Mauá brigáda pred otúkaním omítek

Nachádzate sa tu

Dnešní mauá brigáda na múzeu - premíscení dreva, odvezení truhlice na reštaurovaní, zbjer budúcích exponátú od ludzí. Baví nás to, lebo cítíme velikú hodnotu, kerú táto naša činnost má. Vjerím, že aj vy...

Dekujeme za pomoc a za podporu od dárcú predmjetú! Určite zeznám dárcú časem zverejníme a zapíšú sa do histórie múzea v Kútoch!

FOTKY TU

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: