Nachádzate sa tu

 
 
 
Hlavným cieľom občianského združenia je rozvoj občianskej spoločnosti, zachovanie a obnovenie kultúrneho dedičstva obce a regiónu, podpora verejnoprospešných, spoločenských, športových a sociálnych aktivít a taktiež rozvoj a zkvalitnenie životného prostredia, rozvíjanie aktivít zameraných na vytváranie podmienok pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Zabezpečenie predmetov základných životných potrieb vo forme získaných od verejnosti.
 
Pjekné mjestečko vo svojej podstate zastrešuje skupinu ľudí, ktorí sa snažia preniesť do súčasnosti čriepky kultúrneho a historického dedičstva nášho regiónu.
                                   
Členskú základňu tvorí prierez všetkými vekovými kategóriami,
od najmenších, v Detskom folklórnom súbore Kúcanek, ktorého zriaďovatelom je ZUŠ Kúty,
cez krojovanú chasu, Pachouci a Dzífčence z Kútú,
až po najstarších, Mužský zbor Kúcané, Ženský spevácky zbor  a všetkých, pre ktorých sú kroj a tradície srdcová záležitosť.

Toto sú skupiny aktívnych ľudí, ktoré sú súčasťou veľkej rodiny, ktorá si vie pomáhať a chce nezištne niečo urobiť pre svoju obec, región.

.

.

.