Správy z Kútov

Nachádzate sa tu

Rozhlas 18. apríla

kuty.sk - Št, 04/18/2019 - 12:05

Oznam
Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v utorok 23. apríla. Vyvážať sa budú popolnice s intervalom vývozu 26x za rok (2x mesačne). Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie. Zároveň oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor!

Výbor MO SRZ Kúty
oznamuje svojím členom že v piatok 19.4. bude privezená a vypustená násada kapra na naše štrkoviska Drahy,
U Janíčkov a Čárske.
Predpokladaný čas je medzi 10:00 a 12:00h.
Ďalej upozorňujeme všetkých členov že po vypustení násady bude platiť na týchto štrkoviskách všeobecný ZÁKAZ lovu do 19.4.2019. Lov bude povolený od 20.4.2019.

Kategórie: Správy z Kútov

Oznam

kuty.sk - St, 04/17/2019 - 16:10

Oznamujeme občanom, že najbližší vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v UTOROK 23. apríla.
Vyvážať sa budú popolnice s intervalom vývozu 26x za rok (2x mesačne). 
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 17. apríla

kuty.sk - St, 04/17/2019 - 12:54

Oznam
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

 ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
 5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
 6. Záverečný účet obce za rok 2018
 7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
 8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
 10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
 11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver

Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie
Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu a v knižnici.

Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020
bude od 18.4. 2019 (t. j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!

Motorest u Janíčkov
príjme na TPP čašníka/čašníčku s nástupom ihneď. Viac informácií na tel. č.: 0917 622 004 alebo osobne.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 16. apríla

kuty.sk - Ut, 04/16/2019 - 15:09

Upozornenie
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

Strata psov
Stratili sa dva nemecké ovčiaky. V prípade ich nájdenia kontaktuje prosím majiteľa na tel. č. 0918 511 417

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 16. apríla

kuty.sk - Ut, 04/16/2019 - 09:35

Smútiaca  rodina  Miháliková
oznamuje občanom, že vo veku nedožitých 91 rokov zomrela pani Mária Miháliková, bytom Kúty,
Štefánikova  1032/77.
Pohreb
nebohej bude dňa  18. apríla 2019 t.j. vo štvrtok o 14,00 hodine  v Dome smútku v Kútoch.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Smútočný oznam 15. apríla

kuty.sk - Po, 04/15/2019 - 13:25

Smútiaca  rodina  Sokolíková,
oznamuje občanom, že vo veku 63  rokov zomrel  pán   Rudolf Sokolík, bytom Kuklov.
Pohreb
 nebohého bude dňa  17. apríla 2019 t.j. v stredu o 14,00 hodine  v Dome smútku v Kuklove.

Zádušná svätá omša za zomrelého bude o 13,00 hodine pred pohrebom.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 15. apríla

kuty.sk - Po, 04/15/2019 - 10:47

Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020 bude
od 18.4. 2019 (t. j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!

UPOZORNENIE
Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali plastový zdravotnícky odpad ! Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe. Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie.
Zároveň oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 
ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA s nasledovným programom:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
6. Záverečný účet obce za rok 2018
7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Záver

Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu
a v knižnici.

 

Kategórie: Správy z Kútov

UPOZORNENIE

kuty.sk - Po, 04/15/2019 - 10:24

Upozorňujeme občanov, aby do vriec s plastovým odpadom nevhadzovali PLASTOVÝ ZDRAVOTNÍCKY ODPAD !
Ten je potrebné odniesť do lekárne v uzatvorenej nádobe.
Po zistení takéhoto odpadu vo vyložených vreciach zberová spoločnosť vrecia s odpadom nezoberie.

Kategórie: Správy z Kútov

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

kuty.sk - Pi, 04/12/2019 - 12:33

Oznamujeme občanom, že dňa 17.04.2019 o 17:30 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
s nasledovným programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Žiadosti o odpredaj alebo zámenu pozemkov
 5. Financovanie škôl a školských zariadení v obci
 6. Záverečný účet obce za rok 2018
 7. Návrh na schválenie použitia prostriedkov rezervného fondu
 8. Zmeny rozpočtu obce na rok 2019
 9. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2019 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v obci Kúty
 10. Plán hlavných úloh pri uskutočňovaní civilného núdzového plánovania na úsekoch krízového riadenia a civilnej ochrany v roku 2019
 11. Návrh na zvýšenie základného imania obchodnej spoločnosti Obecný podnik Kúty, s. r. o. nepeňažným vkladom obce
 12. Rôzne
 13. Diskusia
 14. Záver
Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 12. apríla

kuty.sk - Pi, 04/12/2019 - 10:07

O.Z. PJEKNÉ MJESTEČKO, KÚCANSKÁ CHASA A DFS KÚCANEK
Vás srdečne pozývajú na akciu MAĽOVANIE KRASLÍC a PLETENIE KORBÁČOV dňa 13. apríla o 14.00 hod. v záhrade múzea a komunitného centra  Bratislavská 210, Kúty. Vstup voľný.

Reštaurácia u Cugú Vás na komediálnu šou SIT DOWN LADIES COMEDY,
ktorá sa uskutoční v piatok 12. apríla o 19.00 hod. v reštaurácii U Cugú. Moderátorky Lujza Garajová Schrámeková a Didiana privítajú: herca Romana Pomajba a speváčku Barboru Hazuchovú. Čaká vás večer skvelých standupov a rozhovorov! Lístky na ladies comedy kúpite priamo u Cugú.

Oznam
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!

Materská škola v Kútoch
oznamuje rodičom, že termín zápisu na  predprimárne vzdelávanie detí v školskom roku 2019-2020 bude
18.4. 2019 (t.j. štvrtok).
Tento deň môžu rodičia prísť do materskej školy, kde sa zoznámia s priestormi školy, zamestnanci im pomôžu s vyplnením prihlášky, deti môžu využiť hračky a zariadenie triedy
v čase od 9.30 do 10.30 hodiny. Na vstup do tried je potrebné priniesť si prezuvky!!!

Motokrosový klub Gbely,
Vás pozýva na preteky, ktoré sa budú konať 14.4.2019 o 12.00 hod. na motokrosovej trati Gbely časť Cunín.

Strata mobilného telefónu
Našiel sa mobilný telefón na Sasinkovej ulici smer Školská. Majiteľ si ho môže vyzdvihnúť na informáciách obecného úradu.

Očkovanie psov a mačiek
Doktor Miča oznamuje občanom, že dňa 13. apríla t. j. sobota sa budú v našej obci očkovať psi a mačky proti besnote. Ďalej oznamuje, že bude prebiehať aj čipovanie psov nakoľko od 1. septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti – povinnosť majiteľa dať si začipovať svojho psa
do 31.10.2019. Očkovanie bude prebiehať od 11.00 do 12.00 hodiny a to na troch miestach súčasne:
pred požiarnou zbrojnicou, pred Šport Bar 24 (t.j. byvalé pohostinstvo Kasíno) a na parkovisku
pred železničnou stanicou. Cena vakcinácie je 10 euro.

Kategórie: Správy z Kútov

Kúcanský jarmok

kuty.sk - Št, 04/11/2019 - 14:04

Obec Kúty Vás srdečne pozýva na Kúcanský jarmok, ktorý sa uskutoční dňa 11. mája 2019 na Štefánikovej ulici. Program bude v areáli za KD.

 Začiatok jarmoku: 9:00 hod.
 Kultúrny program: 11:00 – 22:00 hod. dychová hudba CYRILKA
 Pre deti: detské atrakcie
 Výstava bábik v CVČ KAMaRÁD vstupné 1,-eur

 Predajné stánky budú na Štefánikovej ulici od 8:00 hod.
Môžete sa tešiť na výrobky šperkov, náhrdelníky, náramky, hračky, včelie produkty, trdelníky, lokše, cigánske pečienky a iné.

Kategórie: Správy z Kútov

Poplatok za komunálny odpad

kuty.sk - Št, 04/11/2019 - 12:49

Oznamujeme občanom, ktorí ešte nemajú zaplatený poplatok za komunálny odpad na rok 2019, aby zaplatili do 30. apríla.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 11. apríla

kuty.sk - Št, 04/11/2019 - 12:38

Gynekologická ambulancia Moravský Svätý Ján
MUDr. Šindler oznamuje, že 12.apríla 2019 nebude pre dovolenku ordinovať.

Hydinárska farma Pašienka
príde zajtra (t .j. 12.04.2019. ) o 9:00 hod. predávať pred obecný úrad za dobrú cenu:  
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou 4,50 až 5 kg
cena za 1 kg 6,05 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s krajšou pečeňou ,s priemernou váhou 4,30 až 4,50 kg
cena za 1 kg 5,95 €
-vykŕmené husokačky bez pečene,cena za 1 kg 4,50 €
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou s priemernou váhou 2,5 kg
-samostatné kačacie pečene,cena za 1 kg 22,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 16,80 €  
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach a to:stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá ,cena za 1 kg 2,40 €
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach a to: prsia bez kosti,celé stehná,krídielka a pečienky.
Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.

Motokrosový klub Gbely,
Vás pozýva na preteky, ktoré sa budú konať 14.4.2019 o 12.00 hod. na motokrosovej trati Gbely časť Cunín.

Očkovanie psov a mačiek
Doktor Miča oznamuje občanom, že dňa 13. apríla t. j. v sobotu sa v našej obci budú očkovať psi a mačky proti besnote. Ďalej oznamuje, že bude prebiehať aj čipovanie psov nakoľko od 1. septembra 2018 vstúpila do platnosti novela zákona č.39/2007 Z.z o veterinárnej starostlivosti – povinnosť majiteľa dať si začipovať svojho psa do 31.10.2019. Očkovanie bude prebiehať od 11.00 do 12.00 hodiny a to na troch miestach súčasne:
pred požiarnou zbrojnicou, pred Šport Bar 24 (t.j. byvalé pohostinstvo Kasíno) a na parkovisku pred železničnou stanicou. Cena vakcinácie je 10 euro.

Kategórie: Správy z Kútov

Beh Andreja Radlinského

kuty.sk - St, 04/10/2019 - 09:53

Rímskokatolícka farnosť Kúty a Základná škola Andreja Radlinského
Vás srdečne pozývajú na 2. ročník Behu Andreja Radlinského v Kútoch. Na svoje si prídu všetky vekové kategórie aj rodiny s deťmi.

DETSKÉ KATEGÓRIE:
mladší žiaci, mladšie žiačky 400 m – ročníky (1., 2., 3. šk. ročník) – každý školský ročník bude vyhodnotený samostatne
starší žiaci , staršie žiačky 800 m – ročníky (4., 5., 6. šk. ročník) – každý školský ročník bude vyhodnotený samostatne
dorastenci, dorastenky 1 200 m – ročníky (7., 8., 9. šk. ročník) – každý školský ročník bude vyhodnotený samostatne

HLAVNÉ KATEGÓRIE: (15 a viac rokov)
3 100 m (asfalt) muži, ženy – vyhodnotení zvlášť
11 500 m muži, ženy – vyhodnotení zvlášť, (4km asfalt, 7.5 km lesné a poľné cesty, občerstvenie asi v 2/3 trasy pri Brnenskej búde)

Prvé tri miesta v každej kategórii budú ocenené.
Štart detských kategórií bude o 10:00.
Štart hlavných kategórií bude o 11:30.
Štart aj cieľ je na Poľnohospodárskom družstve Kúty.

Štartovné je len pre hlavné kategórie 4€. V cene štartovného je zahrnutý pitný režim, guláš a pivo/kofola.
Štartovné sa bude uhrádzať pri prevzatí čipov.

Registrácia a prevzatie čipov bude prebiehať na mieste štartu od 8:30 a najneskôr 15 min pred štartom danej kategórie.
Online registrácia: tu 
Bežci, ktorí sa zaregistrujú online si potom na štarte už len prevezmú čip a zaplatia štartovné.

Počas celého podujatia budú pre deti pripravené rôzne hry, súťaže a nafukovací hrad.

Kategórie: Správy z Kútov

Veľkonočné kúpanie v rieke Morave

kuty.sk - St, 04/10/2019 - 09:36

Mesto Hodonín,
Vás pozýva na 6. ročník Medzinárodného veľkonočného kúpania v rieke Morave, ktoré spojuje otužilcov na moravskej a slovenskej strane hranice.
Akcia sa koná v sobotu 20.4. 2019 od 14.00 hod. v priestoroch Prístaviska U jezu.

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 10. apríla

kuty.sk - St, 04/10/2019 - 08:06

O.Z. PJEKNÉ MJESTEČKO, KÚCANSKÁ CHASA A DFS KÚCANEK
Vás srdečne pozývajú na akciu MAĽOVANIE KRASLÍC a PLETENIE KORBÁČOV dňa 13. apríla o 14.00 hod. v záhrade múzea a komunitného centra  Bratislavská 210, Kúty. Vstup voľný.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!!

SIT DOWN LADIES COMEDY
Reštaurácia u Cugú Vás na komediálnu šou SIT DOWN LADIES COMEDY, ktorá sa uskutoční v piatok 12. apríla o 19.00 hod. v reštaurácii U Cugú. Moderátorky Lujza Garajová Schrámeková a Didiana privítajú: herca Romana Pomajba a speváčku Barboru Hazuchovú. Čaká vás večer skvelých standupov a rozhovorov! Lístky na ladies comedy kúpite priamo u Cugú alebo na www.predpredaj.sk

Hydinárska farma Pašienka 
príde v piatok (12.04.2019. ) o 9:00 hod. predávať pred obecný úrad za dobrú cenu:  
-čerstvo chladené domáce vykŕmené husokačky s drobkami a pečeňou ,s priemernou váhou 4,50 až 5 kg
cena za 1 kg 6,05 €
-vykŕmené kačice nového druhu mulard s drobkami ,s krajšou pečeňou ,s priemernou váhou 4,30 až 4,50 kg
cena za 1 kg 5,95 €
-vykŕmené husokačky bez pečene,cena za 1 kg 4,50 €
-vykŕmené husokačky v polovici s celou pečeňou s priemernou váhou 2,5 kg
-samostatné kačacie pečene,cena za 1 kg 22,80 €
-kačacia pečeň so sadlom v balení od 0,90 kg do 1,30 kg, cena za 1 kg 16,80 €
-budú sa predávať aj vykŕmené kačice po častiach a to:stehná a prsia
-vykŕmené kačacie drobky na polievku
-čerstvo chladené kurčatá ,cena za 1 kg 2,40 €
-budú sa predávať aj kurčatá po častiach a to:prsia bez kosti,celé stehná,krídieľka a pečienky.
Na trhovisku sa budú zdržiavať 20 minút.   

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 8. apríla

kuty.sk - Po, 04/08/2019 - 13:00

O.Z. PJEKNÉ MJESTEČKO, KÚCANSKÁ CHASA A DFS KÚCANEK
Vás srdečne pozývajú na akciu MAĽOVANIE KRASLÍC a PLETENIE KORBÁČOV dňa 13. apríla o 14.00 hod. v záhrade múzea a komunitného centra  Bratislavská 210, Kúty. Vstup voľný.

OZNAM
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!

Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu
a v knižnici.

SIT DOWN LADIES COMEDY
Reštaurácia u Cugú Vás pozýva na komediálnu šou SIT DOWN LADIES COMEDY, ktorá sa uskutoční
v piatok 12. apríla o 19.00 hod. v reštaurácii U Cugú. Moderátorky Lujza Garajová Schrámeková a Didiana privítajú: herca Romana Pomajba a speváčku Barboru Hazuchovú. Čaká vás večer skvelých standupov a rozhovorov!
Lístky na ladies comedy kúpite priamo u Cugú alebo na www.predpredaj.sk

Firma JUKKA
príde v stredu 10.apríla 2019  v čase  od 11.15 hod. do 12.00 hod. pred obecný úrad predávať nasledujúce stromčeky k výsadbe: jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne, stromčekové i kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové, rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 5. apríla

kuty.sk - Pi, 04/05/2019 - 11:15

Oznam
Oznamujeme občanom, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!

Zápis do 1. ročníka ZŠ
Základná škola Andreja Radlinského oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka sa uskutoční dňa 6.apríla 2019
od 09:00 do 12:00 v priestoroch Základnej školy v Kútoch.
K zápisu je potrebné si priniesť – vyplnený dotazník, občiansky preukaz, rodný list dieťaťa, poplatok 15€ za pracovné zošity do prvého ročníka. Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke školy.

SIT DOWN LADIES COMEDY
Reštaurácia u Cugú Vás na komediálnu šou SIT DOWN LADIES COMEDY, ktorá sa uskutoční v piatok 12. apríla o 19.00 hod. v reštaurácii U Cugú. Moderátorky Lujza Garajová Schrámeková a Didiana privítajú: herca Romana Pomajba a speváčku Barboru Hazuchovú. Čaká vás večer skvelých standupov a rozhovorov! Lístky na ladies comedy kúpite priamo u Cugú alebo na www.predpredaj.sk

Kategórie: Správy z Kútov

Rozhlas 3. apríla

kuty.sk - St, 04/03/2019 - 12:42

Odvoz biologického odpadu
Oznamujeme občanom, že jarný zber a odvoz biologického odpadu( konáre stromov a krovín) sa uskutoční dňa 4. apríla (t. j. štvrtok). Žiadame občanov, aby bol odpad pevne zviazaný a dĺžka konárov do 1 m. Prosíme občanov, aby odpad vyložili pred dom v dopoludňajších hodinách.
Zároveň oznamujeme, že biologický odpad a drobný stavebný odpad treba vyvážať na zberný dvor !!!

Englerov dvor vám ponúka:
sadbové zemiaky veľmi skoré, skoré, poloskoré, kvasená kapustu a čalamádu, jablká, seno a slamu v malých balíkoch.
Zemiaky na sadenie: Marabel, Anuschka, Adora, Sun Shine, Red Fantasy, Agria.
Predaj  je na Englerovom dvore  za Holíčom smer Bratislava. Tešíme sa na vašu návštevu  tel 034 668 50 28 alebo www.englerovdvor.sk

Kovotvar v.d. Kúty
Vás pozýva dňa 4. apríla t. j. zajtra od 8.00 do 11.00 hod na mobilný odber krvi. Záujemcovia, ktorí majú záujem darovať krv, môžu kontaktovať personalistku na t.č. 034/ 6999 514.

Hydinárska farma
príde 5. apríla t.j. piatok  od 10:00 do 10:15 hod. pred Obecný úrad s ponukou: 17-týždňové mládky vo všetkých farbách aj kohúty  6,50€/ ks, mladé 26- týždňové nosnice v plnej znáške 5,90€/ks, 11- mesačné nosnice 2,50€/ks

Miro Jaroš 
Obec Kúty, Vás pozýva dňa 5. mája o 16.00 hod. za Kultúrny dom na detské predstavenie Miro Jaroš – Koncert pre (NE)POSLUŠNÉ DETI. Cena vstupenky 13 eur. Predpredaj lístkov na informáciách obecného úradu
a v knižnici.

Súkromný pestovateľ z Galanty
príde v piatok od 8.00 hod. pred obecný úrad s ponukou: konzumné zemiaky, sadbové zemiaky, jablká – 5kg balenie, cibuľu, čalamádu, chren, orechy, mak, mletú papriku a med agátový a kvetový

O.Z. PJEKNÉ MJESTEČKO, KÚCANSKÁ CHASA A DFS KÚCANEK
Vás srdečne pozývajú na akciu MAĽOVANIE KRASLÍC a PLETENIE KORBÁČOV dňa 13. apríla o 14.00 hod. v záhrade múzea a komunitného centra  Bratislavská 210, Kúty. Vstup voľný.

 

Kategórie: Správy z Kútov

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: