Kosení v Kútoch - spojení minulosci a dneška

Nachádzate sa tu

Kosit. Kosit kosú, jako ručne. Víte to? Skusili ste to? Generácia dnešních padesátníku to asi ešče zažiua. Kedy ich taté posíuali na meze, aby nakosili treba králíkóm. Ale byli aj takí, kerí sa kosú oháňali častejší. A možno tak získali ke koseňú až odpor. Lebo každý rok kosili lány uúky, hrázu u Kopanice alebo u lesa, potom moseli pohrabat, nahádzat na voze a pozvážat do stodóu.


A čovjek si poví, že taká obyčajní tráva...pred pár desítkama rokú to byu poklad. Ludé sa dokónca o metr ukoseného dokázali pobit. To mi povidali strýček Kučérka, alebo občanským méném Janek Valachovič, šak sa ich opýtajte. Bude tam s nama od samého rána. Naučí nás nakúvat a jak prvý o šesci ráno začne kosit. My šeci ho budeme nasledovat...

 

Dnes už to není jak bývauo. Tráva sa nezvážá, kosí sa trachtorama a trachtórkama, nechává sa tám zhnit...Výnímkú sú snád iba družstevníci a náš forman Jožka Sofka. Tén sa ešče se senem porádne narobí. Ale jak povidáu, v sobotu už bude mnet svoje seno pozvážané. Proto može dojít a ukázat svoje kone a svoju hrabačku Vám, navštevníkóm, zvjedavcom.

 

A pomože mu jeden z najpovouanejších. Náš dobrý kamarád, čovjek, kerý nezmazatelne vstúpiu do histórie kúcanského kroja - protože nás prvý krát vzau na koňoch pod tvrdonskú máju na slavnosci v roku 2012 - a tak sme společne vypuscili kroj do svjeta. Pavel Balga z Tvrdonic, alebo Kubala, jak sa mu nadává, je veliký srdcař – jak vyprávjajú na Moravje. My snád ani takové suovo nemáme...Má rád kone, svoju rodzinu, tradíciu a hlavne ludzí. Naučiu nás moc a moc nám pomáhá. Aj tým, že v sobotu dójde a ukáže nám historickú koňskú kosačku a roztrásačku. Já sám sa moc teším, za svojého života sem nic podobné naživo nevidzeu. Takže nepremeškajte to. Jeho kobylky začnú kosit okouo desátéj hodziny.

 

 

Predtým sa ale možete dojít podzívat na muziku. U nás možno netradične už od osmi hodzín ráno budú vyhrávat naši kamarádzi – Ludová hudba Pláňava ze Skalice s primášém Mirkém Buzrlú. Sceme ím moc podekovat za to, že kývli na naše značne špeciální pozvaní a že ich to prostredí kútského lesa bude bavit a užijú si s nama pjekné chvíle.

 

No a než začne hrát muzika, tak si zakosíme. Z chuti. Bez stresu. Bez súťaží, keré nemáme rádzi. Začneme sa stretávat po pátéj hodzine ranní. Každý kosec, kerý dójde, od nás dostane mauú památku a maué občerstvení. Okouo šéstej hodziny ranní začneme společne kosit. Je to pjekný zážitek a vjerím, že si ho každý z nás dosmrci zapamatá. Jeden za druhým. Jak kombajny. Pohoda. Klid. A čovjek zrazu vidzí, kólko roboty dokážú urobit ludé, ket sú spouém...Jak sme byli spouém minulý rok v Mauéj Vrbce na Horňácku. No iba sa kuknite na tú atmosféru!

 

Tešíme sa na Vás. Pro istotu si zebérte repelenty, je tam celkem dost komárú, ale snád bude trošku pofukovat. Bude to pjekné a prátelské dopolední. A já iba možem dekovat, že mám okouo sebja tólko kamarádú, kerý sa puscili do organizácie téjto akcie a urobili kopec roboty. Dekujem Vám, šeckým!

Je svatého Víta, jak ríkau profesor Matej Hések, treba urobit seno...Aj na jeho počest a z vdeky k jeho roboce, z keréj možeme fčíl čerpat, sa začínáme stretávat na úce v kútském lesi. Dojdzite si odpočinút a pokukat.

Filip

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: