Správy z Kútov

Nachádzate sa tu

Oznam

kuty.sk - Št, 01/21/2021 - 10:02

Oznamujeme občanom, že obec Kúty zabezpečila testovanie občanov antigénovými testami v rámci celoplošného skríningu.
Testovanie občanov v našej obci na COVID-19 sa uskutoční nasledovne:

Sobota 23.1.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. (prestávka od 12:00 – 12:45 hod.)
Nedeľa 24.1.2021 od 8:00 hod. do 20:00 hod. (prestávka od 12.00 – 12.45 hod.)
Pondelok  25.1.2021 od 9:00 hod. do 18:00 hod. (prestávka od 12:00 – 12:45 hod.)

Obec zriadila dve mobilné odberné miesta.

Testovanie sa uskutoční v areáli Základnej školy A. Radlinského Kúty, vstup bude cez hlavný vchod. Testovanie je odporúčané od 15 do 65 rokov, v prípade záujmu sa môžu otestovať aj občania starší ako 65 rokov. Deti vo veku od 15 do 18 rokov musia prísť na testovanie so svojim rodičom, alebo zákonným zástupcom, ktorému bude odovzdaný výsledok testovania dieťaťa.
Na testovanie si so sebou prineste občiansky preukaz. Upozorňujeme, ak bol občan pozitívne testovaný v minulosti (posledných 90 dní), nepotrebuje test, len potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o prekonaní COVIDU-19.
Testami vykonanými v týchto dňoch sa môžete preukázať od 27.1.2021. Je nutné prísť s rúškom na tvári, dodržiavať odstupy a tiež pokyny usporiadateľov.
Prosíme všetkých občanov o maximálnu trpezlivosť, ohľaduplnosť, disciplínu. Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznamujeme občanom, že dňa 25.01.2021 t

kuty.sk - Št, 01/21/2021 - 09:36

Oznamujeme občanom, že dňa 25.01.2021 t.j. v pondelok o 17:30 hod. sa na   obecnom úrade uskutoční

Zasadnutie obecného zastupiteľstva s nasledovným programom:

 Otvorenie zasadnutia

 1. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Určenie členov správnej rady – Nezábudka
 4. Rozpočet 2021 + rozpočet obce 2021- 2023
 5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
 6. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Rímskokatolícka  cirkev – farnosť Kúty 
 7. Rôzne
 8. Diskusia
 9. Záver
Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 19. januára 2021

kuty.sk - Ut, 01/19/2021 - 14:47

Oznamujeme občanom, že dňa 16. januára 2021 zomrela vo veku 92 rokov pani Bernardína Žilková.

Kategórie: Správy z Kútov

Testovanie na COVID 19

kuty.sk - Po, 01/18/2021 - 13:59

Obec Kúty oznamuje občanom, že na víkend 23. – 24.1.2021 pripravuje zriadiť mobilné odberné miesto na vykonanie testovania v Kútoch. Bližšie informácie Vám budú včas oznámené.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 18. januára 2021

kuty.sk - Po, 01/18/2021 - 07:52

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 19.01.2021 v čase od 8:00 do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : od Konečnej ul. smer Polákových mlyn obe strany, ul. Hollého č. 395, 392, ul. Kollárova č. 943, ul. Konečná – celá, lokalita u Polákov.  

 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 15. januára 2021

kuty.sk - Pi, 01/15/2021 - 12:42

Oznamujeme občanom, že dňa 12. januára 2021 zomrela vo veku 85 rokov pani Mária Hičárová.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 15. januára 2021

kuty.sk - Pi, 01/15/2021 - 12:38

Obec Kúty zaviedla od 01.01.2021 zber kuchynského odpadu.

Do kuchynského odpadu patrí: 

 • Šupy z čistenia ovocia a zeleniny a ich zvyšky
 • Pokazené, zhnité ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky aj s papierovým vrecúškom
 • Vaječné škrupiny
 • Staré pečivo a chlieb
 • Zvyšky jedla bez tekutín
 • Potraviny po záručnej dobe bez obalov
 • Papierové vrecko znečistené potravinami
 • Drobné kosti z hydiny a rýb

Tento odpad môžu občania bezplatne priniesť vo vlastnej nádobe alebo v plastovej taške na zberný dvor počas otváracích hodín, kde obsah vysypú do nádoby, určenej na kuchynský odpad.

 

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 19.01.2021 v čase od 8:00 do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : od Konečnej ul. smer Polákových mlyn obe strany, ul. Hollého č. 395, 392, ul. Kollárova č. 943, ul. Konečná – celá, lokalita u Polákov.  

 

 

Motorest u Janíčkov vás pozýva každú sobotu od 8:00 hod. na cigánsku pečienku. Možnosť osobného odberu alebo aj na rozvoz na čísle 0905 555 500.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - St, 01/13/2021 - 13:43

Obec Kúty zaviedla od 01.01.2021 zber kuchynského odpadu.

Do kuchynského odpadu patrí:  

 • Šupy z čistenia ovocia a zeleniny a ich zvyšky
 • Pokazené, zhnité ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky aj s papierovým vrecúškom
 • Vaječné škrupiny
 • Staré pečivo a chlieb
 • Zvyšky jedla bez tekutín
 • Potraviny po záručnej dobe bez obalov
 • Papierové vrecko znečistené potravinami
 • Drobné kosti z hydiny a rýb

Tento odpad môžu občania bezplatne priniesť vo vlastnej nádobe alebo v plastovej taške na zberný dvor počas otváracích hodín, kde obsah vysypú do nádoby, určenej na kuchynský odpad.

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 13. januára 2021

kuty.sk - St, 01/13/2021 - 13:40

Oznamujeme občanom, že dňa 8. januára 2021 zomrela vo veku 60 rokov pani Aksiňa Poláková.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 13. januára 2021

kuty.sk - St, 01/13/2021 - 13:38

Obec Kúty zaviedla od 01.01.2021 zber kuchynského odpadu.

Do kuchynského odpadu patrí:  

 • Šupy z čistenia ovocia a zeleniny a ich zvyšky
 • Pokazené, zhnité ovocie a zelenina
 • Kávové a čajové zvyšky aj s papierovým vrecúškom
 • Vaječné škrupiny
 • Staré pečivo a chlieb
 • Zvyšky jedla bez tekutín
 • Potraviny po záručnej dobe bez obalov
 • Papierové vrecko znečistené potravinami
 • Drobné kosti z hydiny a rýb

Tento odpad môžu občania bezplatne priniesť vo vlastnej nádobe alebo v plastovej taške na zberný dvor počas otváracích hodín, kde obsah vysypú do nádoby, určenej na kuchynský odpad.

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 19.01.2021 v čase od 8:00 do 11:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : od ul. Konečnej  smer Polákových mlyn obe strany, ul. Hollého č. 395, 392, ul. Kollárova č. 943, ul. Konečná – celá, lokalita u Polákov.   

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 11. januára 2021

kuty.sk - Po, 01/11/2021 - 14:21

Oznamujeme občanom, že dňa 7.1.2021 zomrel vo veku 68 rokov Jozef Kollár – Čáry

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 11. januára 2021

kuty.sk - Po, 01/11/2021 - 14:20

Oznamujeme občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v stredu 13. januára.

 

Zberný dvor bude od pondelka 11.01.2021 opäť  otvorený v čase od 9:00 do 16:00 hod – pondelok až piatok.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - Po, 01/11/2021 - 08:48

Oznamujeme občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v stredu 13. januára.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 8. januára 2021

kuty.sk - Pi, 01/08/2021 - 14:12

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude zatvorený od 11.1. do 24.1.2021,  vybavované budú len nevyhnutné žiadosti, a to na základe  telefonického dohovoru alebo elektronicky. Knižnica bude zatvorená do 24.1.2021.

Oznamujeme občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v stredu 13. januára.

Zberný dvor bude od pondelka 11.01.2021 opäť  otvorený v čase od 9:00 do 16:00 hod – pondelok až piatok.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - Pi, 01/08/2021 - 09:26

Oznamujeme občanom, že Obecný úrad bude otvorený od 11.1. do 24.1.2021 v obmedzenom režime, vybavované budú len nevyhnutné žiadosti. Žiadame občanov, aby čo najviac svojich požiadaviek riešili telefonicky, prípadne elektronicky. Knižnica bude zatvorená do 24.1.2021.

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 7. januára 2021

kuty.sk - Št, 01/07/2021 - 13:07

Oznamujeme občanom, že

 

 • dňa 30.12.2020 zomrel vo veku 75 rokov pán Dušan Pavlík

 

 • dňa 30.12.2020 zomrela vo veku 77 rokov pani Emília Csernáková

 

 • dňa 02.01.2021 zomrel vo veku 80 rokov pán Ferdinand Kovarovič

 

 • dňa 03.01.2021 zomrela vo veku 81 rokov pani Anna Valachovičová

 

 • dňa 03.01.2021 zomrela vo veku 87 rokov pani Bernardína Jaborníková

 

 • dňa 03.01.2021 zomrel vo veku 72 rokov pán Stanislav Vrba

 

Kategórie: Správy z Kútov

Zberný dvor Kúty

kuty.sk - Ut, 01/05/2021 - 10:05

Zberný dvor bude od pondelka 11.01.2021 opäť  otvorený v čase od 9:00 do 16:00 hod – pondelok až piatok.

Kategórie: Správy z Kútov

Miestna autobusová doprava

kuty.sk - Ut, 01/05/2021 - 10:03

Autobusová doprava Kúty nebude premávať do 24.01.2021.

Kategórie: Správy z Kútov

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: