Správy z Kútov

Nachádzate sa tu

Smútočný oznam 11.december

kuty.sk - St, 12/11/2019 - 16:08

Smútiaca rodina Bartalová,

oznamuje občanom, že vo veku 70 rokov zomrel pán Anton Bartal, bytom Kúty, Hlboká cesta 524/18. Pohreb nebohého bude dňa 13. decembra 2019 t. j. v piatok o 14,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.                                   

Zádušná svätá omša za zosnulú bude o 13,00 hodine pred pohrebom.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 11. decembra

kuty.sk - St, 12/11/2019 - 15:57

Šport Bar 27 organizuje v posledný deň v roku Silvestrovskú zábavu. Zábava sa začína o 18:00 hod. V prípade záujmu si treba urobiť rezerváciu priamo v bare do 23.12.2019. Vstupné je 15 € na osobu (v cene je kapustnica, rezeň s majonézovým šalátom a fľaša Hubert de luxe). Príďte sa zabaviť a osláviť príchod Nového roka v príjemnej spoločnosti. Tešíme sa na Vás.

 

Železnice Slovenskej republiky príjmu do prevádzky nových zamestnancov. Ak máte ukončené vzdelanie dopravného, technického a elektrotechnického zamerania, máte záujem o stabilnú prácu, pravidelne vyplácanú mzduzaujímavé benefity, môžete sa o pracovných ponukách bližšie informovať na kontaktoch, ktoré sú zverejnené na informačnej tabuli Obecného úradu.

 

Západoslovenská distribučná spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach ,budú dňa 13.12.2019 v čase od 8:00 do 15:30 hod. bez dodávky elektriny nasledovné ulice :  Brnenská, Hlboká, Hurbanova, Športová č. 1324/GA, Štúrova č. 1324.

 

Pozývame Vás na novú generáciu KVÍZU s NAŤAŤO, ktorý sa bude konať v piatok 13. decembra 2019 o 20:00 hod, v Kultúrnom dome v Kútoch. Vytvorte 3 – 5 členné družstvo a prihláste sa na telefónnom čísle 0908 486 193. S registráciou sa poponáhľajte, sú voľné posledné miesta.

 

Záhradnícka firma Robert Kučera – Green Colour oznamuje občanom, že predáva živé vianočné stromčeky vo svojej prevádzke v Sekuliach, Na vršku 164. Predajňa sa nachádza v strede obce Sekule v ulici vedľa požiarnej zbrojnice. Otvorené je každý deň od 9:00 do 19:00 hodiny, taktiež v sobotu aj v nedeľu. V ponuke sú borovice v cenách od 15 do 25 EUR za kus, jedličky od 15 do 55 EUR za kus, smreky za 30 EUR kus. Jedličková čečina aj imelo. Stromčeky Vám vieme po dohode odviesť domov, balenie a úprava kmeňa je zdarma. Tešíme sa na Vašu návštevu.

 

Spoločnosť CromwellPost Moderná pošta sa zaoberá distribúciou adresných zásielok a propagačných materiálov. Aktuálne v tejto lokalite hľadáme spoľahlivých doručovateľov propagačných materiálov do schránok domácnosti. Práca je vhodná aj pre dôchodcov, študentov, ženy na materskej, popri zamestnaní… Ponúkame úkolovú motivačnú mzdu so zachovaním minimálneho mzdového nároku základnej zložky mzdy v súlade s legislatívou. Bližšie informácie Vám radi poskytneme na tel. čísle 0918 701 945 – p. Tomeková. Za prejavený záujem vopred ďakujeme.

 

Fitness, wellnes, ubytovanie otvára DETSKÝ SVET, FUNKČNÚ MIESTNOSŤ A NOVÉ UBYTOVACIE PRIESTORY. Na začiatok je pre všetkých návštevníkov pripravený DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, ktorý sa bude konať  v sobotu 14.12.2019 od 13.00 hod. do 20.00 hod. v areáli Fitness, wellnes, ubytovanie, Na Doline 459, Borský Mikuláš. Pre každé dieťa i rodiča je pripravené drobné občerstvenie a polhodinový vstup na preliezky zdarma. Kapacita je 40 detí, prvý vstup je o 13.00 hod. a ďalšie vstupy každú pol hodinu. Posledný vstup je o 19.30 hod.

Návštevníci sa môžu tešiť na dvojpodlažné interiérové ihrisko plné zábavy a detských preliezok, trampolínu, tobogán, šmykľavky a mnoho ďalších atrakcií, kde sa žiadne dieťa nebude nudiť.    

Rodičia si oddýchnu v príjemnej kaviarničke alebo sa môžu zahrať so svojimi deťmi, či zacvičiť si vo funkčnej miestnosti. Pre deti radi pripravíme i narodeninové oslavy presne podľa Vašich predstáv a požiadaviek.

Príďte sa stratiť do bludiska z preliezok kde na Vás nečíha žiadna nebezpečenstvo, zrelaxovať a objaviť čaro nekonečnej zábavy.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Tím Detský svet a Fitness wellnes ubytovanie

 

Reštaurácia Alcatrass v Brodskom, Vás pozýva na Zverinové hody, ktoré sa konajú od štvrtka 12.12.  do  nedele 15.12.2019. Tešiť sa môžete na rôzne zverinové špeciality. Pre rezerváciu stolu volajte na tel. číslo, ktoré nájdete na ich facebookovej stránke spoločne ponukou zverinových jedál, alebo v reštaurácií Alcatrass. Tím Alcatrass sa teší na Vašu návštevu.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Vianočné trhy

kuty.sk - Ut, 12/10/2019 - 13:33

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 10. decembra

kuty.sk - Ut, 12/10/2019 - 08:46

Pozývame Vás na novú generáciu KVÍZU s NAŤAŤO, ktorý sa bude konať v piatok 13. decembra 2019 v Kultúrnom dome v Kútoch. Vytvorte 3 – 5 členné družstvo a prihláste sa na telefónnom čísle 0908 486 193. S registráciou sa poponáhľajte, sú voľné posledné miesta.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 9. decembra

kuty.sk - Po, 12/09/2019 - 12:57

Šport Bar 27 organizuje v posledný deň v roku Silvestrovskú zábavu. Zábava sa začína o 18:00 hod. V prípade záujmu si treba urobiť rezerváciu priamo v bare do 23.12.2019. Vstupné je 15 € na osobu (v cene je kapustnica, rezeň s majonézovým šalátom a fľaša Hubert de luxe). Príďte sa zabaviť a osláviť príchod Nového roka v príjemnej spoločnosti. Tešíme sa na Vás.

 

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na posedenie pod jedličkou dňa 11.12.2019 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

Kategórie: Správy z Kútov

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

kuty.sk - Pi, 12/06/2019 - 15:20

Oznamujeme občanom, že dňa 11.12.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Zmena rozpočtu obce na rok 2019
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o dani z nehnuteľností
 6. Návrh dodatku č. 2 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 7. Návrh dodatku č. 6 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2013 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území obce Kúty
 8. Návrh dodatku č. 1 k všeobecne záväznému nariadeniu č. k všeobecne záväznému nariadeniu č. 2/2010 o poskytovaní príspevkov v sociálnej oblasti
 9. Rozpočet obce na rok 2020, návrh viacročného rozpočtu obce
 10. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej umeleckej školy Kúty za školský rok 2018/2019
 11. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2020
 12. Správa hlavnej kontrolórky o kontrolnej činnosti
 13. Źiadosť o odkúpenie pozemku – Adrián Žilka, Kristína Kolaříková
 14. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Mária Makayová, Juraj Makay
 15. Žiadosť o odkúpenie pozemku – DERMEK Group, s. r. o.
 16. Žiadosť o odkúpenie pozemku – Renata Rišková
 17. Žiadosť DUAT s. r. o.
 18. Rôzne
 19. Diskusia
 20. Záver

 

 

 

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 6.decembra

kuty.sk - Pi, 12/06/2019 - 13:37

Základná organizácia Jednotky dôchodcov pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na autobusový zájazd do Trnavy na Vianočné a stredoveké Vianočné trhy. Odchod autobusu bude dňa 14.12.2019, t.j. v sobotu o 9:00 hod. Cena dopravy je  7,- EUR, vstup na trhy je bezplatný. Prihlásiť sa môžete od 25.11.2019 do 7.12.2019 u p. Ralbovskej Anežky na Kollárovej ulici a p. Valachovičovej Anežky na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia. Odchod autobusu je z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Bratislavská oproti Slovenskej sporiteľni, Štefánikova ulica, Železničná stanica, Továrenská ulica  a Brnenská ulica. 

 OZ Rada školy a Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch,

Vás srdečne pozývajú na vianočnú šou DETI ŠKOLE, ktorá sa koná dňa 8. 12. 2019 v kinosále obecného úradu. O 15,00 hod vystúpia žiaci 1. stupňa a o 16,00 žiaci 2. stupňa. Vstupné je dobrovoľné. Počas  a po predsavení bude  v kultúrnom dome výstava prác detí, výstava  a predaj kníh, predaj medovníčkov, vianočného punču a vianočných dekorácií žiakov ZŠ. Tešíme sa na vašu účast.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov pozýva svojich členov na posedenie pod jedličkou dňa 11.12.2019 o 14:00 hod. v kultúrnom dome.

Šport Bar 27 organizuje v posledný deň v roku Silvestrovskú zábavu. Zábava sa začína o 18:00 hod. V prípade záujmu si treba urobiť rezerváciu priamo v bare do 23.12.2019. Vstupné je   15 € na osobu (v cene je kapustnica, rezeň s majonézovým šalátom a fľaša Hubert de luxe). Príďte sa zabaviť a osláviť príchod Nového roka v príjemnej spoločnosti. Tešíme sa na Vás.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 9.12.2019. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo žel. stanice a následne z autobusových zastávok.

Súčasťou blížiacich sa Vianoc je neodmysliteľná vianočná atmosféra charakteristická vôňou punču, medovníkov, vareného vína či cigánskej pečienky a vysvieteného vianočného stromčeka. Toto všetko a ešte aj niečo navyše môžete zažiť na Malých Vianočných Trhoch v Moravskom Svätom Jáne tento rok po prvýkrát pred zdravotným strediskom už v sobotu 7.12. so začiatkom o 14:00 hod.
O program sa postarajú od 14:30 hod. Detský folklórny súbor Juránek
od 14:50 hod. deti z tanečného krúžku pani Hladíkovej
od 15:00 hod. naši škôlkári.
Vianočné stánky budú ponúkať sortiment s výlučne vianočnou tematikou a bohaté občerstvenie.
Tešíme sa na Vás všetkých.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 5.decembra

kuty.sk - Št, 12/05/2019 - 13:36

Decorahome Vás pozýva dňa 6.12.2019 od 9:00 do 12:00 hod. na výpredaj kvalitných posteľných plachiet od 7€, návliečky českej výroby bavlnené, krepové na dve postele od 20€, deky aj detské od 14€, ďalej záclony rôznych výšok a hotové oblúkové záclony, kuch. utierky, uteráky a osušky.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 9.12.2019. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo žel. stanice a následne z autobusových zastávok. 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 4. decembra

kuty.sk - St, 12/04/2019 - 11:27

Obec Kúty  pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom dňa 4.12.2019 to je dnes o 15:00 hod za Kultúrny dom.

Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 9.12.2019. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo žel. stanice a následne z autobusových zastávok

Pjekné mjestečko Vás pozýva do MÚZEA dňa 7.12.2019 v čase od 13:00 do 20:00 hod. prežiť pravú vianočnú atmosféru.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Kúty pozýva svojich členov na Posedenie pod jedličkou, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2019 o 14:00 hod v kultúrnom dome.

OZ Rada školy a Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch Vás srdečne pozývajú na vianočnú šou DETI ŠKOLE, ktorá sa koná dňa 8. 12. 2019 v kinosále obecného úradu. O 15,00 hod vystúpia žiaci 1. stupňa a o 16,00 žiaci 2. stupňa. Vstupné je dobrovoľné. Počas  a po predsavení bude  v kultúrnom dome výstava prác detí, výstava  a predaj kníh, predaj medovníčkov, vianočného punču a vianočných dekorácií žiakov ZŠ. Tešíme sa na vašu účasť.

Základná organizácia Jednotky dôchodcov Kúty pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na autobusový zájazd do Trnavy na Vianočné a stredoveké Vianočné trhy. Odchod autobusu bude dňa 14.12.2019, t.j. v sobotu o 9:00 hod. Cena dopravy je  7,- EUR, vstup na trhy je bezplatný. Prihlásiť sa môžete od 25.11.2019 do 7.12.2019 u p. Ralbovskej Anežky na Kollárovej ulici a p. Valachovičovej Anežky na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia. Odchod autobusu je z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Bratislavská oproti Slovenskej sporiteľni, Štefánikova ulica, Železničná stanica, Továrenská ulica  a Brnenská ulica. 

Šport Bar 27 organizuje v posledný deň roku Silvestrovskú zábavu. Zábava sa začína o 18.00 hod. V prípade záujmu si treba urobiť rezerváciu priamo v bare do 23.12.2019. Vstupné je 15€ na osobu ( v cene je kapustnica, rezeň s majonézovým šalátom a fľaša Hubert de luxe ). Príďte sa zabaviť a osláviť príchod Nového roka v príjemnej spoločnosti. Tešíme sa na Vás.

 

 

Kategórie: Správy z Kútov

Vánoce s Pjekným mjestečkem

kuty.sk - Ut, 12/03/2019 - 13:21

Pjekné mjestečko Vás pozýva do MÚZEA dňa 7.12.2019 v čase od 13:00 do 20:00 hod. prežiť pravú vianočnú atmosféru.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 3. decembra

kuty.sk - Ut, 12/03/2019 - 12:49

Obec Kúty  pozýva všetky deti na stretnutie s Mikulášom dňa 4.12.2019, o 15:00 hod za Kultúrny dom.

Oznamujeme občanom, že vývoz papiera sa uskutoční  v stredu 4. decembra 2019.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 2. decembra

kuty.sk - Po, 12/02/2019 - 12:47

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v utorok 3.decembra a vývoz papiera v stredu 4. decembra 2019.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Kúty pozýva svojich členov na Posedenie pod jedličkou, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2019 o 14:00 hod v kultúrnom dome.

OZ Rada školy a Základná škola Andreja Radlinského v Kútoch Vás srdečne pozývajú na vianočnú šou DETI ŠKOLE, ktorá sa koná dňa 8. 12. 2019 v kinosále obecného úradu. O 15,00 hod vystúpia žiaci 1. stupňa a o 16,00 žiaci 2. stupňa. Vstupné je dobrovoľné. Počas  a po predsavení bude  v kultúrnom dome výstava prác detí, výstava  a predaj kníh, predaj medovníčkov, vianočného punču a vianočných dekorácií žiakov ZŠ. Tešíme sa na vašu účasť.

Základná organizácia Jednotky dôchodcov Kúty pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na autobusový zájazd do Trnavy na Vianočné a stredoveké Vianočné trhy. Odchod autobusu bude dňa 14.12.2019, t.j. v sobotu o 9:00 hod. Cena dopravy je  7,- EUR, vstup na trhy je bezplatný. Prihlásiť sa môžete od 25.11.2019 do 7.12.2019 u p. Ralbovskej Anežky na Kollárovej ulici a p. Valachovičovej Anežky na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia. Odchod autobusu je z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Bratislavská oproti Slovenskej sporiteľni, Štefánikova ulica, Železničná stanica, Továrenská ulica  a Brnenská ulica. 

 

 

Kategórie: Správy z Kútov

Plasty a papier

kuty.sk - Ne, 12/01/2019 - 02:36

Oznamujeme občanom, že vývoz plastov sa uskutoční v utorok 3.decembra a vývoz papiera v stredu 4. decembra 2019.

Kategórie: Správy z Kútov

DETI ŠKOLE

kuty.sk - Pi, 11/29/2019 - 13:18
Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 29. Novembra

kuty.sk - Pi, 11/29/2019 - 09:29

Firma mobilné ostrenie ponúka služby ako: naostrenie nožov, nožníc, dláta a iného príslušenstva. Firma príde k Vám osobne domov. Cena ostrenia je 0,10 centov/cm. V prípade záujmu volajte na t.č.: 0905/ 936 775 alebo e-mailom: mobilneostreniegmail.com. Pracovná doba podľa dohody.

 

Základná organizácia Jednotky dôchodcov pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na autobusový zájazd do Trnavy na Vianočné a stredoveké Vianočné trhy. Odchod autobusu bude dňa 14.12.2019, t.j. v sobotu o 9:00 hod. Cena dopravy je  7,- EUR, vstup na trhy je bezplatný. Prihlásiť sa môžete od 25.11.2019 do 7.12.2019 u p. Ralbovskej Anežky na Kollárovej ulici a p. Valachovičovej Anežky na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia. Odchod autobusu je z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Bratislavská oproti Slovenskej sporiteľni, Štefánikova ulica, Železničná stanica, Továrenská ulica  a Brnenská ulica. 

 

Obecný úrad v Kútoch oznamuje občanom,  že dňa 30.11.2019 (tj. sobota) od 9.oo hod.na základe zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi bude obec vykonávať preventívno – protipožiarne kontroly.Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Kútoch na základe poverenia obecného zastupiteľstva a budú zamerané na stav komínov a skladovanie horľavého materiálu podľa vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii.

Kontroly sa budú vykonávať na ulici Brnenská, Nám. Radlinského , Športová, Štúrova, Na Hliníku, Konečná a Hollého.          

 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 28. novembra

kuty.sk - Št, 11/28/2019 - 15:13

Smútiaca rodina Macejková a Herdová,

oznamuje občanom, že vo veku 80 rokov zomrel pán Ferdinand Macejka, bytom Kúty, Kollárova 945/30. 
Pohreb nebohého bude dňa 30.novembra t. j. v sobotu o 14,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zosnulú bude o 13,00 hodine pred pohrebom.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Poľnohospodárske družstvo Kúty

kuty.sk - St, 11/27/2019 - 15:56

V  poslednom  čase sa na Poľnohospodárske družstvo Kúty,  vo zvýšenej  miere,  obraciate s otázkami súvisiacimi s ponukami,  na odpredaj poľnohospodárskej pôdy . Z tohto dôvodu sme sa rozhodli verejne na tieto skutočnosti reagovať.

 Ponuky sú od  rôznych spoločností ,  každý z nás má právo so svojimi nehnuteľnosťami nakladať tak, ako uzná za vhodné a samozrejme ich môže predávať.  Pred  uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy  si starostlivo preverte  čo, komu a za koľko predávate.  Poukazujeme , na skutočnosť, že predmetné ponuky, ktoré v súčasnosti dostávate,  sú iba  všeobecné, nie je v nich konkrétne vymedzené,  aké nehnuteľnosti sú predmetom predaja a za akú cenu.  Ponuky sú od spoločností, ktoré  na poľnohospodárskej pôde  nehospodária, nie sú z nášho regiónu,  dokonca sa jedná o spoločnosti novovzniknuté . 

Pri prevode nehnuteľností upozorňujeme i na dodržiavanie ustanovení Občianskeho zákonníka, najmä  § 140   o uplatnení si predkupného práva z titulu spoluvlastníctva, tzv. „zákonné predkupné právo“.

Zároveň  vám ponúkame,  v  prípade, že by ste mali seriózny záujem o odpredaj vašej  poľnohospodárskej pôdy, jej odkúpenie.  Bližšie informácie t.č. 034 6597531.

Ďakujeme .

Predstavenstvo Poľnohospodárskeho družstva Kúty

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 27.novembra

kuty.sk - St, 11/27/2019 - 15:51

Pošta Kúty 1 na Bratislavskej ulici oznamuje, že dňa 28. novembra bude otvorená od 8.00 do 13.00 hod.

Základná organizácia Jednotky dôchodcov pozýva svojich členov a ostatných záujemcov na autobusový zájazd do Trnavy na Vianočné a stredoveké Vianočné trhy. Odchod autobusu bude dňa 14.12.2019, t.j. v sobotu o 9:00 hod. Cena dopravy je  7,- EUR, vstup na trhy je bezplatný. Prihlásiť sa môžete od 25.11.2019 do 7.12.2019 u p. Ralbovskej Anežky na Kollárovej ulici a p. Valachovičovej Anežky na Štefánikovej ulici. Prihlásiť sa môžu aj nečlenovia. Odchod autobusu je z autobusových zastávok v smere jazdy: ul. Bratislavská oproti Slovenskej sporiteľni, Štefánikova ulica, Železničná stanica, Továrenská ulica  a Brnenská ulica. 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 27. novembra

kuty.sk - St, 11/27/2019 - 15:35

Smútiaca  rodina  Vrbová, Maxianová, Kajlaničová a Hájková
oznamuje občanom, že vo veku 84  rokov zomrel pán  Pavel Vrba, bytom Kúty, Brnenská  561/215. 
Pohreb nebohého bude dňa 29. novembra 2019 t. j. v piatok o 14,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zosnulého bude o 13,00 hodine pred pohrebom.

 

 

 

   

 

Kategórie: Správy z Kútov

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: