Nachádzate sa tu

Byu nekedy stárek v Kútoch?

Táto otázka nás v našich začátkoch skutečne moc zaujímaua. Pýtali sme sa, ale nigdo nic nevjedzeu, šeci Kúcani spomínali iba Moravu, Lanžhot.

Kúcané - "Spievajte si s nami" Špačince 2017

 

 

Po hodoch a chvílce odpočinku ideme nadvazovat kontakty. Trnavská VÚC nás zas pozvaua na našu stranu, tentokrát do Špačinec u Trnavy. A bereme se sebú aj jejich rodáka, kerý dúhé roky žije v Kútoch! Víte, kerý to je?

A kukájte, jak pjekne o nás napísali na naší župje!

HODY Kúty 2017

Hody skončili. Každý sa vracá do normálního života. Cez šecky organizační chyby, cez šecky konflikty a nedorozumjeňá sme spouu začali spoluprácu. Obec, hasiči, fotbalisté, folklorisci...

Sceme šeckým moc podekovat. Iba spouem dokážeme pozdvihnút Kúty na úroveň, z keréj budeme mívat každý rok ohromnú radost. My Kúcani, rodáci, kerí sa pravidelne vracajú, ale aj noví návštevníci, kerí za nama víc a víc chodzá. A chodzit budú, ket im budeme ponúkat kvalitu, našu pohostinnost, kultúrní vyžicí a zážitky z krásných míst v naší dzedzine.

Iba společne to dokážeme...

F.

Kúcané - Bezchleba hody 2017 v Závode

 

 

FOTKY TU

Kúcané - Župný festival Krakovany

Farma 2017 - vystúpenie ZUŠ Kúty

Záverečné vystúpenie ZUŠ Kúty - TO a LDO sa nieslo v duchu života na farme. Pozrite si záznam z tohto predstavenia, ktoré prebiehalo v dvoch termínoch - v kinosále a o niekoľko dní neskôr v areáli za kultúrnym domom. Fotografie z vystúpenia nájdete vo fotogalérii.

Jaké byuo první kosení v Kútoch?

Tak - máme po tém. Nevyčepované pivo sme vrácili, nezedzený guláš sme si rozdzelili, uúku že dosečú družstevníci. A my ideme dáléj a dúfáme, že kosení na další rok si nájde v Kútoch a blízkém okolí víc príznivcú, protože atmosféra to byua neuvjeritélne pohodová. Je škoda, že termín sa kryu s MFF Myjava a též kosením v Mauéj Vrbce. Na další rok sa to pokúsíme zachycit a zohlednit.

Kúcané - Župný festival Krakovany

Dátum: 
sobota, jún 24, 2017 - 11:30

Kosení v Kútoch - spojení minulosci a dneška

Kosit. Kosit kosú, jako ručne. Víte to? Skusili ste to? Generácia dnešních padesátníku to asi ešče zažiua. Kedy ich taté posíuali na meze, aby nakosili treba králíkóm. Ale byli aj takí, kerí sa kosú oháňali častejší. A možno tak získali ke koseňú až odpor. Lebo každý rok kosili lány uúky, hrázu u Kopanice alebo u lesa, potom moseli pohrabat, nahádzat na voze a pozvážat do stodóu.

Kúcané - spívaní v Gbeloch

 

 

KÚCANÉ zas po roku vystúpili (10.6.)  ve Gbelech na krásném mísce s parádným výhledem.

Moc sa tešíme, že si s nama zas zaspívali naši dobrí kamarádzi - mužáci ze Staréj Brecuavy. Sme rádzi, že sme ich mohli vzít na našu stranu, do Gbeuú, na Ostrý vrch, de zažili moc vjecí - napríklad úžasný pohled na Pálavu...a aj špinavé čižmy, na keré si oni moc potrpjá. Ale snád nám odpuscá horší podmínky po déšči a budeme na tento zážitek s úsmjevem spomínat...

Dekujeme organizátoróm za pozvaní.

F,

Stránky

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: