťou 30 km/h, a to už 50 m pred priecestím. Ak svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h.

Vodič nesmie vojsť na železničné priecestie, ak:

 • sa dáva výstraha dvoma červenými striedavo blikajúcimi svetlami,
 • sa dáva výstraha prerušovaným zvukom húkačky alebo zvončeka,
 • sa spúšťajú, sú spustené alebo sa dvíhajú závory,
 • je už vidieť alebo počuť prichádzajúci vlak, prípadne iné dráhové vozidlo alebo ak počuť najmä jeho húkanie alebo pískanie,
 • zamestnanec dráhy dáva znamenie na zastavenie krúžením červenou alebo žltou zástavkou, alebo červeným svetlom v hornom polkruhu,
 • situácia na železničnom priecestí nedovoľuje, aby ho vodič bezpečne prešiel.

 

Viete čo robiť pred priecestím a na ňom?

 1. Pred železničným priecestím vodič je povinný počínať si mimoriadne opatrne, najmä sa presvedčiť, či môže bezpečne prejsť cez železničné priecestie.
 2. Vozidlá pred železničným priecestím sa radia za sebou v poradí, v ktorom prišli. Ak nejde o súbežnú jazdu, smú vozidlá cez železničné priecestie len v jednom jazdnom prúde.
 3. Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní vodič je povinný jazdiť rýchlosťou najviac 30 km/h; ak na priecestnom zabezpečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, vodič je povinný 50 m pred železničným priecestím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/h. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžovať čas prechádzania železničného priecestia.
 4. Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom priecestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vykonať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla pred nebezpečenstvom včas varovaný.
 5. Pred železničným priecestím, pri ktorom je umiestnená dopravná značka „STOJ, daj prednosť v jazde“, vodič je povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má náležitý rozhľad na trať.

 

Jedinečné identifikačné číslo:

Je umiestnené na svetelnej signalizácii, v prípade nehody ho nahláste záchranným zložkám a oni podľa toho budú presne vedieť, kde sa nachádzate.

 

Sankcie:

Najvyššia cena, ktorú môžete zaplatiť, je ľudský život, či zranenia s trvalými následkami. Oproti tomuto scenáru sú peňažné pokuty nasledovné:

Vjazd alebo prejazd cez železničné priecestie v čase, keď je to zakázané, sa podľa zákona považuje za porušenie pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom.

Podľa zákona o priestupkoch za takéto konanie možno v správnom konaní uložiť pokutu od 60 do 300 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá do dvoch rokov.

V blokovom alebo rozkaznom konaní hrozí pokuta do 150 eur.

 

Štatistika:

Za deväť mesiacov tohto roka evidujeme 97 nehôd na železničných priecestiach, zomrelo šesť osôb, päť sa ťažko zranilo, pod vplyvom alkoholu bolo sedem osôb. Pre porovnanie, v rovnakom období v roku 2018 sa stalo na priecestiach 88 nehôd, zomrelo sedem osôb, ťažko sa zranilo deväť a traja boli pod vplyvom alkoholu.

 

Každý z účastníkov cestnej premávky môže dodržiavaním dopravných predpisov a pravidiel zvýšiť svoju bezpečnosť a predchádzať nešťastiam na cestách.

Príspevok Železničné priecestia budú pod drobnohľadom polície zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

V Holíči otvorili zrekonštruovanú škôlku

zahori.sk - Št, 10/17/2019 - 13:33
Mesto Holíč odovzdalo v októbri do užívania zrekonštruované priestory Materskej školy (MŠ) Lúčky. Informoval o tom oficiálny webový portál mesta. foto: holic.sk

Nenávratný finančný príspevok (NFP) získalo mesto z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR. Rekonštrukcia, ktorá trvala tri mesiace, sa uskutočnila v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Lúčky, v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

foto: holic.sk

Mesto na tento projekt získalo NFP v celkovej výške 1.047.048,93 eura, čo predstavuje 95 percent nákladov. Pôvodný projekt počítal s celkovými nákladmi 1.102.156,77 eura, z čoho sa mesto malo na zabezpečovaní financovania podieľať sumou 55.107,84 eura, čo predstavovalo päť percent celkových nákladov. “Práce zrealizovala ako víťaz verejného obstarávania spoločnosť PMG STAV Žilina.

Rekonštrukcia si vyžiadala náklady v celkovom objeme 1.367.146 eur,” spresnilo výšku nákladov mesto.

Príspevok V Holíči otvorili zrekonštruovanú škôlku zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

DIAGNOSTIKA ŠPORTOVEJ INTELIGENCIE

moravskysvatyjan.sk - Št, 10/17/2019 - 12:27

V utorok prišli do našej škôlky tréneri a urobili deťom diagnostiku športovej inteligencie. Pre deti mali pripravené rôzne disciplíny, na základe ktorých zisťovali pohybové zručnosti detí.

The post DIAGNOSTIKA ŠPORTOVEJ INTELIGENCIE appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Futbal ZsFZ: Tri zápasy vyhrali mužstvá zo Záhoria

zahori.sk - St, 10/16/2019 - 20:56
Víťazstvo Gbelanov zaistil dvomi gólmi Dominik Nemec. V zápase s nepríjemným súperom z Trebatic zabojoval ako správny kapitán

 

Gbely – Trebatice 2:0 (1:0)
Góly: 37., 47. D. Nemec.
Pred 100 divákmi rozhodovali Ďurčovič – Mlinkovics, Mogyorósi.
ŽK 1:2 (L. Ravas – Klačman, Filín).
Gbely: P. Ravas – Dvořák, Červeňák, Frühauf, Bzdúšek, Kratochvíl (68. Kučera), V. Mráz, Cvečka (74. Lukáč), L. Ravas (80. Smetana), Bohun (86. Nemečkay), Nemec (70. M. Mráz), tréner Adam Ambra.

Na Záhorie prišli v 11. kole Trebatice, mužstvo zo spodných poschodí tabuľky a chceli tu prekvapiť. Domáci však boli proti, chceli odčiniť minulotýždňovú prehru zo Stankoviec, čo sa im nakoniec aj podarilo. Pod víťazstvo 2:0 sa ako kanonier a správny kapitán mužstva podpísal dvomi gólmi Dominik Nemec. Najskôr sa presadil v závere prvého polčasu, keď v 37. min. prekonal súperovho brankára prvýkrát a hneď po príchode z kabín zvýšil v 47. min. na konečných 2:0. Víťazstvom poskočili Gbely do prvej polovice tabuľky.

Ďalšie výsledky: Dol. Vestenice Častkovce 0:5, Bánovce – Domaniža 2:2, Lehota – Kvašov 5:1, J. Bohunice – Vrbové 3:1, Hlohovec – Partizánske 0:1, Boleráz – Trenč. Stankovce 4:0, Prečín – Prievidza 1:3.

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 1 OK Častkovce 11 10 1 0 35:8 31 16 13 81 2 MFK Vrbové 11 7 1 3 34:20 22 15 7 89 3 FK TEMPO Partizánske 11 7 1 3 25:20 22 14 4 86.45 4 OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 11 6 3 2 26:16 21 13 6 87.65 5 OŠK Trenčianske Stankovce 11 7 0 4 21:15 21 12 3 87.55 6 TJ Slavoj Boleráz 11 6 2 3 26:17 20 11 5 89.55 7 ŠPORTOVÉ KLUBY BLAVA 1928 11 6 1 4 20:16 19 10 1 88.4 8 TJ NAFTA GBELY 11 5 2 4 28:20 17 9 2 88.4 9 MFC SPARTAK Bánovce nad Bebravou 11 4 3 4 21:17 15 8 -3 88.3 10 TJ Partizán Domaniža 11 4 3 4 23:20 15 7 -3 88.55 11 ŠK VEGUM Dolné Vestenice 11 5 0 6 20:27 15 6 -3 88.8 12 FC Baník Prievidza 11 3 1 7 20:24 10 5 -5 83.7 13 TJ Spartak Kvašov 11 2 3 6 11:23 9 4 -6 91.15 14 OFK Trebatice 11 3 0 8 14:28 9 3 -9 91.2 15 TJ Partizán Prečín 11 1 1 9 12:39 4 2 -11 80.4 16 FC Slovan Hlohovec 11 0 2 9 12:38 2 1 -13 88.7

 

5. liga Západ, 11. kolo
Tri zápasy vyhrali mužstvá zo Záhoria, ba mohli aj štvrté. Mokrý Háj však stratil dvojgólové vedenie a prehral

 

Holíč – Voderady 3:0 (1:0)
Góly: 27., 79. J. Martinusík, 87. P. Masaryk.
Pred 100 divákmi rozhodovali Opatovský – Brna, Proč.
ŽK 1:2 (Mišík – Prvulovič, Ivančík).
Holíč: Sloboda – Petrovič, Vaclavik, Ružička, Nečas, Krempa, Mišík, Martinusík, Uher, Masaryk, Cleverson (86. Hlaváč), tréner Pavol Junek.

V posledných zápasoch sa Holíčania spoliehajú na streleckú produktivitu dvojice Martinusík- Masaryk a inak tomu nebolo ani v zápase s Voderadmi. Súper, ktorý doteraz získal jediný bod za domácu remízu 3:3 s Hornou Krupou, nemal byť nebezpečným súperom pre Holíčanov, ktorí ťahali sériu 5 zápasov bez prehry. A ani nebol, hoci ako prvý pohrozil už v 7. min. Prvulovičom. Brankár Sloboda mu jeho tutovku zneškodnil. Z domácich sa najskôr nepresadil Uher, no v 27. min. si už diváci zakričali gól, keď po prihrávke Masaryka sa presadil rýchlonohý hokejbalový reprezentant Slovenska Jaro Martinusík 1:0. Výborným výkonom v holíčskom drese sa predviedla brazílska akvizícia Cleverson Dos Santos Vieira. Len zranenie mu zabránilo zakončiť svoj výborný výkon „gólovou čerešničkou“ na torte. Zvýšiť vedenie domácich mohol Uher, no podarilo sa to až v 79. min. opäť Martinusíkovi. V 87. min. po prihrávke Uhera upravil Paľo Masaryk na konečných 3:0. V 90. min. nevyužil šancu na uzavretie hetriku Martinusík.

 

Radimov – Horné Orešany 6:0 (3:0)
Góly: 11. M. Valsa, 34., 36. P. Kessl, 56. P. Božek, 73. S. Dermek, 76. M. Ferenčík (11).
Pred 100 divákmi rozhodovali Cvešper – Zaťko, Šamko. ŽK 0:0.
Radimov: Biskupič – Urbánek, Šefčovič (75. Nagy), Hrubša (59. Dermek), Rosa, M. Černek, Šebesta (54. Foriška), Balážik, Kessl (59. Ferenčík), Valsa (56. Vanek), Božek, tréner Tomáš Miša.

Jednoznačná záležitosť favorita. Do vedenia ho dostal v 11. min. Valsa a kanonier Paťo Kessl dvomi gólmi v priebehu dvoch minút upravil na polčasových 3:0, čím vlastne bolo vymaľované. Po prestávke pridal štvrtý gól Paťo Božek, tréner Miša poslal postupne na ihrisko čerstvých hráčov a aj z nich sa zapísali do streleckých listín Dermek a Ferenčík.

 

Brodské – Mor. Sv. Ján 5:0 (2:0)
Góly: 25. G. Trubiroha, 27. (11), 90. M. Bartal, 66. A, Kompuš, 70. T. Bartal.
Pred 100 divákmi rozhodovali Baňár – Tarabus, Poruban.
ŽK 2:1 (M. Bartal, P. Jakubec – Dominik Bolf).
Brodské: Hrdlička – Blecha, Vrábel, Štepník, Ciprys, M. Bartal, Gonda (80. P. Jakubec), T. Bartal, Kompuš (83. F. Jakubec), Trubiroha (70. F. Daniel), T. Daniel (11. F. Baláž), tréner Vladimír Váňa.
Mor. Sv. Ján: O. Nemec – R. Mach, M. Benkovič, Chvál, Juraj Sirka, Jakub Sirka, Denis Bolf, Dominik Bolf, Štefek, Vidovič, E. Šimonovič, tréner Jozef Kovaľ.

Jáňania odolávali do 25. min., kedy sa presadil Gabo Trubiroha. O dve minúty bol Trubiroha faulovaný a z penalty pridal druhý gól Maťo Bartal – 2:0. Aj po prestávke sa hralo na polovičke hostí, ďalšie góly pridali Kompuš a Tomáš Bartal, na konečných 5:0 uzavrel v nadstavenom čase svojim druhým gólom Maťo Bartal.

 

Mokrý Háj Piešťany 2:3 (2:0)
Góly: 14. M. Brezina, 36. R. Valúch – 65. Glos, 83., 90. J. Braniša.
Pred 100 divákmi rozhodovali Sák – Mokoš, Lackovičová.
ŽK 0:1 (Braniša).
Mokrý Háj: Kotvas – Bohunický, M. Valúch, Šefčík, R. Valúch, Šmida, Kubisa (80. Peška), Biskupič (83. Mucha), Tokoš, Brezina, Daňhel (70. Pobuda), tréner Marek Biskupič.

Ukážkový príklad, ako sa dajú stratiť body z „vyhratého zápasu.“ Mokrohájania viedli do polčasu po góloch Brezinu a R. Valúcha 2:0 a mohli pridať aj ďalšie. Lenže po prestávke akoby zabudli hrať futbal. Hostia znížili Glosom a v poslednej desaťminútovke sa dvakrát presadil Braniša. Najskôr v 83. min. vyrovnal na 2:2 a keď už boli mužstvá zmierené s deľbou bodou, v nadstavenom čase dal aj svoj druhý gól na 2:3.

 

Zvončín – Horná Krupá 1:1, voľno – Špačince.

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 1 TJ Družstevník Radimov 10 9 1 0 32:10 28 11 16 81 2 TJ Družstevník Špačince 10 5 4 1 35:16 19 10 1 76.6 3 PFK Piešťany 10 6 1 3 27:14 19 9 7 80.9 4 TJ Baník Brodské 10 6 1 3 21:12 19 8 4 79.9 5 TJ Družstevník Zvončín 10 5 3 2 39:18 18 7 3 79.85 6 TJ Iskra Holíč 10 5 2 3 25:14 17 6 2 80.65 7 FK Bestrent Horná Krupá 10 4 3 3 28:16 15 5 -3 77.85 8 OFK Mokrý Háj 10 3 0 7 22:30 9 4 -6 80.35 9 TJ Slavoj Moravský Svätý Ján 10 2 1 7 9:45 7 3 -8 78.75 10 TJ Iskra – Horné Orešany 10 1 1 8 11:38 4 2 -11 78.2 11 FK Voderady 10 0 1 9 5:41 1 1 -14 80.6

Príspevok Futbal ZsFZ: Tri zápasy vyhrali mužstvá zo Záhoria zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

V Senici budujú nové chodníky, pribudne aj dlažba pre nevidiacich

zahori.sk - St, 10/16/2019 - 20:32
Mesto Senica v súčasnosti buduje dva nové chodníky. Prvý vznikne od Fándlyho ulice na Ulicu S. Jurkoviča a druhý pribudne pred bývalou hasičskou zbrojnicou na Hurbanovej ulici. Informovala o tom hovorkyňa mesta Viera Barošková. Foto: Senica.sk

Časť chodníka na Hurbanovej ulici doteraz úplne chýbala, ľudia na prechod z jedného chodníka na druhý používali parkovisko pred bývalou hasičskou zbrojnicou. “Z dopravného hľadiska prechádzajú chodci neusporiadane cez asfaltovú plochu vedľa cesty, pričom vstupujú nebezpečne do dráhy vozidiel,” vysvetlil vedúci oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy na mestskom úrade Ivan Šteffek.

Vybudovaním chodníka s vyznačeným priechodom pre chodcov a osadením zábradlia budú chodci usmernení na chodník a označené priechody. “Chodníky sú navrhované zo zámkovej dlažby, pred priechodmi budú kombinované s dlažbou pre nevidiacich. Priechod na ulici Kolónia bude osvetlený,” doplnil vedúci oddelenia.

Z dôvodu chýbajúceho prepojenia chodníkov na uliciach S. Jurkoviča a J. Fándlyho a absencie bezpečného priechodu cez cestu II/500 realizuje samospráva dobudovanie chodníka, ktorý prepojí tieto dve ulice. “Zároveň tu bude vybudovaný bezpečný a bezbariérový priechod pre chodcov cez frekventovanú cestu a druhý priechod pri odbočke k parkovisku a ku garážam, pri ktorých bude dobudované aj osvetlenie,” doplnil Šteffek.

Okrem nových chodníkov samospráva zároveň opravuje postupne aj 120 kilometrov už existujúcich chodníkov, ako sa v týchto dňoch udialo na Čáčovskej ceste,” doplnila hovorkyňa mesta.

Príspevok V Senici budujú nové chodníky, pribudne aj dlažba pre nevidiacich zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Záhoráci na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach

zahori.sk - St, 10/16/2019 - 20:15
Prvá októbrová nedeľa patrí v Košiciach, ale už aj na celom Slovensku, najstaršiemu maratónu v Európe. Bežal sa tam už 96. ročník Medzinárodného maratónu mieru aj so silnou Záhoráckou účasťou. Pavol Masaryk, Mária Truissard a Jozef Chrenka

Na trať maratónu vybehlo 1363 mužov (66 nedokončilo) a 240 žien (7 nedokončilo). Vo všetkých kategóriách štartovalo v Košiciach vyše 13 tisíc bežcov.

Po štyroch rokoch vyhral v Košiciach Hillary Kibiwott Kipsambu z Kene, najrýchlekším Slovákom bol Tibor Sahajda z Bratislavy. Najrýchlejším bežcom z nášho regiónu bol Pavol Žažo z Prašníka (okr. Myjava), ktorý v absolútnom poradí dobehol na 21. mieste a vo svojej kategórii nad 40 rokov bol klasifikovaný na skvelom 8. mieste. Chvíľku po ňom dobehol Pavol Masaryk z Dojča, v absolútnom poradí bol na 24. mieste a v hlavnej kategórii obsadil vynikajúce 14. miesto. Ďaleko od stupňov víťazov nebol Jozef Chrenka, ktorý v kategórii veteránov nad 60 rokov dobehol na 4. mieste.

Medzi ženami vyhrala Kumeshi Deressa z Etiopie, najrýchlejšou Slovenskou bola Lucia Vlčáková z Ban. Bystrice, v absolútnom poradí piata. Pomyselné prvenstvo medzi Záhoráčkami by získala Sylvia Šebestián z AŠK Skalica, v absolútnom poradí piata, no bronzová v kategórii nad 40 rokov. Mária Truissard z Junioru Holíč bežala svoj prvý maratón v živote a v hlavnej kategórii dobehla na výbornom 12. mieste.

Na polovičnej trati sa najviac darilo Myjaváčkám, Zuzka Durcová i Lucka Beláková skončili tesne za stupňami víťazov.

V súťaži štafiet štarovalo 276 kolektívov, skalická štafeta Enem pro nás obsadila 15. miesto.

 

VÝSLEDKY

Muži do 40 rokov: 1. Hillary Kibiwott Kipsambu, Keňa, 2:09:33 hod., ..7. Tibor Sahajda, Bratislava, 2:15:25, ..14. Pavol. Masaryk, ZFT Dojč, 2:48:26, ..28. Roman Švajdlenka, Zohor, 2:54:54, ..40. Tomáš Skala, Junior Holíč, 2:58:24, …Štefan Hanzel, Jablonové, 3:30:19, … Jakub Šedivý, Bor. Mikuláš, 3:43:29.

Muži nad 40 rokov: 8. Pavol Žažo, Prašník, 2:47:08 hod., ..15. Jozef Jurčík, Skalica, 2:52:35, ..52. Patrik Šebestián, AŠK Skalica, 3:10:01, ..90. Gabriel Čermák, Junior Holíč, 3:18:01, … Stanislav Nemček, ZFT Senica, 3:25:28, … Jaromír ŽIvna, Láb, 3:44:45, … Slavko Ganaj, Kuchyňa, 3:57:20, ..464. Juraj Kabát, Senica, 5:07:05.

Muži nad 50 rokov: 1. Róbert Valiček, Košice, 2:45:45, ..27. Marián Medlen, 3:25:54, … Pavol Kalman, obaja ZFT Senica, 4:18:18.

Muži nad 60 rokov: 1. Jaroslav Saksa, Košice, 3:11:23, ..4. Jozef Chrenka, AŠK Skalica, 3:31:25, ..18. Eduard Baumgartner, Radošovce, 3:55:51, ..32. Ján Pavlík, AŠK Skalica, 4:17:58.

Ženy do 40 rokov: 1. Kumeshi Deressa, Etiopia, 2:26:01, ..12. Mária Truissard, Junior Holíč, 3:23:48, ..71. Zuzana Okruhlicová, Plav. Mikuláš, 4:12:24.

Ženy nad 40 rokov: 1. Joan Kigen, Keňa, 2:34:05, ..3. Sylvia Šebestián, AŠK Skalica, 3:02:36,

..27. Zuzana Pipíšková, Koválov, 3:52:55, ..72. Nevenka Dudáš Mudrončeková, Senica, 4:42:52.

Polmaratón – muži (2691): 1. Peter Ďurec, B. Bystrica, 1:07:32, ..87. Roman Svec, Holíč, 1:27:38, … Ján Dobiáš, Láb, 1:30:00, … Adam Pipíška, Jablonica, 1:32:10, … Ferdinand Kocák, Gbelskí Strýci, 1:36:01, … Jaroslav Topor, Junior Holíč, 1:38:42, … Roman Trnka, Skalica, 1:42:28, … Pavol Viskup, Brestovec, 1:44:30, ..Erik Rehák, ZFT Senica, 1:48:33, ..Jozef Blažovský, Skalica, 1:52:48, ..Patrik Blažovský, Skalica, 1:56:29, ..Rado Živna, Láb, 1:58:24, ..Patrik Draxler, Marianka, 1:59:31, ..Jakub Živna, Láb, 1:59:43, ..Stano Janovíček, Brezová, 2:00:03, ..Ivan Hyža, 2:05:38, ..Jozef Hyža, 2:06:30, ..Dušan Kožíšek, všetci Skalica, 2:34:09.

Polmaratón – ženy (1135): 1 . Veronika Zrastáková, Nitra, 1:17:18, ..4. Zuzana Durcová, 1:20:04, ..6. Lucia Beláková, obe Myjava, 1:22:50, … Janka Kubíčková, ZFT Senica, 1:54:27, … Gabriela Urbanová, Gbelskí Strýci, 1:55:03.

Štafety: 15. Enem pro nás (J. Ondráš, D. Petráš, J. Szalva, M. Zbořil), 3:16:18 hod.

 

 

Majstrovstvá Slovenska: Zlatý Jozef Chrenka zdolal Mikuláša Dzurindu

MMM v Košiciach bol súčasne aj Majstrovstvami Slovenska v maratónskom behu a tu získali Záhoráci dve prvenstvá vo svojich vekových kategóriách. Najrýchlejšími boli bežci AŠK Skalica Jozef Chrenka a Sylvia Šebestián. Chrenka o viac ako 9 minút zdolal bývalého slovenského premiéra Mikuláša Dzurindu. Dobrý výsledok dosiahla aj Mária Truissard, vzhľadom k tomu, že bežala svoj prvý maratón v živote.

VÝSLEDKY

Muži do 40 rokov: 1. Tibor Sahajda, Bratislava, 2:15:25, 2. Jozef Urban, Košice, 2:30:21, ..14. Tomáš Skala, Junior Holíč, 2:58:24.

Muži nad 40 rokov: 1. Rastislav Kalina, Rajec, 2:37:46, ..14. Patrik Šebestián, AŠK Skalica, 3:10:01, ..18. Gabriel Čermák, Junior Holíč, 3:18:01.

Muži nad 60 rokov: 1. Jozef Chrenka, AŠK Skalica, 3:31:25, 2. Mikuláš Dzurinda, Bratislava, 3:40:35, ..5. Ján Pavlík, AŠK Skalica, 4:17:58.

Ženy do 35 rokov: 1. Lucia Vlčáková, B. Bystrica, 2:49:19, ..6. Mária Truissard, Junior Holíč, 3:23:48.

Ženy nad 35 rokov: 1. Sylvia Šebestián, AŠK Skalica, 3:02:36.

Príspevok Záhoráci na Medzinárodnom Maratóne Mieru v Košiciach zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK Vás pozýva na novú divadelnú hru VDOVOBRANÍ – 9.11.2019

gbely.sk - Ut, 10/15/2019 - 11:00
Prvá divadelná hra Gbelského ochotníckeho divadla GBELÍK – premiéra

„O tom, čo sa stane, keď mladá vdova Mariška nemá núdzu o nápadníkov. Čo jej ponúknu a ktorého z nich si vyberie? A čo sa stane, ak sa do súboja pustia aj klebetné príbuzné, ktoré neváhajú použiť zbrane najvyššieho kalibru?”

 

Ďalšie informácie nájdete aj tu:

 

The post Gbelské ochotnícke divadlo GBELÍK Vás pozýva na novú divadelnú hru VDOVOBRANÍ – 9.11.2019 appeared first on Mesto Gbely.

Kategórie: Správy z okolia

Cestu Rohožník – Malacky slávnostne otvoria

zahori.sk - Ut, 10/15/2019 - 09:40
Príďte sa pozrieť na výsledok modernizácie cesty spájajúcej Rohožník a Malacky. Využite tak príležitosť zistiť viac o ceste, ktorá je najkvalitnejšou v regióne ešte pred tým, ako ju začnú naplno využívať motoristi.

To ako rekonštrukcia unikátnej cesty prebiehala, aká technológia bola použitá, čo na ceste pribudlo, ako sa riešila bezpečnosť a o ďalších detailoch sa môžete dozvedieť už tento piatok 18. októbra 2019 počas slávnostného otvorenia. Možnosť prejsť sa po ceste a vyskúšať tak jej nový povrch, bude mať každý v čase od 16:00 do 18:00 hodiny.

„Projekt modernizácie sa začal minulý rok v septembri a som rád, že sme na jeho konci a môžeme cestu sprístupniť verejnosti. Vďaka kvalitnému a modernému povrchu bude bez problémov slúžiť verejnosti a životnosť tejto cesty vydrží pri plnom zaťažení a zobojsmernení kamiónovej dopravy viac ako 30 rokov,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Slávnostné otvorenie cesty spájajúcej Rohožník a Malacky sa uskutoční už tento piatok 18. októbra o 15:00 hodine. Zároveň bude kompletne zmodernizovaná cesta s jedinečným cementobetónovým povrchom odovzdaná do predčasného užívania v piatok podvečer o 18:00 hodine. Ešte predtým však budú mať všetci návštevníci možnosť sa po novej ceste prejsť, zabicyklovať si na nej či sa na novom kvalitnom povrchu cesty pokorčuľovať.

Zmodernizovaná cesta je oproti pôvodnej širšia, bezpečnejšia. Okrem dlhšej životnosti sa vyznačuje aj zvýšenou bezpečnosťou jazdy (na vozovke sa nevytvárajú koľaje a viaceré nebezpečné zákruty boli vyrovnané) či nižšími nákladmi na prevádzku a údržbu vozovky. Pri vstupoch do obcí boli na ceste vybudované prvky spomalenia dopravy tzv. „spomaľovacie ostrovčeky“.  Zároveň boli na ceste vybudované núdzové pruhy v oboch smeroch. Cesta Rohožník – Malacky je jedinou regionálnou cestou na Slovensku s cementobetónovým krytom a kvalitatívne prevyšuje úroveň väčšiny ciest I. a II. triedy na Slovensku. Celkové náklady stavby dosiahli 9 088 814,40 eur, z ktorej takmer 80% (čo je 6 937 494,14 eur) prefinancuje bratislavská župa cez eurofondy, konkrétne z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Príspevok Cestu Rohožník – Malacky slávnostne otvoria zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Poďte vytvoriť Rodovú Jabloňovú Alej v Malých Levároch

zahori.sk - Ut, 10/15/2019 - 09:10
Rodová Jabloňová ALEJ  je spoločný projekt obce Malé Leváre a obyvateľov s pomocou Lenky Špaldovej. Pôjde o obnovenie aleje jabloní popri hlavnej ceste smerom na Veľké Leváre. Foto: Facebook

Od 16. septembra si záujemcovia môžu na obecnom úrade v Malých Levároch zakúpiť miesto pre svoj strom. Stromov je cca 200, takže počet je limitovaný. Každý strom bude mať označenie dubovou tabuľkou. Meno jednotlivca, rodiny, alebo inštitúcie si zvolí každý sám. Strom si možno vybrať aj podľa šťastného čísla.

9. novembra o 10:00 sa spoločne všetci stretnú na výjazde na Veľké Leváre a stromy vložia do zeme. Odporúča sa prísť pešo alebo na bicykli. So sebou je potrebné si priniesť vedro na kompost, lopatu a dobrú náladu. Stromčeky prídu pokrstiť  Kňažky živeny.

Cena stromčeku – jabloň A2 je 20 €

 • 1 ks stromčeka
 • substrát na výživu
 • oporné koly
 • drevená tabuľka s označením menom
 • dekrét o vlastníctve stromu v rodovej jabloňovej aleji

Po skončení sadenia je priprevený spoločný čas v Kulturáku. Ženský spevácky zbor Malinka, Detský folklórny súbor Leváranek, Divadlo Agape o 16:00 s rozprávkou Zimná rozprávka, remeselný pivovar z Veľkých Levár, ochutnávka medu, ochutnávka jablčkovice. Tvorivý ateliér pre všetky deti v KD od 14:00 – 16:00 – recyklované vrecká na jabĺčka

Veľké a Malé Leváre spojí cyklotrasa, obec hľadá zhotoviteľa

Príspevok Poďte vytvoriť Rodovú Jabloňovú Alej v Malých Levároch zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Hlásenie rozhlasu 14.10.

moravskysvatyjan.sk - Po, 10/14/2019 - 15:15

Výbor Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na praktickú ukážku aranžovania kvetov. Ukážka sa uskutoční 19.10. o 14:00 hod. v malej sále kultúrneho domu. Členovia, ktorí majú záujem si sami naaranžovať ikebany alebo kytice na cintorín, prinesú si aranžovaciu hmotu, kvety a iný potrebný materiál k aranžovaniu. Tešíme sa na stretnutie.

Potraviny Vidová v Závode príjme do trvalého pracovného pomeru predavačku. Bližšie informácie na č.t. 0903 312 164.

SMÚTOČNÝ OZNAM:

Smútiaca rodina Mračnová, Koldová a Vrablicová oznamuje príbuzným, známym a ostatným občanom, že pohreb ich zosnulej matky, babky, švagrinej a sestry Ruženy Mračnovej, ktorá zomrela vo veku 70 rokov, bude v piatok 18.10. o 14:00 hod. na cintoríne v Moravskom Sv. Jáne

 

The post Hlásenie rozhlasu 14.10. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

ObFZ Senica: Kúťan Smolinský vybavil Smolinské

zahori.sk - Po, 10/14/2019 - 13:31
V 11. kole majstrovstiev oblasti sme videli málo vídaný jav v okresnom futbale. Zápas Hlboké – Rohov vysielala v priamom prenose televízia Huste. Zo zápasu Smrdáky – Čáry 2:3. S loptou Fabian Kuník, strelec dvoch gólov hostí.

Líder z Hlbokého v ňom potvrdil svoju formu i líderske postavenie v majstrovstvách oblasti hladkou výhrou. Zápas kola sa však hral v Strážach. V súboji o 2. miesto v tabuľke boli úspešnejšie hosťujúce Rybky.

 

Hlboké – Rohov 3:1 (2:0), 1. T. Slovík, 13. D. Slovík, 58. D. Štora – 67. I. Ravas (11), r. Vlk, B. Dutka, M. Dutka.

Pred kamerami TV Huste sa chceli obidve mužstvá predviesť v čo najlepším svetle. Viac sa to podarilo domácim. Hneď v 1. min. po peknej krídelnej akcii z prava odcentroval Slaný a už po 46 sekundách sa skóre menilo zásluhou Tomáša Slovíka – 1:0. V 13. min. akciu ako cez kopirák, lenže z ľavej strany zakončil hlavičkou v päťke neobsadený Dominik Slovík – 2:0. Bola to hra na jednu bránu, po trestnom kope Romana Morávka sa triaslo brvno, no skóre sa už do polčasu nezmenilo. V druhom polčase sa obraz hry nezmenil i keď tempo hry upadlo. Vo vedomí si pohodlného náskoku robili už aj domáci chyby a ponúkli hosťom viac priestoru. V 58.min. po faule na Slaného kopal Dominik Štora trestný kop a krásnou strelou vymietol šibenicu – 3:0. O chvíľu však fauloval Chovanec a Ivan Ravas z penalty uzavrel na konečných 3:1.

 

Pop. Močidľany – Kopčany 1:2 (0:1), 69. T. Kopálek – 6. D. Hýroš, 76. J. Blažek, r. Kemdi, Dzindzík, Petrovič.

Tabuľkové postavenie velilo domácim získať tri body. Už tradične však ako prvý inkasovali a od 6. min. prehrávali po góle Dominika Hýroša, ktorý využil chybu domácej obrany –  0:1. V herne vyrovnanom polčase sa viac bojovalo ako hralo. Vyrovnať mohli domáci v 39. min., no nariadený pokutový kop Tomáš Kopálek dosť ľahkovážne zahodil. V druhom polčase domáci pritlačili a po peknej akcii vyrovnali, keď v 69. min. Kopálek napravil svoje predchádzajúce zaváhanie – 1:1. Mužstvá si vypracovali už viac streleckých príležitostí ako v prvom polčase. Viac sa hralo pod taktovkou domácich, no potvrdilo sa známe (a kruté) nedáš – dostaneš. V 76. min. po trestnom kope Urbánka pomohlo hosťujúcemu brankárovi E. Ivanovi brvno a z rýchleho protiútoku dal Jakub Blažek víťazný gól hostí – 1:2. Vyrovnať mohol ešte Adam Jakubek, no hlavou tesne minul bránu E. Ivana. Za snahu si domáci prehrať nezaslúžili, no „chudobnému“ aj z hrnca vykypí.

 

Slovan Šaštín – Oreské 0:3 (0:0), 50. T. Jarábek, 57. A. Beňo, 59. L. Pavlačka, r. Otočka, Hurbánek, Jablonický.

Oreské po ťažkej prehre v Strážach chcelo konečne zabodovať aj vonku, čo sa mu aj podarilo. Bol to z ich strany festival zahodených šancí, no strelecky sa presadili až po prestávke. Pavlacka Jarabek Beňo zahodili každý po 2 čisté šance , domáci ďalšie 2 strely vykonávali z prázdnej brány. sa otriaslo a po hodovom víťazstve bodovalo konečne aj vonku. Výsledok je pre domácich ešte prijateľný.

 

Sobotište –  Cerová 4:0 (0:0), 65. vlastný (B. Vach), 77. M. Hecht, 88. M. Tomeček, 89. T. Vizváry, r. Šturdík, Patka, Kopúnek.

V značne oslabenej zostave prišli Cerovania do Sobotišťa, kde favoritovi odolávali vyše hodinu hry. Navyše sa o vedúci gól domácich pričinil vlastencom Bohuš Vach – 1:0. Domáci neustále dobíjali bránku súpera a v 77. min. zvýšil striedajúci Mišo Hecht na 2:0. Ďalšie góly si nechali domáci strelci až do samého záveru. Miro Tomeček a Tom Vizváry upravili na konečných 4:0.

 

Štefanov – Bor. Mikuláš 3:0 (0:0), 48., 57., 84. A. Beňa, r. Knap, Tubl, Škrinár.

Bol to zápas Adama Beňu, ktorý obranu súpera prekonal trikrát a čistým hetrikom rozhodol o troch bodoch pre nováčika. Pravda, musel si na ne počkať až do druhého polčasu, keďže hostia do prestávky húževnato odolávali. Už v 48. min. však Beňa prekonal Michalicu v bráne hostí prvýkrát a po necelých desiatich minútach pridal aj druhý gól. Svoj čistý hetrik uzavrel v 84. minúte.

 

Spartak Stráže – Rybky 0:1 (0:1), 10. P. Černek, r. Otočka, Hurbánek, Hušek.

V zápase kola sa Rybky chceli rehabilitovať za predchádzajúci výbuch v Strážach (prehrali tu 6:0), čo sa im aj podarilo. Vyhrávali už od 10. min. gólom Peťa Černeka 0:1. Hoci v ďalšom priebehu mali domáci optickú prevahu a vypracovali si aj niekoľko sľubných streleckých príležitostí, prekonať Rýzka v bráne hostí sa im nepodarilo. Ich tlak postupne upadal, hra sa vyrovnala a hostia si svoje najtesnejšie vedenie udržali až do záverečného hvizdu.

 

Radošovce – Lakš. N. Ves 1:1 (0:0), 75. R. Drgon – 71. M. Ťažký, r. Kendi, Dzindzík, Petrovič.

Radošovce chceli v tomto stretnutí potvrdiť predchádzajúce víťazstvo v Dubovciach, naopak, Lakšárania zase odčiniť krutú domácu prehru s Hlbokým. Obidvom sa to podarilo iba sčasti. Na obidvoch stranách dominovali obrany a brankári Noščák a Močko. Gólov sa diváci dočkali až v záverečnej dvadsaťminútovke. Ako prvý udrel hosťujúci Miro Ťažký, ktorý v 71. min. poslal hostí do vedenia – 0:1. Lakšárania sa však z vedenia dlho netešili, už o štyri minúty sa presadil aj domáci kanonier Rado Drgon, ktorý vyrovnal na konečných 1:1.

 

Bor. Sv. Jur – Dubovce 3:1 (0:1), 52., 67. D. Badáň, 60. R. Csomor – 18. D. Helt, r. Šturdík, Tubl, Blaha.

Posledné mužstvo tabuľky sa prekvapujúco ujalo vedenia v 18.min., keď úspešným strelcom bol David Jelt-0:1. Hoci domáci neustále dobíjali bránu súpera a hoci mali aj niekoľko dobrých streleckých príležitostí, v úvodnom dejstve sa im vyrovnať nepodarilo. Obranu súpera zlomil hneď v úvode druhého polčasu Denis Badáň a keď po hodine hry dostal Roman Csomor domácich do vedenia, bolo o osude zápasu rozhodnuté. Navyše v 67. min. Badáň svojou druhou trefou pridal gólovú poistku na 3:1 a definitívne zobral hosťom nádej na možný zvrat v stretnutí.

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 1 TJ Družstevník Hlboké 11 10 1 0 34:7 31 16 16 8.2 2 FC Družstevník Rybky 11 9 1 1 24:7 28 15 10 8.4 3 TJ Družstevník Sobotište 11 8 2 1 28:9 26 14 8 17.8 4 TJ SPARTAK ŠAŠTÍN-STRÁŽE 11 8 0 3 36:14 24 13 9 33.6 5 FK Oreské 11 6 1 4 28:24 19 12 1 0 6 TJ Kopčany 11 6 0 5 26:21 18 11 0 7.6 7 TJ Družstevník Lakšárska Nová Ves 11 5 3 3 17:15 18 10 3 16 8 FK Borský Svätý Jur 11 5 2 4 26:26 17 9 -1 16.4 9 ŠFK Štefanov 11 5 1 5 17:21 16 8 1 17.8 10 TJ Chvojničan Radošovce 11 4 1 6 25:25 13 7 -2 24.6 11 OŠK Rohov 11 3 1 7 17:28 10 6 -5 16.2 12 TJ Slovan Šaštín – Stráže 11 3 1 7 17:31 10 5 -5 9.8 13 TJ Sokol Borský Mikuláš 11 2 2 7 7:25 8 4 -10 6.8 14 FK Cerová 11 2 1 8 7:23 7 3 -11 7.6 15 TJ Družstevník Popudinské Močidľany 11 1 2 8 12:26 5 2 -13 8.2 16 TJ Slovan Dubovce 11 1 1 9 5:24 4 1 -11 0

 

MO II. trieda 11. kolo 

Smolinský vybavil Smolinské

Pod víťazstvo Kútov v Smolinskom sa skvelými individuálnymi akciami najviac zaslúžil Dominik Smolinský.

Pred rokom vyhrávali Čáry v Smrdákoch po polhodine hry 0:2, no nakoniec prehrali 3:2. Teraz sa situácia takmer do bodky zopakovala. Hostia takisto vyhrávali po polhodine 0:2 a domáci postupne vyrovnali na 2:2. Ba mali šance aj na víťazný gól. Lenže šťastie sa tentoraz usmialo na hostí. V Kunove sa štyrmi gólmi „vybláznil“ Jozef Burian.

 

Smrdáky – Baník Čáry 2:3 (1:2), 40. J. Pagáč, 52. M. Škandera – 10., 63. F. Kuník, 27. D. Havel, r. Matúš, Hušek.

Hosťom patrila úvodná polhodinka, po ktorej vyhrávali 0:2, ba mohli aj viac. V slušnom stretnutí dve šance Kuníkovi vychytal domáci brankár Rosa, no v 10.min. ani on nestačil na jeho krížnu strelu z hranice šestnástky a hostia viedli – 0:1. Niekoľko ďalších príležitostí hostia nevyužili, najväčšiu asi Denis Kollár, keď po prečíslení váhal so streľbou (či prihrávkou). No keď v 27. min. opäť unikol Kuník a z jeho spätnej prihrávky zvýšil Dominik Havel na 0:2, na domácich by si nikto nestavil ani groš. Lenže tento gól hosťom akoby uškodil, až príliš sa uspokojili s daným stavom a prestali hrať svoju hru. V záverečnej štvrťhodine prvého polčasu prevzali hru domáci a mali aj šance. Najskôr strelu Antálka Ozábal s námahou vyrazil, no po peknej kombinácii sa pred ním ocitol Juraj Pagáč a v 40. min. sa už stav menil – 1:2. Čáranmi gól otriasol a o chvíľu mali šťastie, keď hlavičku kapitána Škojca zastavilo brvno a samostatný nájazd Škodu zlikvidoval v poslednej chvíli Ozábal.

Druhý polčas patril domácim, hoci hneď v úvode nevyužil možnosť na zvýšenie vedenia Aďo Šefčík. Vzápätí hlavička Škodu išla tesne vedľa opustenej bránky. V 52. min. zahrával Škojec roh a Škandera hlavičkou vyrovnal na 2:2. Domáci tlačili, mali aj šance, no v 63. min. unikol z vlastnej polovice Fabi Kuník a svoje sólo zakončil presnou prízemnou streleu k pravej žrdi na 2:3. Domáci mohli okamžite vyrovnať, po akcii Škodu bol v tutovke Škojec, no v poslednej chvíli odvrátil Mihálik na roh. Ďalšie šance nevyužili Sekáč, Škoda, Škandera a Filip Pagáč, ktorého strelu z bránkovej čiary vyhlavičkoval Havel a raz si Ozábal veľmi dobre „postavil žrde.“ V závere už útočil aj domáci brankár Rosa, no po oslobodzujúcom odkope hostí sa nestačil vrátiť a striedajúci Tomašovič mohol dať gólovú poistku, ale z 30 metrov netrafil prázdnu domácu bránu.

 

Smolinské – FK Kúty 0:2 (0:0), 53. Mário Vrábel, 72. T. Komorný, r. Thao, Daniš, Čech.

V zápase plného nepresností diváci veľa šancí nevideli. Domáci svoju jednu nevyužili, hostia z troch striel dali dva góly. O obidva sa svojimi akciami zaslúžil Dominik Smolinský. Najskôr pripravil šancu pre Mária Vrabela, ktorý dostal hostí do vedenia a v 72. min. ďalšiu jeho krásnu akciu zakončil do prázdnej brány Tomáš Komorný – 0:2. Kúty sa víťazstvom vyšvihli opäť do čela tabuľky.

 

Sekule – Š. Humence 2:1 (2:0), 2., 11. E. Húšťava – 69. M. Sekáč, r. Polakovič, Bednár, Kopúnek.

V zápase dvoch rozdielnych polčasov sa ujali Sekule vedenia už v 2. min., keď rohu Adama Trajlínka sa trafil Erik Húšťava. V 11. min. pekne k tyči strafil opäť Húšťava a bolo 2:0. Šancu hosťujúcemu Sekáčovi zlikvidoval Krajčír. Pri ďalších príležitostiach pálili domáci strelci slepými patrónmi. Po prestávke akoby v dresoch hostí vybehli druhí hráči, viditeľná bola ich snaha o zvrat v stretnutí, no podarilo sa im len znížiť v 69. min. Sekáčom na 2:1. Domáci sa snažili z brejkov o poistný gól, najväčšiu príležitosť nevyužil Andrej Trajlínek, ktorého strelu do prázdnej brány zastavila tyčka. Z protiútoku mohol vyrovnať R. Bilka, no aj pri domácich stálo šťastie.

 

Kunov – Rovensko 7:0 (3:0), 33., 64., 78., 89. J. Burian, 37., 59. M. Černek, 43. M. Macek, r. Polakovič, Jablonický.

Polhodinku odolávalo Rovensko náporu domácich, no potom sa naplno rozbehol gólostroj Kunova  a zastavil sa na čísle sedem. V poslednej dobe strelecky disponovaný Jozef Burian to v 33. min. začal a čistým hetrikom aj v 89. min. ukončil. Medzitým dvakrát skóroval Milan Černej a raz Maroš Macek.

 

Hradište – Jablonica 2:2 (1:0), 21. J. Kršteník, 80. F. Michalička (11) – 55. B. Kolenyak, 86. P. Pitorák, r. Mráz, Rusinko.

Po dlhej dobe sa hralo v Hradišti susedské derby stretnutie, ktoré prilákalo na štadión vyše 250 divákov. Tí videli dramatický a bojovný zápas až do konca. Skóre otvoril v 21. min. po dlhom aute Jozef Kršteník, ktorý zasunul loptu do brány hostí – 1:0. Po zmene strán sa dočkali aj hostia, ktorí po krátkom rohu vyrovnali po hlavičke Bena Kolenyaka – 1:1. V 80. min. bol v šestnástke faulovaný Tobiáš a nariadený pokutový kop premenil Filip Michalička na vedúci gól domácich – 2:1. Vzhľadom na priebeh zápasu zariadil spravodlivú remízu v 86. min. po skrumáži v päťke domácich Paťo Pitorák – 2:2.

 

Koválov – Petrova Ves 2:1 (0:0), 66. P. Hyža, 78. V. Labaš – 83. M. Ovečka, ČK 0:1 (70. M. Mihálik), r. Hurbánek, Otočka, Jablonický.

Petrova Ves si chcela udržať kontakt s čelom tabuľky. To by však musela v Koválove naplno bodovať, čo sa jej ale nepodarilo. Po bezgólovom polčase domáci gólmi Hyžu a Labaša išli do dvojgólového trháku. Navyše od 70.min. hrali presilovku po ČK hosťujúceho Mihálika. V 83. min. Ovečka znížil na 2:1, vyrovnať sa však už hosťom nepodarilo.

 

Letničie – TJ Unín 3:0 (1:0), 41. M. Nemec, 50. M. Konečný, 82. D. Gál, r. Vlk, Škrinár, Knap.

V derby stretnutí pred slušnou návštevou si domáci chceli udržať kontakt s poslednými mužstvami tabuľky. Museli však bodovať naplno. V závere prvého polčasu sa ujali vedenie gólom Nemca, po prestávke ďalšie dva góly pridali Konečný s Gálom a o jediný gól v skóre odovzdali „Čierneho Petra“ Smolinskému.

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 1 FK TJ Kúty 11 9 0 2 38:7 27 14 9 0 2 TJ Tatran Jablonica 11 8 2 1 40:12 26 13 11 0 3 ŠK Baník Čáry 11 8 0 3 28:17 24 12 6 0 4 ŠK Petrova Ves 11 7 2 2 24:13 23 11 8 0 5 TJ Družstevník Senica, časť Kunov 11 7 0 4 34:20 21 10 3 0 6 FC Sekule 11 5 1 5 27:22 16 9 1 0 7 TJ Družstevník Hradište pod Vrátnom 11 5 1 5 20:17 16 8 1 0 8 TJ Družstevník Koválov 11 5 0 6 15:30 15 7 -3 0 9 TJ Družstevník Rovensko 11 4 1 6 26:41 13 6 -5 9.6 10 TJ KERKO Šajdíkove Humence 11 4 0 7 24:41 12 5 -9 7.6 11 TJ Družstevník Unín 11 2 3 6 18:31 9 4 -9 0 12 FK Smrdáky 11 3 0 8 19:33 9 3 -3 0 13 TJ Družstevník Letničie 11 2 1 8 17:31 7 2 -8 0 14 TJ Družstevník Smolinské 11 2 1 8 17:32 7 1 -8 0

 

 

MO III. trieda
Brány futbalových štadiónov v III. triede sa definitívne zatvorili až po dvoch dohrávkach počas uplynulého víkendu.

Bukovec víťazstvom v Košariskách preskočil Vrádište a zimovať bude hneď za jesenným majstrom z Trnovca.

Prietrž – Chropov 2:1 (1:0), 16. P. Mešťanek, 76. J. Jastráb – 62. R. Kudláč, r. Thao, Polakovič.

V dohrávke 1. kola by sa v prípade víťazstva hostí Chropov dotiahol bodovo na svojho súpera. Domáci však s tým „nesúhlasili“ a po tesnom víťazstve svojmu súperovi odskočili na šesť bodov. V prvom polčase ich dostal do vedenia Mešťánek. Po hodine hry vyrovnal hosťujúci Kudláč, o zisku troch bodov rozhodol V 76. min. Jatráb – 2:1.

 

Košariská – Bukovec 0:2 (0:1), 41., 69. B. Sabo, r. Osuský.

Víťaznou dohrávkou 2. kola sa Bukovec posunul na 2. miesto za nezdolaný Trnovec. Dvomi gólmi sa o to najviac pričinil Braňo Sabo. Prvý dal v závere prvého polčasu a poistku na konečných 0:2 pridal v 69. minúte.

Klub Z V R P Skóre B K +/- FP 1 TJ Družstevník Trnovec 9 8 1 0 37:9 25 10 10 0 2 TJ Družstevník Bukovec 9 6 2 1 27:12 20 9 5 0 3 TJ Družstevník Vrádište 9 6 1 2 26:17 19 8 4 0 4 TJ Družstevník Prietrž 9 5 1 3 25:16 16 7 1 0 5 FC BRADLAN KOŠARISKÁ 9 4 1 4 17:14 13 6 1 0 6 TJ Kopaničiar Chvojnica 9 4 0 5 17:33 12 5 0 0 7 FK Chropov 9 3 1 5 18:22 10 4 1 0 8 TJ Družstevník Osuské 9 3 1 5 17:23 10 3 -5 0 9 TJ Družstevník Dojč 9 1 0 8 10:27 3 2 -9 0 10 TJ Podbranč 9 1 0 8 10:31 3 1 -12 0

Príspevok ObFZ Senica: Kúťan Smolinský vybavil Smolinské zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: