Nachádzate sa tu

       

Ténto rok sme vystúpili na podujacách:

24. februára 2018

1. kolo folklórnej show ZEM SPIEVA 2

3. marca 2018

keby vyšuo semifinále ZEM SPIEVA 2

12. mája 2018
Lázeňské zpívání - Ostrožská Nová Ves

26. mája 2018

sv. Hurbánek Radošovce - 5. výročí zauožeňá zboru Kúcané

9. júna 2018

Krojovaný deň v Lábje

22. júna 2018

Festival frankovky modrej a bratislavského vína - Bratislava, Primaciální námjescí

23. júna 2018

Gbelská paráda

1. júla 2018

Letné obecné slávnosti Kuchyňa

 

28. júla 2018

3. setkání přátel jižní Moravy - I Love Jižní Morava 2018 - Břeclav

 

3. augusta 2018

Kúcanské hody - predhodové spívaní s besedú u cimbálu

 

15. septembra 2018

Hody Opatová

 

Ešče nás ténto rok uvidzíte a učujete:

 

22. septembra 2018

Bánov - festival "Babí léto"

 

7. októbra 2018

organizujeme podujací FS Technik Kúcanom - vystúpení na podporu projektu Múzea a komunitného centra v Kútoch

 

17. novembra 2018

Kúcané Kúcanom

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová