Správy z Kútov

Nachádzate sa tu

Rozhlas 10. júla

kuty.sk - Pi, 07/10/2020 - 10:58

ZSE oznamuje občanom, že v dňoch  13., 14. a 15 .júla 2020 bude prebiehať opis elektromerov na uliciach:
Štefánikova , Nová, Železničiarska, Textilná, Továrenská, Kollárová, Na Cihlách, Zelnická, Školská , Za školou, Nám. Radlinského, Kozia, Sasinkova, Gorazdova, Dr. Š. Heska, Za zbrojnicou a Hurbanova.
Žiadame občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma, aby stav elektromeru vyvesili na viditeľné miesto.

Baliarne MAXIM, s.r.o. so sídlom v Kútoch príjmu do zamestnania pracovníčku do výroby. Plat 600,- EUR. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté priamo vo firme, alebo na tel. čísle: 034/6597894.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 8. júla

kuty.sk - St, 07/08/2020 - 11:27

Baliarne MAXIM, s.r.o. so sídlom v Kútoch príjmu do zamestnania pracovníčku do výroby. Plat 600,- EUR. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté priamo vo firme, alebo na tel. čísle: 034/6597894.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu. Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 6. júla

kuty.sk - Po, 07/06/2020 - 14:47

Predajňa textilu a obuvi v Charite ( čínsky obchod ) oznamuje že, od 03.07.2020 bude opäť otvorený v nových priestoroch, pondelok –  piatok od 8:30 – 17:00 hod a sobota 8:00 do 12:00 hod.

Materská škola v Kútoch oznamuje rodičom, ktorí žiadali o prijatie dieťaťa do MŠ, že si môžu prevziať rozhodnutie s občianskym preukazom v pondelok 6.7. a v utorok 7.7.2020 v čase od 8:00 do 11:00 v riaditeľni MŠ.

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 07.07.2020 v čase od 8:30 do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : ul. Brnenská č. 675 , ul. Školská č. 685, nám. Radlinského, ul. Bratislavská od č. 1 – 99 a od 273 – 328, ul. Štefánikova od č. 996 – 1004 a od 1271 – 1287.

ZSE oznamuje občanom, že dňa 6. a  7. júla 2020 bude prebiehať opis elektromerov na ul: Bratislavská , Brnenská, Hlboká, Štúrova, Športová, Hollého, Konečná a na Hliníku. Žiadame občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma, aby stav elektromeru vyvesili na viditeľné miesto.

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu.Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

Vedenie ZŠ A. Radlinského vydáva zákaz vstupu na školský dvor vo večerných hodinách od 22:00 hod. z dôvodu ničenia školského majetku, znečisťovania priestorov školského dvora, výskytu fliaš od alkoholu, odpadkov, injekčných striekačiek, cigaretových ohorkov. V prípade opakovania a nedodržiavania zákazu bude privolaná polícia a pristúpime k úplnému uzavretiu školského dvora. Tieto opatrenia robíme pre bezpečnosť detí a návštevníkov školského dvora.

Baliarne MAXIM, s.r.o. so sídlom v Kútoch príjmu do zamestnania pracovníčku do výroby. Plat 600,- EUR. Podrobnejšie informácie budú poskytnuté priamo vo firme, alebo na tel. čísle: 034/6597894.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 3. júla

kuty.sk - Pi, 07/03/2020 - 12:25

Pošta Kúty 1 oznamuje občanom, že dňa 7. júla 2020 t.j. v pondelok bude zatvorená.

 

Predajňa textilu a obuvi v Charite ( čínsky obchod ) oznamuje že, od 03.07.2020 bude opäť otvorený v nových priestoroch, pondelok –  piatok od 8:30 – 17:00 hod a sobota 8:00 do 12:00 hod.

 

Materská škola v Kútoch oznamuje rodičom, ktorí žiadali o prijatie dieťaťa do MŠ, že si môžu prevziať rozhodnutie s občianskym preukazom v pondelok 6.7. a v utorok 7.7.2020 v čase od 8:00 do 11:00 v riaditeľni MŠ.

 

ZSE oznamuje občanom, že odpis elektromerov, ktorý sa mal vykonávať 2. júla 2020 sa odkladá dňa 6. a  7. júla 2020.

 

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční vývoz papiera  pondelok  6. júla 2020.

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 07.07.2020 v čase od 8:30 do 13:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : ul. Brnenská č. 675 , ul. Školská č. 685, nám. Radlinského, ul. Bratislavská od č. 1 – 99 a od 273 – 328, ul. Štefánikova od č. 996 – 1004 a od 1271 – 1287.

 

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

 

Vedenie ZŠ A. Radlinského vydáva

zákaz vstupu na školský dvor vo večerných hodinách od 22:00 hod.

z dôvodu ničenia školského majetku, znečisťovania priestorov školského dvora, výskytu fliaš od alkoholu, odpadkov, injekčných striekačiek, cigaretových ohorkov. V prípade opakovania a nedodržiavania zákazu bude privolaná polícia a pristúpime k úplnému uzavretiu školského dvora. Tieto opatrenia robíme pre bezpečnosť detí a návštevníkov školského dvora.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 1. júla

kuty.sk - St, 07/01/2020 - 16:27

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z českej republiky, že od 1.7.2020  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu. Taktiež  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití zaslané e-mailom bez elektronického podpisu. Potvrdenie o žití bude treba úradne overiť a poslať poštou.

 

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční vývoz papiera  pondelok  6. júla 2020.

 

ZSE oznamuje občanom, že dňa 2.júla 2020 bude prebiehať opis elektromerov na ul: Bratislavská , Brnenská, Hlboká, Štúrova, Športová, Hollého, Konečná a na Hliníku. Žiadame občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma, aby stav elektromeru vyvesili na viditeľné miesto.

 

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu.

Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

 

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 4. júla 2020 t. j. v sobotu usporiada 13. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. 

Preteky sú spojené s  tradičnou poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu a cigánskej pečienky. Prijmite pozvanie výboru PZ a príďte si oddýchnuť a zabaviť sa v príjemnom prostredí areálu PZ. Na počúvanie i do tanca hrá skupina  F -Club. 

Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 3 júla 2020 t.j. v piatok od 14.oo hod.

Viac informácií na www.smolinske.eu

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 03.07.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice : ul. Gorazdova , ul. Nová  na Cihlách a ul. Zelnická, ul. Kollárova od potravín u Poláka po Cihly obe strany, ul. Továrenska od 758 – 789 a od 872 – 903, ul. Štefániková od č. 1020 – 1256 .

 

Vedenie ZŠ A. Radlinského vydáva

zákaz vstupu na školský dvor vo večerných hodinách od 22:00 hod.

z dôvodu ničenia školského majetku, znečisťovania priestorov školského dvora, výskytu fliaš od alkoholu, odpadkov, injekčných striekačiek, cigaretových ohorkov. V prípade opakovania a nedodržiavania zákazu bude privolaná polícia a pristúpime k úplnému uzavretiu školského dvora. Tieto opatrenia robíme pre bezpečnosť detí a návštevníkov školského dvora.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - St, 07/01/2020 - 13:13

Oznamujeme občanom, že sa uskutoční vývoz papiera  pondelok  6. júla 2020.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - St, 07/01/2020 - 13:11

Na základe výberového konania bola za riaditeľku Centra voľného času zvolená Mgr. Lenka Šimková.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - Ut, 06/30/2020 - 15:27

Vedenie ZŠ A. Radlinského vydáva zákaz vstupu na školský dvor vo večerných hodinách od 22:00 hod. z dôvodu ničenia školského majetku, znečisťovania priestorov školského dvora, výskytu fliaš od alkoholu, odpadkov, injekčných striekačiek, cigaretových ohorkov. V prípade opakovania a nedodržiavania zákazu bude privolaná polícia a pristúpime k úplnému uzavretiu školského dvora. Tieto opatrenia robíme pre bezpečnosť detí a návštevníkov školského dvora.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 29. júna

kuty.sk - Po, 06/29/2020 - 15:08

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z českej republiky, že od 1.7.2020  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu. Taktiež  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití zaslané e-mailom bez elektronického podpisu. Potvrdenie o žití bude treba úradne overiť a poslať poštou.

 

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v stredu 1.júla 2020.

 

ZSE oznamuje občanom, že dňa 2.júla 2020 bude prebiehať opis elektromerov na ul: Bratislavská , Brnenská, Hlboká, Štúrova, Športová, Hollého, Konečná a na Hliníku. Žiadame občanov, ktorí sa nezdržiavajú doma, aby stav elektromeru vyvesili na viditeľné miesto.

 

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu.

Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

 

“Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta sa zaoberá distribúciou propagačných materiálov. Aktuálne v tejto lokalite hľadáme spoľahlivých doručovateľov reklamných letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, popri zamestnaní… Ponúkame úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 701 945 – p.Tomeková.

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

 

Hydinárska farma Pašienka v stredu  (01.07.2020) o 09:30 hod.  bude predávať na miestnom trhovisku za dobrú cenu:    

–  čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou, s priemernou váhou 4,50 až 5,00 kg cena za 1 kg 6,60 €
– vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami, s priemernou váhou  4 kg – 4,50 kg cena za 1 kg 6,50 €
– vykŕmené husokačky bez pečene, cena za 1 kg 4,80 

– polovice  kačíc s polovičnou pečeňou s priemernou váhou 2,30 kg, cena za 1 kg 7 € 

-samostatné kačacie pečene, cena za 1 kg 26,80 € 

-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 20,40 € 

-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach, a to: prsia za výhodnú cenu 4,10 € za 1 kg a stehná

-kačacie drobky na polievku
Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút.  

  

 

Poľovnícke združenie Smolinské oznamuje, že dňa 4. júla 2020 t. j. v sobotu usporiada 13. ročník verejných   streleckých pretekov v disciplíne poľovnícky parkúr. 

Preteky sú spojené s  tradičnou poľovníckou zábavou a podávaním srnčieho gulášu a cigánskej pečienky. Prijmite pozvanie výboru PZ a príďte si oddýchnuť a zabaviť sa v príjemnom prostredí areálu PZ. Na počúvanie i do tanca hrá skupina  F -Club. 

Záujemcovia o streľbu sa môžu zúčastniť i voľného tréningu, ktorý sa koná 3 júla 2020 t.j. v piatok od 14.oo hod.

Viac informácií na www.smolinske.eu

 

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - Po, 06/29/2020 - 12:44

Česká správa sociálního zabezpečení oznamuje dôchodcom, poberajúcim dôchodok z českej republiky, že od 1.7.2020  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití bez úradne overeného vlastnoručného podpisu dôchodcu. Taktiež  NEBUDE akceptovať potvrdenie o žití zaslané e-mailom bez elektronického podpisu. Potvrdenie o žití bude treba úradne overiť a poslať poštou.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - Pi, 06/26/2020 - 13:07

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v stredu 1.júla 2020.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 26. júna

kuty.sk - Pi, 06/26/2020 - 13:06

MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že v nedeľu 28. júna 2020, sa bude konať brigáda na štrkovisku Čárske, v čase od 09:00 h do 13:00 h. Brigáda je zameraná na čistenie revíru, treba si priniesť k tomu potrebné náradie.

 

Predajňa textilu a obuvi v Charite ( čínsky obchod ) oznamuje že, od 22.06.2020 do 27.06.2020 predáva tovar s 30% – 50% zľavou.

 

Obec Čáry Vás pozýva na výstavu abstraktných obrazov autorky Miroslavy Pavúčkovej s názvom SLOBODA BEZ MYSLE, výstava sa koná 27. – 28. júna 2020 od 14:00 – 19:00hod. v Kultúrnom dome Čáry. Dobrovoľné vstupné bude venované deťom MŠ Čáry.

 

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu.

Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

 

“Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta sa zaoberá distribúciou propagačných materiálov. Aktuálne v tejto lokalite hľadáme spoľahlivých doručovateľov reklamných letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, popri zamestnaní… Ponúkame úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 701 945 – p.Tomeková.

 

Gynekologická ambulancia Moravský Svätý Ján oznamuje že od 30.6.- 6.7.2020 nebude pre dovolenku ordinovať, zastupuje  MUDr. Bajtekova – Šaštín Stráže, 3.7 a 6.7.20 –  MUDr. Bartošková Senica.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na autobusový zájazd na kúpalisko do Dunajskej Stredy. Odchod autobusu bude 14.07.2020 o 7:30 hod. z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Štefánikova, Železničná stanica, ul. Kollárova, ul. Brnenská  a ul. Bratislavská. Cena dopravy je 7 EUR. Doplatok za vstup na kúpalisko  sa bude vyberať v autobuse. Prihlásiť sa môžete u p. Valachovičovej Anežky a Ralbovskej Anežky do 10.07.2020. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia.

 

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v stredu 1.júla 2020.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 24. júna

kuty.sk - St, 06/24/2020 - 15:39

MO SRZ Kúty oznamuje svojím členom, že v nedeľu 28. júna 2020, sa bude konať brigáda na štrkovisku Čárske, v čase od 09:00 h do 13:00 h. Brigáda je zameraná na čistenie revíru, treba si priniesť k tomu potrebné náradie.

Predajňa textilu a obuvi v Charite ( čínsky obchod ) oznamuje že, od 22.06.2020 do 27.06.2020 predáva tovar s 30% – 50% zľavou.

 

Obec Čáry Vás pozýva na výstavu abstraktných obrazov autorky Miroslavy Pavúčkovej s názvom SLOBODA BEZ MYSLE, výstava sa koná 27 – 28. júna 2020 od 14:00 – 19:00hod. v Kultúrnom dome Čáry. Dobrovoľné vstupné bude venované deťom MŠ Čáry.

 

Stavebniny Čestav SK Sekule týmto oznamujú občanom , že  predávajú murovacie tvárnice Porfix so zľavou až 40 %  pri kúpe na celý rodinný dom. Tiež predávajú betónové žumpy, vodomerné šachty,  a  betónové zberné nádrže na dažďovú vodu o objeme 4, 6 a 10 m3,   betónové panelové ploty, drvené a  riečne kamenivo ,  studňové  skruže. V prípade potreby stavebniny Čestav zabezpečujú aj dopravu a vykládku materiálu.

Informácie na tel: 0918378386 alebo na: www.cestav.sk

 

“Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta sa zaoberá distribúciou propagačných materiálov. Aktuálne v tejto lokalite hľadáme spoľahlivých doručovateľov reklamných letákov do schránok domácností. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, popri zamestnaní… Ponúkame úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0918 701 945 – p.Tomeková.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 22. júna

kuty.sk - Po, 06/22/2020 - 11:00

Predajňa textilu a obuvi v Charite ( čínsky obchod ) oznamuje že, od 22.06.2020 do 27.06.2020 predáva tovar s 30% – 50% zľavou.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,   oznamuje svojim zákazníkom, že od dnes, t. j. od 22.6.2020 je ukončený samozber jahôd.

Obecný úrad oznamuje, že sa budú roznášať do domácností vrecia na separovaný odpad – na plasty a papier. Do každej domácnosti budú pridelené 4 vrecia na mesiac v celkovom počte 24 ks na 6 mesiacov. Vrecia sú žlté a modré a môžete ich použiť bez ohľadu na farbu. Pri väčšom množstve plastového odpadu je možné využiť aj veľké plastové vrecia z iného tovaru. Papier nemusí byť vo vreciach, stačí, ak po stlačení bude pevne zviazaný. Systém zvozu separovaného odpadu zostáva nezmenený – 1x mesačne. Odpad je potrebné vyložiť pred dom v dňoch vývozu najneskôr ráno o 6.00 hod.

Novootvorené stavebniny Dermek Group na Bratislavskej ulici v Kútoch, Vám ponúka uvádzacie zľavy na tovar s dovozom zdarma. Akcia platí do 31.7.2020. Otvorené pondelok až piatok od 7:00 do 16:30 , sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Rainbow Club (rejnbou klub) oznamuje rodičom, že aj toto leto organizuje denný tábor „LETO S ANGLIČTINOU“. Tábor sa bude konať na ZŠ Kúty, od 8.30 do 13.00 hod. a je určený pre deti všetkých vedomostných úrovní vo veku od 6 do 15 rokov. V ponuke sú dva termíny – prvý týždeň od 6.7. do 10.7. a druhý týždeň od 17.8. do 21.8.2020. Pre viac informácií kontaktujte p. Lenku Last na t.č. 0918 378 764 alebo ich nájdete na www.rainbowclub.sk

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 19. júna

kuty.sk - Pi, 06/19/2020 - 09:30

Obecný úrad oznamuje, že sa budú roznášať do domácností vrecia na separovaný odpad – na plasty a papier. Do každej domácnosti budú pridelené 4 vrecia na mesiac v celkovom počte 24 ks na 6 mesiacov. Vrecia sú žlté a modré a môžete ich použiť bez ohľadu na farbu. Pri väčšom množstve plastového odpadu je možné využiť aj veľké plastové vrecia z iného tovaru. Papier nemusí byť vo vreciach, stačí, ak po stlačení bude pevne zviazaný. Systém zvozu separovaného odpadu zostáva nezmenený – 1x mesačne. Odpad je potrebné vyložiť pred dom v dňoch vývozu najneskôr ráno o 6.00 hod.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty,  Vás pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do prinesených nádob každý deň až do odvolania od 8,00 do 18,00 hod. Akciová cena 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

Rainbow Club (rejnbou klub) oznamuje rodičom, že aj toto leto organizuje denný tábor „LETO S ANGLIČTINOU“. Tábor sa bude konať na ZŠ Kúty, od 8.30 do 13.00 hod. a je určený pre deti všetkých vedomostných úrovní vo veku od 6 do 15 rokov. V ponuke sú dva termíny – prvý týždeň od 6.7. do 10.7. a druhý týždeň od 17.8. do 21.8.2020. Pre viac informácií kontaktujte p. Lenku Last na t.č. 0918 378 764 alebo ich nájdete na www.rainbowclub.sk

Novootvorené stavebniny Dermek Group na Bratislavskej ulici v Kútoch, Vám ponúka uvádzacie zľavy na tovar s dovozom zdarma. Akcia platí do 31.7.2020. Otvorené pondelok až piatok od 7:00 do 16:30 , sobota od 8:00 do 12:00 hod.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 17. júna

kuty.sk - St, 06/17/2020 - 16:46

Rainbow Club (rejnbou klub) oznamuje rodičom, že aj toto leto organizuje denný tábor „LETO S ANGLIČTINOU“. Tábor sa bude konať na ZŠ Kúty, od 8.30 do 13.00 hod. a je určený pre deti všetkých vedomostných úrovní vo veku od 6 do 15 rokov. V ponuke sú dva termíny – prvý týždeň od 6.7. do 10.7. a druhý týždeň od 17.8. do 21.8.

Pre viac informácií kontaktujte p. Lenku Last na t.č. 0918 378 764 alebo ich nájdete na www.rainbowclub.sk

 

Obecný úrad oznamuje, že sa budú roznášať do domácností vrecia na separovaný odpad – na plasty a papier. Do každej domácnosti budú pridelené 4 vrecia na mesiac v celkovom počte 24 ks na 6 mesiacov. Vrecia sú žlté a modré a môžete ich použiť bez ohľadu na farbu. Pri väčšom množstve plastového odpadu je možné využiť aj veľké plastové vrecia z iného tovaru. Papier nemusí byť vo vreciach, stačí, ak po stlačení bude pevne zviazaný. Systém zvozu separovaného odpadu zostáva nezmenený – 1x mesačne. Odpad je potrebné vyložiť pred dom v dňoch vývozu najneskôr ráno o 6.00 hod.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - St, 06/17/2020 - 14:52

Obecný úrad oznamuje, že sa budú roznášať do domácností vrecia na separovaný odpad – na plasty a papier. Do každej domácnosti budú pridelené 4 vrecia na mesiac v celkovom počte 24 ks na 6 mesiacov. Vrecia sú žlté a modré a môžete ich použiť bez ohľadu na farbu. Pri väčšom množstve plastového odpadu je možné využiť aj veľké plastové vrecia z iného tovaru. Papier nemusí byť vo vreciach, stačí, ak po stlačení bude pevne zviazaný. Systém zvozu separovaného odpadu zostáva nezmenený – 1x mesačne. Odpad je potrebné vyložiť pred dom v dňoch vývozu najneskôr ráno o 6.00 hod.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 15. júna

kuty.sk - Po, 06/15/2020 - 15:01

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd, Vás pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do prinesených nádob ešte aj v tomto týždni každý deň až do odvolania od 8,00 do 18,00 na poli pri sídle firmy v Kútoch. Od 15.6.2020 je akciová cena 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

 

Od 15.6.2020  je na Obecnom úrade otvorené pre verejnosť nasledovne :

Pondelok  8:00 – 15:30
Utorok      8:00 – 11:30
Streda      8:00 – 17:00
Štvrtok     8:00 – 11:30
Piatok      8:00 – 14:00

Obedová prestávka od 11:30 do 12:30 hod

 

Od 15.6.2020 bude zberný dvor v Kútoch otvorený nasledovne:

      Pondelok 10:00 – 17:00       Utorok 10:00 – 17:00       Streda 10:00 – 17:00       Štvrtok 10:00 – 17:00       Piatok 10:00 – 17:00       Sobota 09:00 – 13:00      

Adresa zberného miesta: Bratislavská č. 1, Kúty

Kontakt: 0907 050 061

 

Materská škola v Kútoch žiada rodičov, ktorí mali záujem o prijatie dieťaťa do materskej školy a riadne odovzdali žiadosť, aby doložili potvrdenia od lekára k prijatej žiadosti, ak nebolo uvedené na odovzdanej žiadosti, najneskôr do 26.6.2020 pani riaditeľke, prípadne v obálke do schránky MŠ.

 

Hydinárska farma Pašienkoch v stredu (17.06.2020.) o 9:30 hod. bude predávať na miestnom trhovisku za dobrú cenu:    

-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou 4,50 až 5 kg cena za 1 kg 6,60 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s priemernou váhou 4 kg cena za 1 kg 6,50€
-vykŕmené husokačky bez pečene,cena za 1 kg 4,80 €

-polovice kačíc s polovičnou pečeňou s priemernou váhou 2,30 kg, cena za 1 kg 7 €

-samostatné kačacie pečene,cena za 1 kg 26,80 €

-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 20,40 €

-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach a to: prsia za výhodnú cenu 4,10 €  za 1 kg a stehná,

-vykŕmené kačacie drobky na polievku

Na trhovisku sa budú zdržiavať 15 minút.    

 

Rainbow Club (rejnbou klub) oznamuje rodičom, že aj toto leto organizuje denný tábor „LETO S ANGLIČTINOU“. Tábor sa bude konať na ZŠ Kúty, od 8.30 do 13.00 hod. a je určený pre deti všetkých vedomostných úrovní vo veku od 6 do 15 rokov. V ponuke sú dva termíny – prvý týždeň od 6.7. do 10.7. a druhý týždeň od 17.8. do 21.8.

Pre viac informácií kontaktujte p. Lenku Last na t.č. 0918 378 764 alebo ich nájdete na www.rainbowclub.sk

 

Kategórie: Správy z Kútov

Zmena úradných hodín

kuty.sk - Pi, 06/12/2020 - 10:55

Od 15.6.2020  je na Obecnom úrade otvorené pre verejnosť nasledovne :

Pondelok  8:00 – 15:30
Utorok      8:00 – 11:30
Streda      8:00 – 17:00
Štvrtok     8:00 – 11:30
Piatok      8:00 – 14:00

Obedová prestávka od 11:30 do 12:30 hod

Od 15.6.2020 bude zberný dvor v Kútoch otvorený nasledovne:

Pondelok 10:00 – 17:00 Utorok 10:00 – 17:00 Streda 10:00 – 17:00 Štvrtok 10:00 – 17:00 Piatok 10:00 – 17:00 Sobota 09:00 – 13:00

Adresa zberného miesta: Bratislavská č. 1, Kúty

Kontakt: 0907 050 061

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 8. júna

kuty.sk - Po, 06/08/2020 - 14:37

Oznamujeme občanom, že dňa 03. júna 2020 vo veku 65 rokov zomrel pán Milan Riška, bytom Kúty, Hlboká cesta  549/25.

Kategórie: Správy z Kútov

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: