Správy z okolia

Nachádzate sa tu

Vizualizácia odberového miesta COVID – 19

moravskysvatyjan.sk - Št, 01/21/2021 - 15:39

Plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID bude v našej obci prebiehať počas nasledujúceho víkendu t.j. 23.1. a 24.1.

V sobotu bude odberové miesto otvorené v čase od 8:00 do 20:00 hod. a v nedeľu od 8:00 do 18:00 hod. Obedňajšia prestávka, kedy sa prerušuje testovanie, je od 12:00 do 13:00 hod.

Odberové miesto bude, tak ako po iné testovania, na futbalovom štadióne. Odbery budú vykonávané cez okienko, tak, aby sa dodržala teplota potrebná pre správne fungovanie testov a zároveň sa minimalizovalo riziko nákazy medzi testovanými občanmi. 

 

The post Vizualizácia odberového miesta COVID – 19 appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

BSK: Za tri roky práce už vidieť konkrétne výsledky

zahori.sk - Št, 01/21/2021 - 15:10
Nová dopravná infraštruktúra, rekonštrukcie kultúrnych pamiatok, deinštucionalizácia sociálnych služieb, zvýšenie atraktivity stredného školstva či akcent na životné prostredie. To sú hlavné oblasti, ktorým súčasné vedenie Bratislavskej župy venovalo pozornosť za tri roky pôsobenia v tomto volebnom období. foto BSK

„Pandémia koronavírusu zmenila tento rok podstatnú časť našich plánov. Napriek nemalým finančným stratám a obmedzeniam som rád, že rozvoj kraja sa nezastavil a pustili sme sa do veľkých i menších projektov. Mnohé z nich sú doslova prelomové,“ zhodnotil predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba tri roky pôsobenia vo funkcii. Pri tejto príležitosti vydal samosprávny kraj publikáciu s názvom Tri roky na župe.

„Kým uzrie svetlo sveta konkrétny projekt, vyžaduje si to mnoho úsilia i času. Nestačí mať dobrý nápad. Potrebujete presvedčiť kľúčových aktérov, postaviť kvalitný tím, vybaviť potrebné povolenia, zohnať financie a až potom nastupuje realizačná fáza. Aj napriek vrcholiacej globálnej kríze som rada, že sa nám na župe podarilo naštartovať konkrétne projekty. Také, ktoré bude vidno a budú slúžiť pre vás – obyvateľov i návštevníkov Bratislavského kraja. Ako môžete vidieť, prichádzame s konkrétnymi výsledkami. Zahŕňajú široké spektrum tém a nebolo by možné dosiahnuť ich bez zodpovedných zamestnancov BSK, spolupráce so župnými poslancami i s našimi zariadeniami,“ uviedla riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan.

Skvalitňovanie dopravnej infraštruktúry v regióne

Župa má vo svojej správe 512 km ciest II. a III. triedy za hranicami Bratislavy, 129 mostných objektov a jeden cyklomost Slobody. V ostatných troch rokoch sa uskutočnili viaceré rekonštrukcie, pričom okrem bežných prevádzkových opráv išlo aj o rozsiahle obnovy veľkých úsekov.

„V našom kraji konečne pribudlo 30 km diaľnice a rýchlostnej cesty D4/R7. Celý úsek by mal byť dokončený už tento a bude slúžiť ako vonkajší obchvat Bratislavy. V kraji pribudlo päť záchytných parkovísk i nové cyklotrasy. Akcelerovali aj práce na križovatke Triblavina, aby sa južná časť sprevádzkovala tento rok. Máme už stavebné povolenie na prvú časť obchvatu Grobov a pripravujeme technickú štúdiu na ďalšiu časť obchvatu Pezinok – Modra – Dubová. V spolupráci s Ministerstvom dopravy pripravujeme skapacitnenie vybraných železničných tratí na území BSK, riešime Bratislavský železničný uzol aj vo vzťahu k stanici Bratislava-Filiálka, ako aj zahusťovania železničných zastávok TIOP. So ŽSSK pracujeme na zvýšení počtu vlakov v súčasnej infraštruktúre. Čo je tiež veľmi podstatné, že v oblasti prímestskej dopravy cestujeme v rámci kraja na jeden cestovný lístok, ktorý je možné využiť v MHD, autobusoch i vlakoch,“ ozrejmila Alžbeta Ožvaldová, podpredsedníčka BSK.

Zdravotná starostlivosť je kľúčová

Nepochybne najdôležitejšou témou posledného roka bola pandémia COVID-19. Župa zabezpečovala distribúciu osobných ochranných pracovných prostriedkov poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, antigénových testov, ambulantným lekárom pomáhala spojazdňovať elektronické recepty, vypomohol pri testovaní zariadení sociálnych služieb, či koordinovala kapacity nemocníc v bratislavskom kraji, aby aj v krízovej situácii zostala zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti. BSK pomohol aj s realizáciou prvého celoplošného testovania antigénovými rýchlotestami. Testovacie miesto zriadil priamo v areáli Úradu BSK. V rámci zavádzania pandemických opatrení BSK z vlastných zdrojov zabezpečili aj dopravnú zdravotnú službu. Tá zjednodušila rýchlotestovanie klientov v župných zariadeniach sociálnych služieb a prepravu pacientov do a zo zdravotníckeho zariadenia. Pokračovalo sa aj s rekonštrukciou Polikliniky Karlova Ves a to sociálnych zariadení, či výstavby výťahu v detskom pavilóne, čím sa zabezpečí bezbariérový prístup na druhé podlažie.

„Moja nová pozícia vicežupana pre zdravotníctvo vyplynula z cieľa kraja riešiť celospoločenské problémy novým a výraznejším prístupom. Rozsiahle kompetencie župy v tejto oblasti sú často limitované štátom či inštitúciami pôsobiacich v zdravotníctve. Práve nedostatky zdravotníckeho systému naplno odhalila epidémia COVID-19. Je pre mňa výzvou podieľať sa na tvorbe opatrení proti jej šíreniu a súčasne zlepšovať funkčnosť zdravotného systému zabezpečovaním dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Na strane poskytovateľov to začal kraj podporou vzniku nových ambulancií. Do budúcnosti máme ambíciu prejsť k podpore vzdelávania žiadaných špecializácií, ako aj zavedenia objednávkového systému s cieľom optimalizácie počtu návštev v ambulanciách,“ doplnil Juraj Štekláč, podpredseda BSK pre oblasť zdravotníctva.

Zvyšujeme kvalitu života v oblasti sociálnej starostlivosti

BSK má vo svojej správe 14 zariadení sociálnych služieb, z ktorých sedem sa zapojilo do procesu deinštitucionalizácie, teda transformácie zariadení na domovy komunitného typu, modernizovanie priestorov či rozširovanie kapacít služieb. Župa aj takouto formou deklaruje záujem o zvyšovanie kvality života prijímateľov sociálnych služieb v  zariadeniach. Ďalej podporuje tlmočnícke služby, pre prijímateľov sociálnej služby v Domove sociálnych služieb Rozsutec otvoril nový oddychovo-technický areál. Ani túto oblasť pandémia neobišla. Počas nej bolo rozdistribuovaných takmer 850-tisíc osobných ochranných pomôcok a viac ako 80-tisíc testov. Počas tohto obdobia, keď bola prerušená prevádzka župných zariadení sociálnych služieb, ponúkol BSK nevyužité kapacity na prípravu polievok pre ľudí bez domova. Najviac postihnutí bol Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov v Pezinku, ktorý bol prvým zariadením sociálnych služieb na Slovensku zasiahnutý COVID-19. Z celkového počtu 91 prijímateľov sociálnej služby ochorelo v krátkom čase na koronavírus až 63 z nich. Zariadenie bolo takmer 7 týždňov v karanténe. V izolácii zostali zamestnanci i prijímatelia sociálnej služby.

„V sociálnej oblasti sa snažíme pomáhať najmä ľuďom so zdravotným postihnutím a rodinám v ťažkej životnej situácii. V časoch pandémie je obzvlášť dôležité, aby sa ľuďom v zariadeniach sociálnych služieb poskytovala kvalitná a bezpečná dlhodobá starostlivosť. Zabezpečiť to je možné vďaka obrovskému nasadeniu zamestnancov týchto zariadení a tímu na Odbore sociálnych vecí Úradu BSK,“ skonštatoval Mikuláš Krippel, podpredseda BSK pre oblasť sociálnych vecí.

K životnému prostrediu sa správame zodpovedne

V tejto oblasti sa Bratislavský kraj zameriava na podporu trvalo udržateľného rozvoja regiónu a ochranu prírodných zdrojov. BSK spustil mapový portál mapy.bratislavskykraj.sk, kde je územný plán, stredné školy, kultúrne zariadenia, ale aj cyklotrasy či mapy lesov kraja. Župa začala s pasportizáciu drevín vo svojich vybraných areáloch s cieľom zistenia celkového kvalitatívneho a kvantitatívneho stavu. Pre mestá, obce a mestské časti zorganizovala akciu Čistíme náš kraj. Množstvo dobrovoľníkov aj takouto formou prispelo k skvalitneniu života tam, kde žijú. BSK začal s revitalizáciou malinovského parku, ktorej cieľom je vytvorenie moderného parku príťažlivého pre ľudí zo širokého okolia či z celého Slovenska, ale aktualizuje aj cyklokoncepciu, nakoľko budovaním nových bezpečných cyklodopravných trás môžeme prispieť k rozvoju nemotorovej dopravy, a tak k zlepšeniu životného prostredia.

„Naša župa ide tretí rok príkladom pri ochrane životného prostredia a zdravia občanov v regióne. Pomáhame obciam v prevencii znečistenia ovzdušia, pitnej vody, v odpadovom hospodárstve. Pri aplikácii biologických prostriedkov poskytujeme odborné poradenstvo, mobilnú aplikáciu a spolupracujeme s dobrovoľníkmi pri monitorovaní liahnisk komárov. Spolu s odborníkmi pracujeme na podkladoch pre územný plán na ochranu lesov, povrchovej a podzemnej vody a biodiverzity. S partnermi z Rakúska realizujeme cyklolávku cez rieku Moravu,“ povedala Elena Pätoprstá, podpredsedníčka BSK, ktorá má na starosti životné prostredie.

Rozvoj kultúry v regióne pokračuje

Pre župu bola v tomto volebnom období dôležitá aj kultúra. Spustili sa rekonštrukcie viacerých historických a kultúrnych pamiatok, ako je Malokarpatské osvetové stredisko v Modre či synagóga v Senci. Dokončený bol barokový mostík v Stupave. Bratislavský samosprávny kraj už má v rukách právoplatné stavebné povolenie na rekonštrukciu župného Divadla ARÉNA v Petržalke. Rekonštrukciou vznikne v Bratislave špičkový divadelný priestor. Bratislavská župa sa pustila do záchrany synagógy v Senci a pre podobný krok sa rozhodla aj v prípade synagógy vo Svätom Jure. Aktívne pracuje aj na znovuotvorení prevádzky Múzea Ferdiša Kostku V Stupave. V Malokarpatskom múzeu v Pezinku bola dokončená rekonštrukcia, vďaka ktorej vznikli v podkroví múzea nové priestory na vzdelávacie programy, prednášky a  archív pre zbierkové predmety.

Župné školy sú atraktívnejšie 

Bratislavský samosprávny kraj zriaďuje 54 stredných škôl, 2 jazykové školy, 1 samostatný internát a ďalších viac ako 40 školských zariadení, ktoré sú súčasťou škôl (jedálne, internáty, školské kluby detí a pod.). Na župných školách študuje takmer 20-tisíc žiakov a pracuje viac ako dva a pol tisíc zamestnancov. Župa významne investovala do rekonštrukcie škôl, na historických budovách vymieňame okná. Pribudli nové odbory a celkovo sa samosprávny kraj sústredil na zvyšovanie atraktivity stredného školstva vrátane odborného.

Hrozbu koronavírusu sme nepodceňovali

Od začiatku vypuknutia pandémie koronavírusu bola Bratislavská župa aktívnym subjektom, ktorý využíval všetky svoje kompetencie na spomalenie šírenia COVID-19. Krízový štáb kraja zasadal už pred prvým potvrdeným prípadom na Slovensku. Župa po prepuknutí prvej vlny pandémie prerušila výučbu na stredných školách. Samosprávny kraj po celý čas sme zabezpečoval ochranné pomôcky pre zdravotníkov, distribuoval rúška, respirátory a rýchlotesty na COVID-19, dezinfikovali sa spoje prímestskej dopravy, ale aj zaviedli prísne hygienické opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb.

Koronavírus však neohrozoval len zdravie ľudí. Po prvej vlne župa spustila kampaň Pomôžme Bratislavskému kraju spolu, v ktorej sme propagovali lokálne výrobky a služby. Ich využívaním môžeme najlepšie reštartovať ekonomiku a podporiť zamestnanosť v kraji. Zodpovedne sme sa pripravili aj na druhú vlnu. Naše zariadenia majú vypracované pandemické plány a navýšili sme aj zásoby ochranných a dezinfekčných pomôcok, ale aj rýchlotestov.

Desiatky konkrétnych projektov

„Ako sa môžete presvedčiť, za tri roky máme za sebou desiatky konkrétnych výsledkov. Čakajú nás ešte dva roky a náš župný tím urobí všetko preto, aby sa dôležité projekty hýbali vpred a prinášali nám všetkým v kraji osoh. Chcem poďakovať všetkým päťdesiatim župným poslancom za maximálnu konštruktívnosť pri spolupráci a cením si aj kritické hlasy, tie nás posúvajú ďalej. Poďakovanie samozrejme patrí nášmu štíhlemu, ale akčnému tímu na župe. Bez mojich skvelých kolegov by to nešlo,“ uzavrel predseda BSK Juraj Droba.

Príspevok BSK: Za tri roky práce už vidieť konkrétne výsledky zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Policajti v Trnavskom kraji urobili za týždeň tisíce dychových skúšok

zahori.sk - Št, 01/21/2021 - 14:50
Polícia v Trnavskom kraji vykonala počas druhého týždňa celkovo 3446 dychových skúšok. ilustračné foto

Z nich bolo 19 pozitívnych. “Pri dopravných nehodách asistoval alkohol v štyroch prípadoch, dvakrát v okrese Trnava a dve nehody sa stali v okrese Galanta,” uviedla polícia.

Alkohol polícia zistila 15 vodičom a štyrom cyklistom, deväť z nich sa dopustilo trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. “Za uplynulý týždeň sa na cestách Trnavského kraja stalo 47 škodových udalostí, 23 dopravných nehôd, pri ktorých nebola usmrtená žiadna osoba, jedna osoba sa zranila ťažko a ľahko zranených bolo 11 osôb,” informovala polícia.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Zlatica Antalová

Príspevok Policajti v Trnavskom kraji urobili za týždeň tisíce dychových skúšok zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Futbal: Senica priviedla na hosťovanie stopéra Malého z Dunajskej Stredy

zahori.sk - Št, 01/21/2021 - 14:17
Účastník futbalovej Fortuna ligy FK Senica získal na ročné hosťovanie Matúša Malého z FC DAC 1904 Dunajská Streda. Devätnásťročný stopér sa k novým spoluhráčom pripojil v úvode zimnej prípravy a zasiahol aj do všetkých troch prípravných zápasov. foto fksenica.eu

“V prvej lige chcem nazbierať čo najviac herného času, Senica mi v tomto smere prišla ako najsympatickejší klub,” povedal Malý na oficiálnom webe senického klubu. Záhoráci figurujú na predposlednej jedenástej priečke: “Čo som mohol vidieť v tréningoch, je to, že kvalita mužstva neodzrkadľuje postavenie v tabuľke. Chalani ma v kabíne privítali skvelo. Chcem tu odohrať čo najviac minút a klubu pomôcť k lepšiemu postaveniu v tabuľke.”

Príspevok Futbal: Senica priviedla na hosťovanie stopéra Malého z Dunajskej Stredy zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

V Skalici otvoria päť odberných miest

zahori.sk - Št, 01/21/2021 - 11:36
Mesto Skalica plánuje na plošné skríningové testovanie zabezpečiť päť odberných miest. TASR o tom informoval mediálny servis mesta Skalica. Foto: FB Skalica

Pracujeme a robíme všetko pre to, aby sa mohli dať otestovať všetci obyvatelia Skalice, ktorí o to prejavia záujem. Hlavným cieľom je, aby bol priebeh testovania rýchly a bezpečný,” informovala primátorka Skalice Anna Mierna.

Mesto v stredu (20. 1.) spustilo nové odberné miesto v priestoroch kina. Ďalšie tri má v pláne spustiť v piatok (22. 1.) a ich prevádzku udržať až do pondelka (25. 1.). “Na všetkých odberných miestach sa bude možné otestovať v priebehu celého dňa od 9.00 h do 18.00 h. Prestávka je plánovaná od 13.00 h do 14.00 h,” uviedlo mesto.

Plánujeme spustiť rezervačný systém už v priebehu štvrtka s možnosťou rezervácie miest na piatok až pondelok. Na rezerváciu bude určená väčšina odberných miest s výnimkou kina a druhého tímu v telocvični zdravotnej školy,” informovalo mesto.

Príspevok V Skalici otvoria päť odberných miest zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

V Malackách prvý deň prevádzky piatich odberových miest urobili 2556 testov

zahori.sk - Št, 01/21/2021 - 11:32
Počas stredy (20. 1.), prvého dňa prevádzky piatich odberových miest v Malackách, vykonali 2556 testov, 44 z nich vyšlo pozitívnych. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti. Foto: Malacky.sk

Od stredajšieho rána pribudlo k dovtedajším dvom odberovým miestam v malackom kaštieli a v kasárňach na sídlisku Juh ďalšie tri v miestnych školách. Podľa odhadov mesta zvýšili kapacitu o 12.500 termínov. Ak by ani päť odberových miest nestačilo pokryť záujem verejnosti, mesto je pripravené zriadiť ďalšie.

Všetky zriadené odberové miesta budú k dispozícii do 26. januára, v kasárňach nie je potrebná rezervácia, na ostaných miestach je potrebné sa zaevidovať sa na presný termín. Linky na objednanie nájdu záujemcovia na webe mesta.

Vláda v nedeľu (17. 1.) po týždni diskusií rozhodla, že uskutoční od 18. do 26. januára kontinuálny skríning, ktorý má ukázať aktuálny stav pandémie nového koronavírusu na celom Slovensku. Testovanie nie je povinné, no po 27. januári bude pri ceste do práce, ale aj do prírody podmienkou negatívny test. Oslobodené z tejto povinnosti sú len niektoré skupiny a prípady, napríklad seniori nad 65 rokov a mládež do 15 rokov, povolená bude aj cesta na pracovný pohovor, limitovanú výnimku pri pobyte vonku majú i mamičky s malými deťmi.

Príspevok V Malackách prvý deň prevádzky piatich odberových miest urobili 2556 testov zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Ekoporadňa: Ako sa pozeráte na plánovanú výstavbu veterného parku Popudinské Močidľany – Radošovce?

zahori.sk - St, 01/20/2021 - 16:35
Ekoporadňa o životnom prostredí. Na otázky o životnom prostredí, ochrane prírody a všetkom čo s tým súvisí odpovedá Gbelčan environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD. Ilustračné foto 123rf.com

 

→ Ako sa pozeráte na plánovanú výstavbu veterného parku Popudinské Močidľany – Radošovce? Lenka (Dubovce)        

                                                                                                          

Musím povedať, že táto téma je dosť čerstvá a mne samému sa už tiež dostali nejaké informácie. Pokúsim sa k nej slobodne vyjadriť. Zo začiatku však troška odbočím. Myslím si, že viacerí chceme šetriť prírodné zdroje akými sú ropa, uhlie či zemný plyn a následne teda obmedzovať fungovanie jadrových a tepelných elektrární. Teda chceme postupne prechádzať na obnoviteľné zdroje energie, ktoré sú síce menej výkonné ale zato k prírode priateľskejšie. Medzi takéto zdroje patria: slnečné kolektory, vodné a geotermálne elektrárne, biomasa, no napokon aj práve veterné turbíny – čiže veterné elektrárne. Teraz už k jadru otázky, všetky z vyššie uvedených zdrojov majú pochopiteľne svoje nevýhody (riziká)výhody (pozitíva).

 

Priblížme si teda najskôr riziká veterných elektrární:

↓ závisia od aktuálnej meteorologickej situácie;

↓ môžu spôsobiť rušenie elektromagnetického poľa vo svojom okolí;

↓ pri otáčaní listov rotora vzniká hluk a negatívny vizuálny efekt;

↓ vplývajú na faunu – vtáctvo alebo netopiere;

↓ Zaberajú ornú pôdu, ktorá by mohla byť využívaná na poľnohospodárske účely.

 

Nemenej dôležité je tiež popísať pozitíva veterných elektrární:

↑ pri prevádzke nevytvárajú žiadne tuhé, kvapalné ani plynné emisie, prípadne odpady;

↑ po ukončení prevádzky je návrat do stavu tzv. zelenej lúky relatívne jednoduchý;

↑ konštrukčné materiály elektrárne sú recyklovateľné;

↑ ekonomický prínos pre obce – podiel na zisku;

↑ zelené bonusy a dotácie.

 

Tu si nalejme čistého vína, nikdy človek nevyhovie dvom stranám. Vždy bude jedna zo skupín nespokojná. Kľúčový činiteľ pri výstavbe veterného parku je dotknutá verejnosť. Ak sa ľudia rozhodnú spísať protestnú petíciu, treba rešpektovať ich názor. Aby si ho však vytvorili, mali by byť dôkladne oboznámení o všetkých skutočnostiach od samotného investora. Mala by prebehnúť verejná odborná diskusia s možnosťou vystúpenia občanov dotknutých obcí. Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu, by takáto diskusia mohla prebehnúť napr. prostredníctvom videokonferencie (webinára). Lebo častokrát sa dostávame k tomu, že sú ľudia nedostatočne oboznámení s plánovaným zámerom, napokon populárnejšie je sa baviť len o negatívach.

Na záver konštatujem, že nie som občanom žiadnej dotknutej obce v tomto zámere. Neviem sa teda vyjadriť k tomu, či by som podporil takúto výstavbu. Avšak z pohľadu človeka, ktorý rieši podobné témy by som sa dokázal prikloniť k výstavbe veterného parku za určitých podmienok. Predovšetkým, ak by dotknuté obce a ich občania mali z tohto zámeru citeľný úžitok.

Svoje otázky môžete posielať emailom na brunovsky.peter.sevs@gmail.com.

Príspevok Ekoporadňa: Ako sa pozeráte na plánovanú výstavbu veterného parku Popudinské Močidľany – Radošovce? zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Polícia zverejnila najnebezpečnejšie úseky ciest v okresoch Skalica a Senica

zahori.sk - St, 01/20/2021 - 16:22
Polícia v Trnavskom kraji informovala na sociálnej sieti o cestách, na ktorých by mali vodiči zvýšiť opatrnosť. foto: Google Maps

V okrese Senica ide o tieto cesty:

 • cesta I/51 – horský priechod Biela Hora, Trstín – Jablonica
 • cesta II/500 – Senica smer Sobotište
 • cesta II/581 – Sobotište – Podbranč – Majeričky
 • cesta III/1144 – v úseku Moravský Sv. Ján od križovatky s cestou I/02 po hranicu s Rakúskom (Hohenau an der March)

V okrese Skalica ide o tieto cesty:

 • cesta I/51 – Hodonín – Holíč – smer Senica – zhoršený stav vozovky
 • cesta II/590 – Holíč – Petrova Ves – odbočka na obec Radimov

Najviac nehôd evidujeme na hlavných ťahoch, cestách I.a II. triedy, no pozornosť by vodiči mali zvýšiť aj na miestnych a účelových komunikáciách.

Príspevok Polícia zverejnila najnebezpečnejšie úseky ciest v okresoch Skalica a Senica zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Hlásenie rozhlasu 20.1.

moravskysvatyjan.sk - St, 01/20/2021 - 14:30

Vedúca pošty prosí občanov, aby pozitívne testované osoby a osoby v karanténe podľa možnosti nepreberali poštu osobne, prípadne dôsledne dodržiavali protiepidemiologické opatrenia, najmä používali rúško a vlastné pero.

SMÚTOČNÝ OZNAM:

Smútiaca rodina Húšková, Jánošková a Matulová oznamuje príbuzným, známym a ostatným občanom, že nás vo veku nedožitých 73 rokov navždy opustila ich maminka, babka a prababka Mária Húšková, rodená Šimková. Pohreb zosnulej bude v sobotu 23.1. o 11:00 hod. na cintoríne v Moravskom Sv. Jáne.

Smútiaca rodina Kopiarová a Vaňková s hlbokým zármutkom v srdci oznamuje príbuzným, známym a ostatným občanom, že pohreb ich zosnulého manžela, otca a deda Dušana Kopiara, ktorý zomrel vo veku nedožitých 68 rokov, bude v pondelok 25.1. o 14:00 hod. na cintoríne v Moravskom Sv. Jáne.

Oba pohrebné obrady budú len nad hrobom, bez kondolencií a za dodržiavania platných opatrení.

The post Hlásenie rozhlasu 20.1. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Testovanie: V Senici skríningové testovanie potrvá od štvrtka do pondelka

zahori.sk - St, 01/20/2021 - 14:25
V meste Senica sa uskutoční celoplošné skríningové testovanie od štvrtka 21. januára do pondelka 25. januára. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová. Najviac odberných miest bude otvorených cez víkend. foto TTSK

“Na testovanie sa bude potrebné objednať, rezervačný systém spustíme čoskoro. Pre starších ľudí sme pripravili aj možnosť testovania bez potreby registrácie,” uviedla Moravcová.

Vo štvrtok a piatok bude otvorené v popoludňajších hodinách od 13.00 do 20.00 h odberné miesto na antigénové testovanie v priestoroch zimného štadióna. “Zároveň počas týchto dní bude rovnako v predĺženom režime do 20.00 h testovať mobilné odberné miesto, ktoré je zriadené na Hviezdoslavovej ulici v Dennom centre,” uviedla hovorkyňa mesta.

Počas víkendu bude otvorených spolu až deväť odberných miest na antigénové testovanie so sídlom v miestach, ktoré občania poznajú už z predchádzajúcich kôl celoplošného testovania. “Ide o mestské kultúrne stredisko, obchodnú akadémiu, mestskú plaváreň, zimný štadión, centrum voľného času, Základnú školu na Komenského, dom kultúry v Kunove, Notársky dom v Čáčove a Denné centrum na Hviezdoslavovej ulici,” vysvetlila Moravcová. V sobotu budú odberné miesta otvorené od 8.00 do 20.00 h, v nedeľu od 8.00 do 18.00 h.

V pondelok 25. januára bude pre potreby testovania otvorené od 16.15 do 19.00 h mobilné odberné miesto so sídlom v Dennom centre na Hviezdoslavovej ulici.

“Snažili sme sa nastaviť organizáciu testovania tak, aby sme ho nesústredili len do dvoch víkendových dní a vyšli tak občanom maximálne v ústrety. Na každom odbernom mieste budú dvaja zdravotníci, dvaja administratívni pracovníci a o personálnu výpomoc sme požiadali aj armádu,” informoval primátor Senice Martin Džačovský.

Príspevok Testovanie: V Senici skríningové testovanie potrvá od štvrtka do pondelka zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

V Borskom Jure jazdil bez vodičáku, zramoval lampu i značky

zahori.sk - St, 01/20/2021 - 13:25
Policajti v rámci Trnavského kraja riešili za včerajší deň (19.1.) 5 vodičov, ktorí za volantom nemali čo hľadať. foto FB Borský Svätý Jur LAJF

Za posledných 5 dní ich počet stúpol na 12. Hoci im súdy jazdiť zakázali na niekoľko mesiacov až rokov, muži mali asi na vec iný názor. V jednom prípade dokonca vodičovi vymeral súd zákaz viesť auto až po dobu 4 rokov a 2 mesiacov. Policajti ho chytili 7 mesiacov pred vypršaním trestu. Ďalší dvaja na seba upozornili sami. Jeden prekročil stanovenú rýchlosť v obci o 15 km/h a druhý sa zľakol policajnej hliadky a dal sa pred nimi na útek. Na zasneženej ceste dostal šmyk a v obci Borský Svätý Jur zramoval značky aj lampu.

Všetky osoby sme zadržali, obvinili z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia a na rozsudok súdu si počkali v celách. Zákon stanovuje v týchto prípadoch  trest odňatia slobody až na 2 roky.

Polícia upozorňuje ľudí, ktorí za volantom nemajú čo hľadať, aby nezneužívali situáciu. Policajti síce teraz plnia aj iné úlohy, no stále sa sústreďujú aj na dodržiavanie dopravných predpisov.

Záhorí.sk informovala policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Príspevok V Borskom Jure jazdil bez vodičáku, zramoval lampu i značky zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Skalická nemocnica získala v minulom roku od darcov viac ako 560 litrov krvi

zahori.sk - St, 01/20/2021 - 11:25
Krv je v zdravotníctve nenahraditeľnou tekutinou a aj v čase epidémie koronavírusu je pre nemocnice veľmi potrebná. Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou Skalica v uplynulom roku klesol aj vzhľadom na pandemickú situáciu počet dobrovoľníkov, ktorí do nemocnice prišli darovať krv a pomôcť tým pacientom. Ilustračné foto.

,,V minulom roku sa v našej nemocnici uskutočnilo 2019 individuálnych odberov krvi a celkovo sme získali od darcov 568 litrov krvi. Z dôvodu pandémie koronavírusu klesol počet odberov, a to v porovnaní s rokom 2019 o 15,4 % a o 10,7 % s rokom 2018. Z dôvodu karanténnych opatrení bolo darovanie krvi na dva týždne pozastavené úplne. Počet odberov bol počas roka regulovaný, darcovia krvi sa na odber objednávali. Za dodržiavania platných protiepidemických opatrení mohli darcovia krvi navštíviť transfuziologické oddelenie a darovať krv,“ hovorí vedúca lekárka transfuziologického oddelenia MUDr. Ľubica Zelenková. Novinkou oproti predošlým rokom je tiež to, že odobratá krv zostáva v karanténe 14 dní pre prípad, že by darca spätne oznámil, že je infikovaný koronavírusom. Krv odobratá od infikovaného darcu sa znehodnocuje spálením.

Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica realizuje momentálne odbery dobrovoľných darcov krvi dva dni v týždni, vždy v pondelok a v utorok. Je ale potrebné sa vopred objednať na t. č. 034 69 69 105. Od pondelka 18.1. sú všetci darcovia krvi pred odberom antigénovo testovaní.

Príspevok Skalická nemocnica získala v minulom roku od darcov viac ako 560 litrov krvi zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Záhorí.sk na Instagrame: 12 NAJ fotografií za rok 2020

zahori.sk - Ut, 01/19/2021 - 18:14
Prinášame výber desať najlepších fotografií z nášho Instagramu za rok 2020, kde pravidelne publikujeme fotky Záhoria a tipy na výlety. Nezabudni nás sledovať na Instagrame pre ďalší zaujímavý obsah, ktorý pripravujeme.

1. Východ slnka na Vysokej

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

2. Daniel v Malých Karpatoch

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

3. Zámocký park v Malackách

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

4. Noc na Holíčskom zámku

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

5. Červená ďatelina pri Sobotišti

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

6. Rozkvitnutý medvedí cesnak v Malých Karpatoch

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

7. Farebné pole pri Skalici

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

8. V slnečnicovom poli

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

9. Kométa Noewise nad Sološnicou počas búrky

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

10. Štrkovisko Oširíd pri Sekuliach

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

11. Búrka nad Studienkou

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

12. Pezinská baba 

 

Pozrite si tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Záhorí.sk (@zahori.sk)

Ďalšie fotografie zo Záhoria nájdeš na našom Instagrame.

Nezabudni na svojich fotkách zo Záhoria označiť náš Instagram @zahori.sk, vďaka ktorému spoznávaš krásy nášho kraja. Možno budeme zdieľať aj tvoju fotku.

Príspevok Záhorí.sk na Instagrame: 12 NAJ fotografií za rok 2020 zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Testovanie: V Malackách pribudnú tri dočasné odberné miesta

zahori.sk - Ut, 01/19/2021 - 17:34
Možnosti bezplatného antigénového testovania na ochorenie Covid-19 sa od stredy 20. januára rozšíria o tri nové dočasné odberné miesta.

Ide o základnú školu na Záhoráckej, Dérerku a cirkevnú školu. Spolu s kaštieľom a kasárňami na Juhu ich bude v meste spolu päť. Odberné miesta sú otvorené aj cez víkend 23. – 24 januára. Výnimkou sú kasárne, kde sa testuje iba počas pracovných dní.

Odberné miesto v kasárňach testuje obyvateľov bez objednávok, čo znamená, že záujemca o testovanie môže prísť kedykoľvek počas prevádzkových hodín. V kasárňach sa testuje iba počas pracovných dní.

Na ostatné štyri odberné miesta je potrebná objednávka. Obyvatelia si ju vytvoria prostredníctvom rezervačného formulára, zverejneného na stránke mesta.

Obyvatelia, ktorí nemajú technické možnosti pre objednanie, môžu zatelefonovať na infolinku 0948 183 681 alebo 0948 183 686. Poverený pracovník ich objedná a oznámi im presný termín testovania. Infolinka funguje denne (vrátane soboty 23. januára a nedele 24. januára) v čase 8.00 – 16.00 h.

 

ODBERNÉ MIESTA

Kaštieľ

 • otvorené denne 8.00 – 19.00 h
 • prestávka 13.00 – 14.00 h
 • na objednávky

Kasárne Juh

 • otvorené iba počas pracovných dní
 • bez objednávania
 • 10:00 – 18.00 h
 • posledný odber 17:45 h

ZŠ Záhorácka (telocvičňa, bočný vchod od parkoviska)

ZŠ Dr. J. Dérera (nová telocvičňa, vstup od Námestia SNP)

Spojená škola sv. Františka Assiského (telocvičňa)

 • otvorené denne od stredy 20. januára do utorka 26. januára (aj cez víkend)
 • 8:00 – 19.00 h (prestávka 13.00 – 14.00 h)
 • na objednávky

Príspevok Testovanie: V Malackách pribudnú tri dočasné odberné miesta zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Testovanie: Holíč a okolité obce budú testovať cez víkend

zahori.sk - Ut, 01/19/2021 - 17:20
V meste Holíč a v okolitých obciach Kopčany, Radimov a Unín sa pripravované skríningové antigénové testovanie občanov uskutoční v sobotu a nedeľu (23. a 24. 1.). Informoval o tom primátor mesta Holíč Zdenko Čambal na sociálnej sieti. foto FB Holíč

Testovanie sa uskutoční na štyroch odberných miestach v Holíči – v telocvični základnej školy na Školskej, v športovej hale na Kollárovej, v klube dôchodcov na Kátovskej ulici a štvrté odberné miesto bude zriadené vo firme Eissmann na Lesnej ulici. “Tam sa budú v piatok testovať zamestnanci a cez víkend bude toto odberové miesto využité na testovanie verejnosti,” uviedol Čambal.

Mesto zriaďuje dve odberné miesta v obci Kopčany a po jednom odbernom mieste v obciach Radimov a Unín. “Zároveň občanov obcí Trnovec a Kátov otestujeme v niektorom z odberových miest v Holíči. O postupe ich budú informovať starostovia príslušných obcí,” doplnil primátor Holíča.

V súčasnosti sa mesto stará o vytvorenie odberových miest, ich personálne, materiálne a technické vybavenie, ako aj zabezpečenie odbornej likvidácie vzniknutého biologického odpadu. “Okrem toho pripravujeme administrácie úkonov súvisiacich s celoplošným testovaním v previazanosti na Národné centrum zdravotníckych informácií a Úradu verejného zdravotníctva SR, dezinfekciu priestorov počas testovania aj po testovaní a veľa ďalších vecí, ktoré vystupujú do popredia postupne,” doplnil Čambal.

Príspevok Testovanie: Holíč a okolité obce budú testovať cez víkend zobrazený najskôr Záhorí.sk - správy z vašej ulice.

Kategórie: Správy z okolia

Hlásenie rozhlasu 19.1.

moravskysvatyjan.sk - Ut, 01/19/2021 - 16:17

Vedúca pošty prosí občanov, aby pozitívne testované osoby a osoby v karanténe podľa možnosti nepreberali poštu osobne, prípadne dôsledne dodržiavali protiepidemiologické opatrenia, najmä používali rúško a vlastné pero.

SMÚTOČNÝ OZNAM:

Smútiaca rodina Škrabáková a Frýbertová oznamuje príbuzným, známym a ostatným občanom, že pohreb ich zosnulej maminky, babky, prababky, svokry, tety a švagrinej Agnešy Škrabákovej, ktorá zomrela vo veku 90 rokov, bude vo štvrtok 21.1. o 11:00 hod. na cintoríne v Moravskom Sv. Jáne.

Smútiaca rodina Gregorová, Machalová, Burešová, Vaňková, Jamrichová a Poláková oznamuje príbuzným, známym a ostatným občanom, že pohreb ich zosnulého manžela, otca, syna, krstného otca, brata a švagra Ľubomíra Gregora, ktorý zomrel vo veku 43 rokov, bude v stredu 20.1. o 13:00 hod. na cintoríne v Moravskom Sv. Jáne.

Oba pohrebné obrady budú len nad hrobom, bez kondolencií a za dodržiavania platných opatrení.

The post Hlásenie rozhlasu 19.1. appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19

moravskysvatyjan.sk - Ut, 01/19/2021 - 14:20

Plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID bude v našej obci prebiehať počas nasledujúceho víkendu t.j. 23.1. a 24.1.

V sobotu bude odberové miesto otvorené v čase od 8:00 do 20:00 hod. a v nedeľu od 8:00 do 18:00 hod. Obedňajšia prestávka, kedy sa prerušuje testovanie, je od 12:00 do 13:00 hod.

Odberové miesto bude, tak ako po iné testovania, na futbalovom štadióne.

Presný harmonogram testovania, rozdelený podľa súpisných čísel, Vám prinesieme v najbližších dňoch.

 

 

The post Plošné testovanie obyvateľstva na ochorenie COVID-19 appeared first on Obec Moravský Svätý Ján.

Kategórie: Správy z okolia

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: