Správy z Kútov

Nachádzate sa tu

Poďakovanie za úspešnú reprezentáciu našej obce Kúty

kuty.sk - Ut, 06/25/2019 - 13:39

Volejbalové družstvo mladších žiakov ZŠ A. Radlinského z Kútov pod vedením Mgr. Milana Krídla sa zúčastnilo
v dňoch 14. – 15. júna Majtrovstiev SR v MINICOOL VOLEYBALE v Poprade.
Volejbalisti počas celého turnaja nenašli premožiteľa a stali sa Majstrom SR v MINICOOL VOLEYBALE pre rok 2018/2019. ZŠ Kúty reprezentovali:
Adam Ralbovský, Samuel Antálek, Lukáš Kováč, Richard Franz, Michal Mráz. Na tomto turnaji štartovalo 8 škôl – víťazov jednotlivých oblastí. ZŠ Kúty vyhrali oblasť Bratislava a Trnava. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín: skupina A a skupina B. Volejbalisti z Kútov porazili Lovinobaňu 2:1, Strážske 2:1 a Parchovany 2:0. Vo štvrťfinále vyhrali nad Poltárom 2:0. V semifinále sa stretli s Púchovom a vo finále so Svidníkom. Obidva zápasy vyhrali 2:0.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 24. júna

kuty.sk - Po, 06/24/2019 - 13:45

Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na koncert tanečného a literárno – dramatického odboru „ Vitajte v džungli  “ v dňoch 25.6.2019 o 17,00 hod. a 27.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.

Pani Hájková
oznamuje občanom, že vo svojej prevádzke – darčeková predajňa na Bratislavskej ulici č.43 má výpredaj alkoholu, vína a cukroviniek za znížené ceny.

Kategórie: Správy z Kútov

Upozornenie finančnej komisie

kuty.sk - Po, 06/24/2019 - 13:42

Komisia finančná a správy majetku pri Obecnom zastupiteľstve v Kútoch upozorňuje všetky občianske združenia a ďalších príjemcov dotácií z rozpočtu obce, že sa pripravuje nový register mimovládnych neziskových organizácií a Ministerstvo vnútra SR požaduje (v zmysle nového zákona č. 364/2018 o registri mimovládnych neziskových organizácií) od organizácií splnenie si oznamovacích povinností.

Close

Close

Show all files  | Size: 121 KB 2019 Upozornenie finančnej komisie Next »Page 1 of « Prev

Close

Close

Show all files  | Size: 122 KB 2019 Oznámenie OZ Next »Page 1 of « Prev
Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 21. júna

kuty.sk - Pi, 06/21/2019 - 10:02

Firma Marián Hrica lines s.r.o
poriada zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 29. júna. Odchod autobusu bude o 7.20 hod.
od obecného úradu.
Cena zájazdu je 14 eur vrátane vstupného na kúpalisko.
Záujemci sa môžu prihlásiť osobne u Mariána Hricu alebo na tel.č. 0918/402 328

Firma Bioaspa, spol. s r. o.,
so sídlom Hollého 406, Kúty, vás pozýva na posledný samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať
do vlastných nádob už len v dnes a zajtra, t. j. 22.6.2019, vždy od 8,00 do 18,00 hodiny.
Zberá sa starej
aj na novej ploche pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd.
Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 21. júna

kuty.sk - Pi, 06/21/2019 - 09:58

Smútiaca  rodina  Pribylová, Lukášová a Kleinedlerová
oznamuje občanom, že vo veku 66 rokov zomrel pán  Štefan  Pribyla, bytom Kúty, Železničiarska 1312/9.
Pohreb nebohého bude dňa  24. júna 2019 t.j. v pondelok o 16,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zomrelého bude o 15,00 hodine pred pohrebom.

 

 

 

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 20.júna

kuty.sk - Št, 06/20/2019 - 13:10

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t. j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
7. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Nezábudka Kúty, n. o.
8. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sociálnych veciach
9. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
– Zmena rozpočtu obce na rok 2019
– Rôzne
– Diskusia
– Záver

Výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo,
pozýva všetkých členov spoločenstva na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční
21.6.2019 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu Kúty
, s týmto navrhovaným programom:
1)Otvorenie
2)Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3)Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4) Správa mandátovej komisie
5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6/ Voľba do orgánov združenia
7/ Diskusia
8/ Návrh uznesení a záver

Pani Hájková
oznamuje občanom, že vo svojej prevádzke – darčeková predajňa na Bratislavskej ulici č.43 má výpredaj alkoholu, vína a cukroviniek. Zároveň oznamuje i akciu, že pri nákupe tovaru nad 30 eur dostane zákazník 1,5 l čapovaného višňového vína zadarmo.

Hydinárska farma
príde zajtra od 09:30 do 09:45 hod. pred Obecný úrad s ponukou: 2 mesačné husokačky aj brojlerové kačice
– 4,90 ks, 12-týždňové mládky vo všetkých farbách aj kohúty  4,50€/ ks, mladé 26 týždňové nosnice v znáške
– 5,90€/ks, 20 týždňové mládky aj kohútov – 6,50/ks, 11 mesačné nosnice – 2,50/ks

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 19. júna

kuty.sk - St, 06/19/2019 - 10:03

Dražobná spoločnosť Dražby a reality PAMAŠA s.r.o. Levice
oznamuje, že organizuje dražbu rodinného domu s.č. 550 v  obci  Kúty, Hlboká ul. Dražba sa uskutoční
dňa
25. júna 2019 o 12.30 hod. – Školiaca miestnosť spoločnosti LIFE-UP, na príz., Sabinovská 6, Bratislava. Vyvolávacia cena je 56.600,-€. Účastník dražby musí pred dražbou zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku 9.000,- €, ktorá bude neúspešnému účastníkovi po dražbe ihneď vrátená resp. vydražiteľovi sa započíta do vydraženej ceny. Celú vydraženú čiastku je potrebné potom doplatiť do 15 dní od konania dražby.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe je vyvesené na obecnej tabuli. Prípadné informácie budú podané tu na Obecnom úrade alebo na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193 a internetovej stránke www.licitator.sk. Obhliadky nehnuteľnosti sa uskutočnia dňa 21.06.2019 o 15:00 hod.“

Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na koncert tanečného a literárno – dramatického odboru „ Vitajte v džungli  “ v dňoch 25.6.2019 o 17,00 hod. a 27.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.

Výbor Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty,
pozemkové spoločenstvo so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, pozýva všetkých členov spoločenstva
na zasadnutie valného zhromaždenia, ktoré sa uskutoční 21.6.2019 o 18,00 hodine
v zasadačke Obecného úradu Kúty
, s týmto navrhovaným programom:
1)Otvorenie
2)Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3)Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4)Správa mandátovej komisie
5)Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6)Voľba do orgánov združenia
7)Diskusia
8)Návrh uznesení a záver

Rainbow club
organizuje aj toto leto letný denný tábor “LETO S ANGLIČTINOU” pre žiakov základnej školy
v termínoch od 15.7 – 19.7 a od 19.8 do 24.8.
Tábor sa bude konať v budove základnej školy v čase
od 8.30 do 13.00.
Pre viacej informácii si pozrite stránku www.rainbowclub.sk alebo
kontaktujte p.Lenku Last na tel.čísle 0918 378 764.

Obec Moravský svätý Ján
Vás pozýva v sobotu 22. júna už po 30-ty krát na Svätojánsky jarmok. Jeden z najstarších jarmokov na Záhorí
pri tejto príležitosti pripravil pre svojich návštevníkov skutočne bohatý program. Okrem predajných stánkov, stánkov s občerstvením , remeselníckej zóny, či kolotočov, sa návštevníci môžu tešiť aj na zaujímavý kultúrny program.
Na svoje si prídu malí i veľkí, mladí i tí skôr narodení. Na hlavnom pódiu pred zdravotným strediskom vystúpi dychová hudba Dubňanka, country kapela ZMRK, skupina Bečkovi chlapci, či deti z tanečného krúžku a tanečnej skupiny Latino Scool. Neoddeliteľnou súčasťou Svätojánskeho jarmoku je už niekoľko rokov i Festival dobrého jedla pred kultúrnym domom, kde si okrem skutočne dobrého jedla budete môcť pochutiť aj na výbornej kávičke a zrelaxovať v oddychovej zóne. Tešiť sa môžete aj na vystúpenie slovenských DJ-ov a kapely Tusté Baletky live. Veríme, že jubilejný 30-ty ročník poteší všetkých, ktorí v sobotu 22. júna do Moravského Svätého Jána zavítajú. Tešíme sa na Vás. 

Kovotvar, výrobné družstvo Kúty
hľadá do pracovného pomeru výrobných operátorov a zinkérov-moričov. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.

Firma MH lines
poriada zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 29. júna. Odchod autobusu bude o 7.20 hod.
od obecného úradu.
Cena zájazdu je 14 eur vrátane vstupného na kúpalisko. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne
u Mariána Hricu alebo na tel.č. 0918/402 328

Pani Hájková
oznamuje občanom, že vo svojej prevádzke – darčeková predajňa na Bratislavskej ulici č.43 má výpredaj alkoholu, vína a cukroviniek. Zároveň oznamuje i akciu, že pri nákupe tovaru nad 30 eur dostane zákazník 1,5 l čapovaného višňového vína zadarmo.

Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v piatok od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, čerstvú domácu zeleninu, karfiol, kel, rajčiny, šalátové uhorky, marhule, melón. Ďalej ponúka paprikové a rajčinové priesady.

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 19.júna

kuty.sk - St, 06/19/2019 - 09:55

Smútiaca  rodina  Dřínovská, Januščáková, Król a Bendová
oznamuje občanom, že vo veku  66 rokov zomrel pán  František Dřínovský, bytom Kúty, Školská 965/4.
Pohreb nebohého bude dňa  21. júna 2019 t.j. v piatok o 16,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zomrelého bude o 15,00 hodine pred pohrebom.

Kategórie: Správy z Kútov

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

kuty.sk - Po, 06/17/2019 - 13:46

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t.j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
7. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Nezábudka Kúty, n. o.
8. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sociálnych veciach
9. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
– Zmena rozpočtu obce na rok 2019
– Rôzne
– Diskusia
– Záver

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 17. júna

kuty.sk - Po, 06/17/2019 - 12:42

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 20.06.2019 t.j. štvrtok sa uskutoční o 16.30 hod.
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA.
PROGRAM:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Plán odpadového hospodárstva obce
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
6. Návrh na delegovanie zástupcu obce do Rady školy pri Materskej škole v Kútoch
7. Žiadosť o schválenie finančného príspevku – Nezábudka Kúty, n. o.
8. Žiadosť o schválenie finančného príspevku v sociálnych veciach
9. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
– Zmena rozpočtu obce na rok 2019
– Rôzne
– Diskusia
– Záver

Rainbow club
organizuje aj toto leto letný denný tábor “LETO S ANGLIČTINOU” pre žiakov základnej školy v termínoch
od 15.7 – 19.7 a od 19.8 do 24.8.
Tábor sa bude konať v budove základnej školy v čase od 8.30 do 13.00.
Pre viacej informácii si pozrite stránku www.rainbowclub.sk alebo kontaktujte p.Lenku Last na tel.čísle 0918 378 764.

Kovotvar, výrobné družstvo Kúty
hľadá do pracovného pomeru výrobných operátorov a zinkérov-moričov. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.

Roznáška obedov
Oznamujeme občanom, že tento týždeň t.j. od 17.6 do 21.6. sa z technických príčin obedy pre dôchodcov nebudú variť !!! 
Ďakujeme za pochopenie.

Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v stredu od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, čerstvú domácu zeleninu, karfiol, kel, rajčiny, šalátové uhorky, marhule, melón. Ďalej ponúka paprikové a rajčinové priesady

Firma Marián Hrica lines s.r.o
poriada zájazd na termálne kúpalisko do Dunajskej Stredy dňa 29. júna. Odchod autobusu bude o 7.20 hod. od obecného úradu. Cena zájazdu je 14 eur vrátane vstupného na kúpalisko. Záujemci sa môžu prihlásiť osobne u Mariána Hricu alebo na tel.č. 0918/402 328

Kategórie: Správy z Kútov

Združenie spoločných lesov a pasienkov obce Kúty

kuty.sk - Pi, 06/14/2019 - 09:53

P O Z V Á N K A

Výbor  Združenia spoločných lesov a pasienkov obce Kúty, pozemkové spoločenstvo,
so sídlom Radlinského 981, 908 01 Kúty, pozýva všetkých členov spoločenstva  na zasadnutie valného zhromaždenia,
ktoré sa uskutoční  21.6.2019 o 18,00 hodine v zasadačke Obecného úradu Kúty, s týmto navrhovaným programom:
1) Otvorenie
2) Voľba mandátovej,  návrhovej a volebnej  komisie    
3) Voľba overovateľov zápisnice, voľba zapisovateľa
4) Správa mandátovej komisie
5/ Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018
6/ Voľba do orgánov združenia
7/ Diskusia
8/ Návrh uznesení  a záver

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 14. júna

kuty.sk - Pi, 06/14/2019 - 09:44

Dražobná spoločnosť Dražby a reality PAMAŠA s.r.o. Levice
oznamuje, že o
rganizuje dražbu rodinného domu s.č. 550 v  obci  Kúty, Hlboká ul. Dražba sa uskutoční dňa
25. júna 2019 o 12.30 hod. v školiacej miestnosti spoločnosti LIFE-UP v Bratislave Sabinovská 6. Vyvolávacia cena je 56.600,-€. Účastník dražby musí pred dražbou zložiť dražobníkovi dražobnú zábezpeku 9.000,- €, ktorá bude neúspešnému účastníkovi po dražbe ihneď vrátená resp. vydražiteľovi sa započíta do vydraženej ceny. Celú vydraženú čiastku je potrebné potom doplatiť do 15 dní od konania dražby.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe je vyvesené na obecnej tabuli. Prípadné informácie budú podané tu na Obecnom úrade alebo na t.č. 0907 303 983, 0915 360 193 a internetovej stránke www.licitator.sk. Obhliadky nehnuteľnosti sa uskutočnia dňa 21.06.2019 o 15:00 hod.

Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na koncert tanečného a literárno – dramatického odboru „ Vitajte v džungli  “ v dňoch 25.6.2019 o 17,00 hod. a 27.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.

Obec Hradište pod Vrátnom, TJ Družstevník, ZŠ s MŠ Hradište pod Vrátnom
Vás pozývajú na 7. ročník festivalu folku a country VRÁTNO FEST, ktorý sa uskutoční v sobotu 15.6.2019 vo dvore kultúrneho domu v Hradišti pod Vrátnom. Areál sa otvára 15.júna už o 16.00 hodine detskými atrakciami, o 17.00 hod. začínajú hudobné vystúpenia a od 23.00 hodiny bude country bál. Hrá moravská kapela Eldorádo. Vstupné na celé podujatie je 6 eur. Bližšie informácie na tel. č.  034/6581238

Poľovnícke združenie Kúty
Vás pozýva na Poľovnícky juniáles dňa 15.6.2019 t.j. sobota o 15.00 hod. za areál Kultúrneho domu.
Do tanca hrá hudobná skupina Grafic.
Pripravené budú divinové špeciality: guláš, jágerek, fašírka, pečený diviak
Program:

16.00 hod. vystúpenie detského súboru Kúcanek
TOMBOLA

Zberová spoločnosť VPP SERVIS s.r.o. Holíč
žiada občanov, aby od pondelka 17. júna vykladali popolnice pred dom už ráno o 5.30 hod.

Srdečne Vás pozývame dňa 16. júna o 14.00 hod. do Kultúrneho domu v Kútoch na ,,burzu kníh“ spojenú s ,,výstavou obrazov“. Výťažok z kníh bude venovaný Nadácii Tesco Anjel.

Výbor MO SRZ Kúty
oznamuje svojím členom, že v sobotu 15. júna 2019 sa bude konať brigáda na štrkovisku Horniaky (bývalé smetisko), v čase od 08:00h do 12:00h. Brigáda je zameraná na čistenie a kosenie revíru, treba si priniesť k tomu potrebné náradie.

Firma Bioaspa, spol. s r. o.,
so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,  vás aj naďalej pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si môžete nazberať do vlastných nádob až do nedele, 16.6.2019, vždy od 8,00 do 18,00 hodiny. Zberá sa aj na novej ploche pri sídle firmy v Kútoch.
Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd.  Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

Raska tour a obec Kúty
Vám oznamuje, že od 17. júna do 28. júna bude z technických príčin prerušená autobusová doprava. Autobusová doprava bude obnovená od 2. septembra. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie letných prázdnin.  

Slovenský červený kríž
Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 17.06.2019 t. j. pondelok. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo železničnej stanice a následne z autobusových zastávok.

Kovotvar, výrobné družstvo Kúty
hľadá do pracovného pomeru výrobných operátorov a zinkérov-moričov. Práca je na jednu zmenu na pracovnú zmluvu, príp. na živnosť. Mesačná mzda: výrobný operátor – 600 € v hrubom plus príplatky a podnikové benefity a ako zinkér 850€ v hrubom takisto plus príplatky a podnikové benefity. V prípade záujmu môžete kontaktovať personálne odd. 034/6999514, alebo osobne na adrese Železničiarska 830 Kúty.

FK TJ Kúty Vás pozýva dňa 15.6. t.j. sobota a 16.6. t.j. nedeľa na majstrovské futbalové zápasy.

15.6. SOBOTA
12.00- prípravka FK Kúty – TJ Borský Mikuláš.
14.00- prípravka FK Kúty B – Kopčany

16.6. NEDEĽA
14.30- FK Kúty – TJ Kopčany
17.30- FK Kúty – TJ Smolinské

Rainbow club
organizuje aj toto leto letný denný tábor “LETO S ANGLIČTINOU” pre žiakov základnej školy v termínoch od 15.7 – 19.7 a od 19.8 do 24.8. Tábor sa bude konať v budove základnej školy v čase od 8.30 do 13.00. Pre viacej informácii si pozrite stránku www.rainbowclub.sk alebo kontaktujte p.Lenku Last na tel.čísle 0918 378 764.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 12. júna

kuty.sk - St, 06/12/2019 - 15:36

Smútiaca rodina Emrichová, Balgová, Horváthová a Mamojková
oznamuje občanom, že vo veku 71 rokov zomrel pán Pavel Emrich, bytom Brodské.
Pohreb nebohého bude dňa 14. júna 2019 t. j. v piatok o 15,00 hodine v Dome smútku v Brodskom.

Zádušná svätá omša za zomrelého bude o 14,00 hodine pred pohrebom

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 12.júna

kuty.sk - St, 06/12/2019 - 13:14

Pošta Kúty1,
na Bratislavskej ulici oznamuje, že dňa 13.6. t. j. štvrtok bude mať zmenu úradných hodín a to nasledovne:
od 8.00 do 12.00 a od 14.00 do 15.30.

Slovenský červený kríž
Miestny spolok Slovenského červeného kríža oznamuje bezpríspevkovým darcom krvi, že odber sa uskutoční dňa 17.06.2019 t. j. pondelok. Odchod autobusu bude o 7:00 hod. zo železničnej stanice a následne z autobusových zastávok.

Rýchločistiareň peria
ponúka čistenie peria od prachu a nečistôt. Perie antibakteriálne zaparuje, čím sa likvidujú roztoče a mikróby. Zároveň šije paplóny, periny, vankúše. Na výber ponúka rôzne druhy sypkovín a farebné angíny vysokej kvality.
Pre viac informácií ich môžete kontaktovať na t. č. 0905/ 267 750.

Raska tour a obec Kúty
Vám oznamuje, že od 17. júna do 28. júna bude z technických príčin prerušená autobusová doprava, nakoľko počas letných prázdnin autobusová doprava nepremáva, obnovená bude od 2. septembra. Ďakujeme za pochopenie a prajeme Vám krásne prežitie letných prázdnin.

Kategórie: Správy z Kútov

Uzávierka časopisu Kúcan

kuty.sk - Ut, 06/11/2019 - 11:24

Redakcia časopisu Kúcan oznamuje, že uzávierka ďalšieho čísla bude dňa 7.júla 2019.
Svoje príspevky môžete posielať na kniznica@kuty.sk, alebo osobne priniesť do knižnice.
Prosíme o stručnejšie príspevky o jednotlivých udalostiach.

Close

Close

Show all files  | Size: 114 KB 2019 kucan_podmienky-prispevku Next »Page 1 of « Prev
Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 10. júna

kuty.sk - Po, 06/10/2019 - 12:51

Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na záverečný koncert hudobného odboru dňa 12.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.

Upozornenie
Upozorňujeme záhradkárov na potrebu ošetrenia jabloní a hrušiek v čase od 10. -14. júna proti naneseným vajíčkam obaľovača jablčného.
Proti vyliahnutým húseniciam obaľovača broskyňového odporúčame vykonať ošetrenia v čase od 12-15. júna. Upozorňujeme záhradkárov na sledovanie kmeňov kôstkovín na výskyt pilín a trusu po požere škodcu. Zároveň je potrebné v čase od 13. -16. júna prípravkom Dursban 480 EC a potom cyklicky každých 10 dní ošetriť kmene marhúľ od zeme do výšky 60- 80 cm.

Poľovnícke združenie Kúty
Vás pozýva na Poľovnícky juniáles dňa 15.6.2019 t.j. sobota o 15.00 hod. za areál Kultúrneho domu.
Do tanca hrá hudobná skupina Grafic.
Pripravené budú divinové špeciality: guláš, jágerek, fašírka, pečený diviak
Program:

16.00 hod. vystúpenie detského súboru Kúcanek
TOMBOLA

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 10. júna

kuty.sk - Po, 06/10/2019 - 10:26

Smútiaca rodina Lániková, Čižmárová a Zaicová
oznamuje občanom, že vo veku 74 rokov zomrel pán Augustín Lánik, bytom Kúty, Kollárova 930/60.
Pohreb nebohého bude dňa 11. júna 2019 t. j. v utorok o 16,00 hodine v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zomrelého bude o 15,00 hodine pred pohrebom.

Kategórie: Správy z Kútov

UPOZORNENIE

kuty.sk - Po, 06/10/2019 - 09:13

Upozorňujeme záhradkárov na potrebu ošetrenia jabloní a hrušiek v čase od 10. -14. júna proti naneneseným vajíčkam početnej letovej vlny I. generácie
obalovača jablčného tzv. voči záhradným ekosystémom šetrnými prípravkami ako sú :
Coragen 20SC a Integro, ktorý je dostať aj v malospotrebitelskom balení.
Po aplikácii týchto prípravkov v uvedenom termíne sa postrek proti vyliahnutým húseniciam obalovača jablčného už nemusí vykonávať.
Proti vyliahnutým húseniciam I. generácie obalovača broskyňového odporúčame vykonať
v čase od 12-15. júna postrek prípravkom: 

Karate Zeon -redukuje aj listové vošky, alebo aj prípravkom: Samuraj
Priebežne narastá aj početnosť náletu I. generácie obalovača kôrového, alebo marhulového.
Upozorňujeme záhradkárov na sledovanie kmeňov marhúl a ostatných kôstkovín na výskyt pilín a trusu po požere škodcu.
Zároveň je potrebné v čase od 13. -16. júna a potom cyklicky každých 10 dní ošetriť kmene marhúl od zeme do výšky 60- 80 cm.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 7. júna

kuty.sk - Pi, 06/07/2019 - 12:46

Oznam
Polícia v uplynulých jarných  mesiacoch zaznamenala podnet týkajúci sa podozrenia  z páchanie podvodov na senioroch, a preto z uvedeného dôvodu by sme chceli osloviť občanov aby boli ostražitejší pri obdobných telefonátoch a nevpúšťali žiadne cudzie osoby do svojich príbytkov, nakoľko nie je vylúčené, že páchatelia, ktorí sa cielene zameriavajú na trestnú činnosť na senioroch prostredníctvom vymyslených legiend, môžu týmto spôsobom telefonicky kontaktovať seniorov s cieľom podvodne vylákať alebo ukradnúť seniorom ich finančné úspory.

Základná umelecká škola Kúty,
Vás pozýva na záverečný koncert hudobného odboru dňa 12.6.2019 o 17,00 hod. v kinosále OÚ.

Občianske združenie 90871.sk v spolupráci s obcou Moravský Svätý Ján
Vás srdečne pozýva 8. júna 2019 na 1.ročník open-air festivalu FEST ZDRAVO v areále zdravotného strediska
v Moravskom Svätom Jáne.
Toto podujatie prináša širokú ponuku workshopov zameraných na zdravý životný štýl, prezentuje ekologickejšiu a bezodpadovú domácnosť. Naučíte sa čítať etikety na výrobkoch, dozviete sa zaujímavé informácie o zdravej strave nielen pre deti, kváskovaní, kompostovaní, nordic walking a tiež ako sa dá pomáhať komunite prostredníctvom dobrovoľníckej práce.

Firma Bioaspa, spol. s r. o., so sídlom Hollého 406, Kúty, pestovateľ ekologickej špargle a jahôd,   vás aj tento rok pozýva na samozber biojahôd.  Jahody si ešte stále môžete nazberať do vlastných nádob každý deň od 8,00 do 18,00 hodiny na poli pri sídle firmy v Kútoch. Cena je 2,50 € za kilogram nazberaných jahôd. Bližšie informácie na tel. čísle 0918 220 888.

 

 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 6. júna

kuty.sk - Št, 06/06/2019 - 08:37

Smútiaca  rodina  Palkovičová,
oznamuje občanom, že vo veku 81 rokov zomrela pani Irena Šimková, bytom Kúty, Školská 700/20.
Pohreb nebohej bude dňa  7. júna 2019t.j. v piatok o 16,00 hodine  v Dome smútku v Kútoch.

Zádušná svätá omša za zomrelú bude o 15,00 hodine pred pohrebom.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: