Nachádzate sa tu

Ženský spevácky zbor

 

Na hodoch ste mneli možnost vidzet aj premiérové vystúpení našého novovzniknutého ženského spjevácého zboru. Dzívčence sa predstavili v pátkovém programje, aj v sobotu na vernisáži na fári.  Ženský zbor vznikeu primárne kvúli obnoveňú tradície čepeňá na svadbách, s kerú už aj začau a nekerí z vás ste ich už mohli vidzet v akcii na pár svadbách :) Keby ste mneli o túto tradíciu  - začepení nevjesty na svadbje záujem, dzívčence určite velice rádzi dojdú. Dúfame, že ich uvidzíme a učujeme, okrem svadeb, aj príležitostne na nejakých domácich kultúrních akciách.  

  

Zpjeváčky:

(zleva: Aneta, Mária, Mária, Ivana, Lubka, Andrea, Mária)